Ur SLU:s kunskapsbank

Inget samband mellan armbågsleds-dysplasi och långtidsfunktion hos hund

Senast ändrad: 16 juni 2023
Amstaffar som leker

Armbågsledsdysplasi, eller ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia, är en vanlig tillväxtrubbning hos hund som kan orsaka hälta och smärta på grund av att artros utvecklas i den drabbade leden. Svenska Kennelklubben (SKK) har ett screeningprogram för sjukdomen men det finns begränsad information sjukdomsutveckling och långtidsfunktion för hundar med ED. För att veterinärer och djurägare skall kunna ta trygga beslut om behandlingsalternativ behövs mer kunskap inom området.

I detta projekt inkluderades hundar med olika allvarlighetsgrad av ED från fem raser: american staffordshire terrier, berner sennenhund, schäfer, labrador retriever och rottweiler. Hundarnas ägare fick besvara en enkät med frågor om armbågsrelaterade problem, till exempel stelhet och hälta, vid två tillfällen med två till tre års mellanrum.

Inget samband kunde påvisas mellan grad av ED och försämring av hundens funktion, stelhet, hälta och livskvalitet mellan de två enkättillfällena. Majoriteten av ägarna vars hundar hade mild till måttlig ED rapporterade att deras hundar varit ohalta den senaste månaden. Hundar med måttlig ED hade dock en ökad förekomst av hälta jämfört med hundar med mild eller ingen ED.

Studien är finansierad av: Marianne Thedes stiftelse och Agria Djurförsäkring och utfördes i samarbete med AniCura Albano djursjukhus och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1002/vetr.2950

Referens

Obel, C., Bergström, A., Comin, A. & Engdahl, K. Long-term outcomes in dogs with elbow dysplasia, assessed using the canine orthopaedic index. Vet. Rec., e2950; (2023).


Kontaktinformation

Karolina Engdahl
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi

Telefon: +4618671892
E-post: karolina.engdahl@slu.se