Ur SLU:s kunskapsbank

Mindre bilbur inte mer säker för hunden

Senast ändrad: 18 maj 2021

Privatägda hundar ska, enligt Jordbruksverkets föreskrifter, transporteras i bilbur med mått anpassade efter hunden storlek, eller spännas fast med speciellt säkerhetsbälte. Tjänstehundar tillbringar en stor del av sin tid i bil men har tidigare givits viss dispens från de angivna måtten. Det har därför funnits ett behov av att utreda vilken betydelse burstorleken har för tjänstehundars välfärd under transport.

I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet testades åtta schäfrar från Polisen och åtta spaniels från Tullverket i fyra olika burar; en som motsvarade kraven för privathundar (anpassade till hundens storlek), en som motsvarade kraven för tjänstehundar (fast storlek), en stor bur (hela bakluckan på en kombibil), samt en liten bur (anpassad storlek). Bilen kördes i olika hastigheter på en testbana.

I alla burar sågs högre hjärtfrekvens och fler stressbeteenden hos hundarna när bilen framfördes som i stadstrafik jämfört med då bilen framfördes liknande långsam landsvägskörning. I de tre mindre burarna hade hundarna svårt att vända sig utan att sänka bakdelen eller skjuta rygg, och under körning bytte hundarna ställning och förflyttade sig mindre än i den största buren. Schäfrarna sågs spjärna mer då buren var kortare än hunden. Trots minde burstorlek tappade hundarna dock balansen lika ofta.

Studien visar att en mindre bur är mindre bekväm för hunden och inte nödvändigtvis är säkrare.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.05.028

Referens

Skånberg, L., Gauffin, O., Norling, Y., Lindsjö, J. and Keeling, L.J. (2018) Cage size affects comfort, safety and the experienced security of working dogs in cars. Applied Animal Behaviour Science, 205: 132-40.