Ur SLU:s kunskapsbank

Melatoninimplantat testat för reglering av löpcykeln hos tikar

Senast ändrad: 16 juni 2023
Taxar

Det finns idag inget välfungerande preventivmedel för tikar som kan användas över lång tid. Löp kan skjutas upp kortvarigt med hormonläkemedlet medroxyprogesteronacetat, en behandling som hos tikar dessvärre medför allvarliga biverkningsrisker. Vid Sveriges lantbruksuniversitet har en studie genomförts för att undersöka om behandling med melatonin skulle kunna vara ett alternativ för uppskjutande av löp.

Melatonin är inblandat i regleringen av reproduktionscykeln hos flera olika djurslag. Melatoninimplantat finns registrerade i vissa länder för att framkalla brunst hos får och har även använts ”off-label” (utan godkännande) för att förlänga löpintervallet hos honkatter och för att behandla olika sjukdomstillstånd hos hundar.

I studien som genomfördes vid Sveriges lantbruksuniversitet behandlades fem beagletikar med melatoninimplantat (18 mg) medan ytterligare fyra tikar var obehandlade kontroller. Behandlingen påverkade inte löpningsintervallet och är därför sannolikt inte en användbar metod för att skjuta upp löp hos tikar. Det är fortfarande inte känt om melatonin är involverat i regleringen av brunstcykeln hos tamhundar.

Studien finansierades med bidrag från Agria’s Forskningsfond, CEVA Animal Health AB bidrog med Regulin®.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani13081316

Referens

Axnér E. A Pilot Study to Evaluate the Potential of Melatonin Implants to Control Cyclicity in the Bitch. Animals. 2023; 13(8):1316.


Kontaktinformation

Eva Axner, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
eva.axner@slu.se,