Sveriges lantbruksuniversitet

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 253 sidor som är taggade med Etologi:
Tidigare projekt

Tidigare projekt

SCAW har medverkat i en del projekt och samarbeten som nu är avslutade. Här finner du en kort sammanfattning av dem.

Välfärdsbedömning av djur på cirkus och djurpark

Djurens välfärd blir allt viktigare i vårt samhälle och spelar stor roll för framgångsrika cirkusar och djurparker. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur data från officiella

Etologi och djurskydd (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på etologi och djurskydd (kandidat) och som antagits till programmet 2021 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med

Referensgrupper

SCAW är representerade i flertalet arbets- och referensgrupper. SCAW har representanter i: Näringsdepartementets nationella djurskyddsnätverk Näringsdepartementets samrådsgrupp för djurskydd vid

Patrik Bohman

Patrik Bohman

Jag arbetar som miljöanalytiker vid SLU Aquas sötvattenslaboratorium i Drottningholm. Jag sysslar mestadels med sötvattenskräftor och invasiva arter. Mina projekt innefattar allt ifrån experimentella

Tidigare kurser och seminarier

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier

Träffar djurskyddsansvariga slakterier

Den 20-21 september 2021 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsamans med KRAV för femte gången två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Anmälan till träffarna

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Attityder till populationskontroll av katter

Populationskontroll av katter sker idag på olika sätt runt om i världen. Kirurgisk kastration används i stor utsträckning som en permanent lösning för katter som har ägare. Kastration är dock

Hundar får en kick av ny kunskap

Att känna tillfredställelse då man lärt sig behärska ny kunskap är ett bekant fenomen för oss människor. En ny studie från SLU visar att även hundar kan ha denna upplevelse. I studien delades hundar

Livet på ett katthem

Tidigare studier har visat att det kan vara stressande för katter att placeras på katthem. Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva inhysning samt rutiner på svenska katthem. En enkät

Grupphållning av hästar och hästägarnas attityder

Enligt djurskyddsföreskrifter ska hästar hållas med artfränder men i vilken utsträckning det sker i praktiken är relativt okänt i Norden. I denna webbaserade studie undersöktes hur hästar hålls i

Loading…