Ur SLU:s kunskapsbank

Enkät om hundars tandhälsa validerad

Senast ändrad: 09 december 2021

Parodontit är en inflammation i tandens stödjevävnad som orsakas av bakteriebeläggning på tänderna, så kallad plack. Sjukdomen ger obehag och kan i slutändan leda till tandlöshet om den inte behandlas. Parodontit är hundens vanligaste sjukdom, men kan i de flesta fall förebyggas med tandborstning. Det är inte tidigare känt hur hundägare i Sverige ställer sig till tandborstning av hund eller i vilken grad tandborstning uppmuntras av djurhälsopersonal.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har konstruerat och validerat en enkät med hjälp av vilken de kan undersöka djurhälsopersonals och hundägares attityder och rutiner när det gäller hemtandvård och tandhälsa hos hund.

Enkätundersökningar är viktiga verktyg inom forskningen men de kräver mycket förarbete för att på ett noggrant och objektivt sätt mäta just det som man vill undersöka. För att säkerställa att resultaten är tillförlitliga bör enkäter konstrueras och valideras enligt vedertagna riktlinjer.

I det aktuella fallet har forskarna använt en speciell metod (faktoranalys) som ofta används för att analysera enkätdata och som ger hög noggrannhet när det gäller mätning av attityder. I artikeln beskriver de hur denna metod kan användas för att undersöka djurhälsopersonals och hundägares attityder och rutiner när det gäller hemtandvård och tandhälsa hos hund, samt hur man kan gå tillväga för att kontrollera kvaliteten i en enkätundersökning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204581

Referens

Brunius Enlund K, Brunius C, Hanson J, Hagman R, Höglund OV, et al. (2019) Development and validation of two questionnaires: Dental home care and dental health in Swedish dogs. PLOS ONE 14(1): e0204581.


Kontaktinformation

Karolina Enlund
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Telefon: +4618671345
E-post: karolina.enlund@slu.se