Hoppa till huvudinnehåll

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 153 sidor som är taggade med Etologi:

Populärvetenskapliga artiklar

Här finns populärvetenskapliga artiklar skrivna av SCAW:s medarbetare.

Förordningen

Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en nationell kontaktpunkt. Av förordningen framgår att de företag som är involverade i slakt eller

sensorer

Mag-tarmparasiter är vanliga hos betesdjur, och parasitsmitta är en viktig orsak till nedsatt hälsa och produktivitet. Det enklaste och vanligaste sättet att kontrollera smittan är att avmaska djuren

Bättre djurvälfärd med gemensamma mått

Djur behandlas olika väl i Europas länder. Inom EU-projektet Welfare Quality har SLU-forskare varit med om att utarbeta bedömningskriterier för djurvälfärd, främst för nötkreatur, grisar och fjäderfä

Smedjeveckan 2024

Smedjeveckan 2024 anna-karin.johnson@slu.se Populärvetenskaplig vecka i Skara. I år är det övergripande temat Sätt igång! Veckan inleds med Morgonkaffe på campus och en tjuvtitt på det

Årsredovisning 2023

Här kan du läsa om SCAW:s arbete under 2023 SCAW:s årsredovisning för 2023

djurskyddskonferens 2024

Djurskyddskonferens 2024 elin.spangenberg@slu.se Den 19 november 2024 anordnar Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd en djurskyddskonferens. Konferensen hålls både fysiskt i

Vad finns dolt under ytan?

De senaste framstegen rörande biosensorer ger ökade möjligheter att övervaka välbefinnandet hos fiskar i vattenbruk. Innan nya biosensorer tas i bruk måste dock deras lämplighet och möjliga

Nattbelysning för mjölkkor

I Sverige skall mjölkkor enligt lag ha nattbelysning, men det finns inga rekommendationer för ljusstyrka. Lagen grundar sig i en uppfattning att kor lättare får trampskador utan nattbelysning. Då

Objektiv bedömning av smärta hos kor

Smärta äventyrar djurs välbefinnande. För att upptäcka och lindra smärta behövs objektiva mätmetoder. Smärtrelaterade beteenden undersöktes hos mjölkkor i syfte att konstruera en enkel

Clinics hållbara hästar - hållbar näring

Hållbara hästar – hållbar näring: utbildning, träning och tävling för framtiden Clinics med utgångspunkt i hästens förutsättningar och behov. Hur gör vi för att utbilda, träna och tävla med våra

Kommande seminarier

elin.spangenberg@slu.se Träff för djurskyddsansvariga på slakterier Clinics om hållbara hästar - hållbar näring Den 24 september 2024 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW,

Loading…