Ur SLU:s kunskapsbank

Sjukdomsmönster hos svensk schäfer kartlagt

Senast ändrad: 03 juni 2021
Schäferhund som ligger i gräset. foto

Många hundraser har ökad risk för vissa sjukdomar. En studie som nyligen utförts vid SLU beskriver sjukdomsmönstret hos schäfern i Sverige. Studien testade också hypotesen att schäfern är predisponerad för immunrelaterade sjukdomar.

Studien innefattade 445 336 hundar, varav 32 486 schäfrar, som var försäkrade med både veterinärvårds- och livförsäkring i Agria mellan åren 1995 och 2006.

Immunologiska sjukdomar var den sjukdomsgrupp där schäfern var mest överrepresenterad jämfört med alla andra raser när det gällde veterinärvård. Den vanligaste sjukdomsgruppen hos schäfer var hudåkommor.  Det var också i denna grupp som schäfern var mest överrepresenterad, jämfört med andra raser, gällande dödsorsaker. Den vanligaste dödsorsaken hos schäfern var åkommor i rörelseapparaten.

Studien visar att schäfern är predisponerad för immunrelaterade sjukdomar, såsom allergier, circumanalfistlar (små blödande och vätskande fistelöppningar runt analöppningen) och exokrin pancreas insufficiens (bukspottkörtelrubbning) med en signifikant ökad risk jämför med alla andra raser.

Länk till artikeln:

http://veterinaryrecord.bmj.com/content/173/5/116.long

Vilson A, Bonnett B, Hansson-Hamlin H, Hedhammar A. Disease patterns in 32,486 insured German shepherd dogs in Sweden: 1995-2006. Vet Rec. 2013 Aug 3; 173(5): 116.


Kontaktinformation

Helene Hamlin
Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hund, katt och andra smådjur

Telefon: 018-671468
E-post: helene.hamlin@slu.se