Ur SLU:s kunskapsbank

Dräktighet hos hund är ett inflammatoriskt tillstånd

Senast ändrad: 18 maj 2021
Brun-vit-svart hund. foto

Under dräktigheten måste modern anpassa sitt immunförsvar så att fostret skyddas mot infektioner utan att stötas bort. Hur denna anpassning ser ut hos hundar är inte känt i detalj och bristen på kunskap kan tänkas leda till att analysresultat från dräktiga tikar misstolkas.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur parametrar kopplade till reproduktionscykeln och till immunförsvaret förändras hos dräktiga tikar från tiden för parning och 6 veckor in i dräktigheten. Icke dräktiga kontrolltikar följdes under motsvarande period som jämförelse.

Studien visade att dräktighetshormonet progesteron var förhöjt hos både dräktiga och icke dräktiga tikar. Fibrinogen och C-reaktivt protein, två akutfasprotein som ofta används som markörer för inflammation, steg under dräktigheten och dräktighet påverkade även hormonet IGF-I. De vita blodkropparna neutrofiler och monocyter både ökade i antal och aktiverades under dräktighet.

Sammantaget visar studien att dräktighet hos hund är ett inflammatoriskt tillstånd, och analysresultat som annars skulle tolkas som tecken på sjukdom kan vara normala under dräktighet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2018.11.016

Referens

Bodil S. Holst, Malin H. Gustavsson, Anders Johannisson, Anna Hillström, Emma Strage, Ulf Olsson, Eva Axnér, Inger Lilliehöök. (2019) Inflammatory changes during canine pregnancy. Theriogenology, 125; 285-292.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se