Ur SLU:s kunskapsbank

Betydelsen av Treponema för tandsjukdom hos hund

Senast ändrad: 05 juli 2021

Tandköttsinflammation och tandlossning hör till de vanligaste hälsoproblemen hos våra hundar. I munhålan finns flera hundra bakteriearter, där bland annat bakterier av släktet Treponema har satts i samband med tandsjukdom hos människa. Treponemabakterier är svåra att odla i laboratoriet, vilket gör att man vet relativt lite om dem.

I en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har man nyligen undersökt förekomsten av treponemabakterier i tandfickor hos hundar med olika tandhälsostatus. I studien fann man treponema hos 10 av 11 hundar och från 6 av dessa hundar lyckades man odla bakterien. Treponema fanns både hos hundar med tandlossning och hos hundar med god tandhälsa. De flesta hundar hade fler än en sorts treponema i munnen.

En undersökning av treponemornas släktskap visade inget uppenbart mönster där vissa stammar kunde kopplas till friska djur eller specifika tandsjukdomar. Resultaten i studien tyder därför på att treponemabakterier är en del av hundars normala munflora.

Länk till artikeln

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0201888

Referens

Nises, J., Rosander, A., Pettersson, A., & Backhans, A. (2018). The occurrence of Treponema spp. in gingival plaque from dogs with varying degree of periodontal disease. PLoS ONE, 13(8), e0201888.


Kontaktinformation

Annette Backhans
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar                                                        

Telefon: 018-672912
E-post: annette.backhans@slu.se