Sveriges lantbruksuniversitet

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 253 sidor som är taggade med Etologi:
Management of Fish and Wildlife Populations

Management of Fish and Wildlife Populations

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

Joacim Näslund

Joacim Näslund

Forskare på sötvattenslaboratoriet, Drottningholm, SLU Aqua (Inst. för akvatiska resurser). Huvudsakliga forskningsområden: miljöövervakning (fisk) och restaurering av sötvattensmiljöer. Även

Fiskevård

Hur kan vi skapa en hållbar förvaltning av fiskevatten för både fisk och människa? Vilka problem finns inom den svenska fiskevården i dag och vilka metoder används för att försöka lösa dem? Dessa är

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar

Vad påverkar vilda djur i dag och i framtiden? Ser människans samexistens med vilda djur lika ut i olika delar av världen? Det är några av frågorna du kommer att få fördjupa dig i under kursen! CTA

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

Undrar du hur framtiden kommer att se ut för vilda djur i Sverige och världen över? Några svar på detta har vi så klart inte, men vi kan hjälpa till att förstå hur förändringar i deras livsmiljö

Påverkar träningsmetoderna relationen till hästen?

Hur ser vår relation till hästen ut och hur påverkar olika träningsmetoder hästens syn på relationen? I en studie som genomfördes vid Linköpings universitet i samarbete med Sveriges

Mitt liv med hund

Hundar spelar en viktig roll i familjer och hos enskilda personer. Många påverkas när hunden skadas, lider av sjukdom eller har beteendeproblem som påverkar dess välbefinnande. Nu startar SLU ett

Mitt liv med hund

Hundar spelar en viktig roll i familjer och hos enskilda personer. Många påverkas när hunden skadas, lider av sjukdom eller har beteendeproblem som påverkar dess välbefinnande. Nu startar SLU ett

SCAWS:s uppdrag

SCAWS:s uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att samla landets expertis, och samordna aktiviteter, inom djurvälfärdsområdet. Expertfunktion SCAW svarar regelbundet på remisser och

Etologi och djurskydd (kandidat)

Den här sidan är till för dig som studerar på etologi och djurskydd (kandidat) och som antagits till programmet 2021 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med

Tidigare kurser och seminarier

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier

Kontakt

Kontakt

Kontakta gärna oss på Nationellt centrum för djurvälfärd Besöksadress Ulls väg 26, plan 5 (VHC-huset), Uppsala Postadress Box 7053, 750 07 Uppsala birgitta.staaf.larsson@slu.se

Loading…