Ur SLU:s kunskapsbank

Checklista minskar kirurgiska komplikationer

Senast ändrad: 08 november 2021

Komplikationer i samband med kirurgi är vanliga både inom human- och veterinärvård. Kostnaderna är höga, komplikationerna orsakar stora besvär hos drabbade patienter och blir i ibland så allvarliga att de orsakar dödsfall.

Världshälsoorganisationen (WHO) tog 2009 fram en checklista som används i samband med narkos och operation på människor. Användande av checklistan har minskat både komplikationer och antal dödsfall.

Forskare vid SLU har utvärderat en checklista motsvarande WHO:s men anpassad för hund och katt. Checklistan innebär ett antal korta frågor som besvaras innan narkos inleds, innan operation inleds och i samband med att en operation avslutas.

Studien visade att komplikationerna för hundar och katter minskade efter att checklistan infördes. Bland annat minskade andelen sårinfektioner och andra sårkomplikationer markant .

För att minska förekomsten av multiresistenta bakterier, som idag utgör ett allvarligt hot mot människors och djurs hälsa, är det av stor vikt att motverka uppkomst av sårinfektioner. Studien visar att användning av checklistan både minskar risken för sårinfektioner och främjar djurvälfärd genom minskad risk för andra komplikationer.

Länk till artikeln

Referens

Annika Bergstrom, Maria Dimopoulou, and Mikaela Eldh. Reduction of Surgical Complications in Dogs and Cats by the Use of a Surgical Safety Checklist. Vet Surg, 2016 Jul;45(5):571-6. 


Kontaktinformation

Annika Bergström
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                    

Telefon: 018-672680
E-post: annika.bergstrom@uds.slu.se