Ur SLU:s kunskapsbank

Mätning av luftstrupens vidd på röntgen visar stor variation

Senast ändrad: 27 december 2021

Andningssvårigheter hos hundraser med kort nos är ett aktuellt och komplext problem. En av de strukturer som ingår i andningssystemet är luftstrupen.

Luftstrupen går att se väl på röntgenbilder och det finns publikationer där man på olika sätt mätt luftstrupens vidd för att avgöra om luftstrupen är normal eller förminskad.

I denna studie mättes luftstrupen på röntgenbilder av 56 engelska bulldoggar, med två olika mätmetoder, av tre undersökare vid tre tillfällen. Olika gränsvärden som använts i tidigare studier testades för att se hur många hundar som klassificerades ha en förminskad luftstrupe för respektive metod, undersökare och undersökningstillfälle.

Resultaten visade en stor variation i klassificering av hundarnas luftstrupar som normala eller förminskade, både för samma undersökare och mellan undersökare, oavsett mätmetod.

Författarna avråder från att använda dessa mätmetoder, både inom klinisk diagnostik och inom hälsoprogram, för att avgöra om en hund har en normal eller förminskad luftstrupe.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s13028-014-0079-6

Referens

Ingman et al: Comparison between tracheal ratio methods used by three observers at three occasions in English Bulldogs. Acta Veterinaria Scandinavica 2014, 56:79. DOI:10.1186/s13028-014-0079-6


Kontaktinformation

Kerstin Hansson
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för bilddiagnostik                                                        

Telefon: 018-672894
E-post: kerstin.hansson@slu.se