Ur SLU:s kunskapsbank

Behandling med pimobendan fördröjer hjärtsvikt

Senast ändrad: 09 december 2021
Brunvit hund. Foto

Myxomatös klaffsjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund. Sjukdomen innebär att hjärtats klaffar inte längre håller tätt vilket påverkar förmågan att pumpa blod. Som kompensation förstoras hjärtat men på sikt leder sjukdomen till hjärtsvikt med lungödem och andningsproblem som följd.

Sjukdomen har ett långsamt förlopp och det kan ta lång tid innan hunden visar några sjukdomstecken trots att hjärtförstoring kan identifieras med hjälp av ultraljudsundersökning.

Målet med denna studie var att undersöka om läkemedlet pimobendan kan fördröja utvecklingen av hjärtsvikt hos hundar med påvisad hjärtförstoring. Sammanlagt 360 hundar behandlades därför antingen med pimobendan eller placebo.

Resultaten visade att behandling med pimobendan fördröjde utvecklingen av hjärtsvikt med ungefär 15 månader och ledde till ökad överlevnad utan att ge allvarliga biverkningar. Inget annat preparat har tidigare visat sig ha denna effekt.

Studien har stor klinisk betydelse och kommer leda till att hundar med myxomatös klaffsjukdom och hjärtförstoring kan få ett bättre och längre liv. 

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.14586

Referens

Boswood A, Häggström J, Gordon SG, Wess G, Stepien RL, Oyama MA, Keene BW, Bonagura J, MacDonald KA, Patteson M, Smith S, Fox PR, Sanderson K, Woolley R, Szatmári V, Menaut P, Church WM, O'Sullivan ML, Jaudon JP, Kresken JG, Rush J, Barrett KA, Rosenthal SL, Saunders AB, Ljungvall I, Deinert M, Bomassi E, Estrada AH, Fernandez Del Palacio MJ, Moise NS, Abbott JA, Fujii Y, Spier A, Luethy MW, Santilli RA, Uechi M, Tidholm A, Watson P. Effect of Pimobendan in Dogs with Preclinical Myxomatous Mitral Valve Disease and Cardiomegaly: The EPIC Study— A Randomized Clinical Trial. J Vet Intern Med. 2016;30(6):1765-1779. doi: 10.1111/jvim.14586.


Kontaktinformation

Jens Häggström, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, SLU
jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24