Hoppa till huvudinnehåll

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 134 sidor som är taggade med Etologi:

EFSA-rapporter och annat material om slakt av fisk

Här hittar du länkar till EFSA:s rapporter och annat material om slakt av fisk. Fish welfare in European Aquaculture Welfare of farmed fish Knowledge gaps and research needs for the welfare of farmed

djurbaserade välfärdsindikatorer

I ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet har SCAW tillsammans med representanter från övriga nordiska länder utarbetat material om djurbaserade välfärdsindikatorer, "Animal based welfare

Vad tycker den odlade fisken?

Idag är drygt hälften av den fisk som äts uppfödd i fångenskap och andelen med ursprung från odling ökar för varje dag som går. Tyvärr finns en del problem kopplade till fiskodling. Ett av dessa är

Lena Skånberg disputerar

Lena Skånberg, som försvarade sin avhandling i Uppsala den 9 december 2022, har studerat hur kycklingens tidiga liv påverkar välfärden hos den vuxna värphönan. En enkel och förutsägbar livsmiljö

Lena Skånberg disputerar

Lena Skånberg, som försvarade sin avhandling i Uppsala den 9 december 2022, har studerat hur kycklingens tidiga liv påverkar välfärden hos den vuxna värphönan. En enkel och förutsägbar livsmiljö

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier.

Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år

De senaste decennierna har intresset för djurs välfärd ökat och regelverken som rör djurskydd har blivit mer omfattande. Vilka är det egentligen som påverkar det som står i dessa regelverk? Vilka

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW SCAW - Swedish Centre for Animal Welfare elin.spangenberg@slu.se djurvälfärdscentrum, animal welfare, djurvälfärd, djurskydd, nationellt centrum för

Kontaktpunkt slakt

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning

SCAW:s styrgrupp

Styrgruppen fastställer SCAW:s strategi och verksamhetsplan. Styrgruppen består av 5 ordinarie ledamöter från SLU som är meriterade forskare. Till styrgruppen finns även adjungerade ledamöter som är

Årsredovisning 2020

I SCAW:s årsredovisning för 2020 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2020.

ITP

SCAW deltar tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper i ett femårigt kapacitetsutvecklingsprogram (International training programme) i Östafrika på temat ”Friska djur - säkra livsmedel”.

Loading…