Sveriges lantbruksuniversitet

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 141 sidor som är taggade med Etologi:
Dragos Cocos

Dragos Cocos

dragos PhD student in ecology with focus on invasive forest insects Establishment and spread of invasive forest insects The number of non-native forest insects that establish in new regions

Kontaktpunkt slakt

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU, är Sveriges kontaktpunkt för slakt och annan avlivning. Här hittar du rapporter, artiklar och annat som har med slakt och avlivning att göra.

Brister i djurvälfärd förutsäger smitta av Campylobacter

Campylobacter är en av de vanligaste orsakerna till tarmsjukdom hos människor i Sverige. Bakterien överförs ofta till människa via kycklingkött och ger diarréer, magsmärtor, kräkningar och feber. Ett

Välfärdsbedömning av djur på cirkus och djurpark

Djurens välfärd blir allt viktigare i vårt samhälle och spelar stor roll för framgångsrika cirkusar och djurparker. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur data från officiella

Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd. Har du frågor om våra utbildningar, kontakta oss gärna! Vill du få inbjudningar via mail till våra kurser? Anmäl din mailadress

Hästforskning

Hästforskning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har fördelat totalt 19 miljoner kr till ny och pågående forskning, och en stor del av pengarna kommer SLU-forskare till godo. Av de beviljade projekten finns fem inom

Hästforskning

Hästforskning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har fördelat totalt 19 miljoner kr till ny och pågående forskning, och en stor del av pengarna kommer SLU-forskare till godo. Av de beviljade projekten finns fem inom

Tidigare utbildningar

Här samlar vi information om de utbildningar och seminarium som vi har haft tidigare.

Erin McCallum

Erin McCallum

ermc0001 Google Scholar profile Research Gate profile

Annika Hinze

Annika Hinze

aaze0002 Connecting behaviour and receptor function in mosquito olfaction I joined the Disease Vector Group, Department of Plant Protection Biology at SLU Alnarp as a PhD student in September 2018.

Sönke Eggers

Sönke Eggers

eggers Gå till "In English" i sidhuvudet.

Magdalena Åkerfeldt

Magdalena Åkerfeldt

mpresto Forskare inom grisproduktion, nutrition och skötsel Forskningsintressen: Nutrition, utfodring och skötsel inom grisproduktion med särskilt fokus på kopplingen mellan nutrition, utfodring,