Ur SLU:s kunskapsbank

Gasfylld förstorad livmoder diagnosticerad med ultraljud

Senast ändrad: 27 december 2021
Livmoderinflammation. foto

Livmoderinflammation är en vanlig sjukdom hos hund. Oftast är livmodern vätskefylld men det finns ett fåtal publicerade fall med gas i livmodern. Dessa kan vara en stor utmaning att diagnosticera på en röntgenbild eftersom en gasfylld livmoder kan vara väldigt lik en gasfylld tarm.

I en fallrapport författad av forskare och kliniker vid Sveriges lantbruksuniversitet och Universitetet i Parma beskrivs en 7 år gammal tik med misstänkt livmodersjukdom. Hunden röntgades och på bilderna sågs en avlång gasfylld struktur i mellersta delen av buken som kunde vara en förstorad tunntarm till följd av att något föremål hunden ätit hade satt stopp. Två röntgenundersökningar gjordes under dagen och utseendet var oförändrat. Efter den andra undersökningen bestämdes att man skulle göra en ultraljudsundersökning. Vid ultraljudsundersökningen sågs att den onormala avlånga strukturen saknade de typiska lager man kan se i en tarmvägg samt att den kunde följas till livmoderhalsen. Detta gjorde att man kunde dra slutsatsen att det var ett förstorat gasfyllt livmoderhorn.

Fallet innehåller den första beskrivningen där ultraljud använts för att diagnosticera en förstorad gasfylld livmoder.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-018-0419-z

Referens

Referens: Mattei C, Fabbi M, Hansson K. Radiographic and ultrasonographic findings in a dog with emphysematous pyometra. Acta Vet Scand (2018)60:67


Kontaktinformation

Kerstin Hansson
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för bilddiagnostik                                                        

Telefon: 018-672894
E-post: kerstin.hansson@slu.se