Ur SLU:s kunskapsbank

Bilddiagnostik efter L7S1-operation

Senast ändrad: 07 december 2021
Schäferhuvud. foto

Degenerativ lumbosakral stenos är en relativt vanlig orsak till ryggproblem hos storvuxna hundraser. Syndromet kallas även L7-S1 på grund av att det uppträder i området för sista ländryggskotan (L7) och första korsryggskotan (S1). Flera skelett- och mjukdelsstrukturer kan vara förändrade och göra så att nerver kläms ihop, vilket kan ge smärta och funktionsbortfall.

Syndromet diagnosticeras genom klinisk undersökning och bilddiagnostik, framförallt datortomografi och magnetkameraundersökning. Det behandlas ofta med operation där målet är att ge mer plats för nerverna.

I en studie, som utfördes vid Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm och Sveriges lantbruksuniversitet, undersöktes L7-S1-området hos hundar som genomgått operation. Både datortomografi och magnetkameraundersökning genomfördes och målet var att öka kunskapen om hur det aktuella ryggområdet ser ut efter operation hos hundar med olika behandlingsresultat.

Slutsatsen från studien är att det i många fall finns en fortsatt påverkan på nerverna trots operation. Detta gäller även för hundar med klinisk förbättring.

Projektet finansierades delvis av Agria och SKK Forskningsfond.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3415/VCOT-16-06-0096

Referens

Rapp M, Ley CJ, Hansson K, Sjöström L. Postoperative computed tomography and low-field magnetic resonance imaging findings in dogs with degenerative lumbosacral stenosis treated by dorsal laminectomy. Vet Comp Orthop Traumatol. 2017 Mar 20;30(2):143-152. doi: 10.3415/VCOT-16-06-0096.


Kontaktinformation

Kerstin Hansson
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för bilddiagnostik                                                        

Telefon: 018-672894
E-post: kerstin.hansson@slu.se