Ur SLU:s kunskapsbank

Förekomst av binjurebarksinsufficiens hos hund

Senast ändrad: 27 december 2021

Primär binjurebarksinsufficiens, eller Addisons sjukdom, är ett allvarligt men behandlingsbart tillstånd som drabbar vissa hundraser oftare än andra. Sjukdomen betraktas i regel som ovanlig, men det finns få studier av sjukdomsförekomst.

Forskare vid SLU ville undersöka hur ofta binjurebarksinsufficiens diagnostiseras hos hundar i Sverige, om det finns ras- och könsskillnader, samt om diagnosen påverkar hundars överlevnad. I studien, som baserades på försäkringsbolaget Agrias data 1996-2006, ingick över en halv miljon hundar.

Resultaten visade en ökad risk för binjurebarksinsufficiens hos portugisisk vattenhund, storpudel, bearded collie och cairnterrier. Schäfer och tax hade en minskad risk. Vid studiens slut hade en hund av tusen diagnosen. Hos raser med ökad risk var siffran 3-10 gånger högre. Generellt drabbades tikar oftare än hanhundar men det fanns intressanta rasskillnader i könsfördelningen. Slutligen kunde forskarna visa att hundar som fått binjurebarksinsufficiens diagnostiserad hade en högre dödlighet jämfört med andra hundar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/jvim.13815

Referens

J.M. Hanson, K. Tengvall, B.N. Bonnett and Å. Hedhammar. Naturally Occurring Adrenocortical Insufficiency – An Epidemiological Study Based on a Swedish-Insured Dog Population of 525,028 Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine. Volume 30, Issue 1, pages 76–84, 2016. 


Kontaktinformation

Jeanette Hanson
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-672953
E-post: jeanette.hanson@slu.se