Sveriges lantbruksuniversitet

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 219 sidor som är taggade med Etologi:
Mer material om slakt och avlivning

Mer material om slakt och avlivning

SCAW´s rapport med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för

Hundsmugglingsseminarie

Hundsmuggling är idag ett omfattande problem som utsätter djur för lidande, lurar människor och innebär en smittorisk för både människor och djur. Seminariet belyser de problem och risker som

Grisproduktion och forskning - vad är senaste nytt?

Den 22 mars 2019 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om grisproduktion och forskning med fokus på senaste rönen inom grisforskning. Seminariet riktar sig mot

SCAW:s 10 års jubileum

Den 8 maj 2019 anordnade SCAW ett seminarium för att fira SCAW:s 10-års jubileum. Se seminariet genom att besöka den engelska sidan.

Naturkatastrofer

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, arrangerade 2019 seminariet: Naturkatastrofer – hur påverkas djuren och deras välfärd, och hur hanterar vi det? Seminariet fokuserade på naturkatastrofer och

Handla med gott samvete

Vid upphandling finns stora möjligheter att påverka vilka livsmedel som kommer ut till slutkund. Upphandling och inköp kan på så sätt användas som effektiva verktyg för att främja god djurvälfärd. En

Inspelade seminarier och onlinekurser

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier. Tyvärr upplever vi för närvarande en del problem med några av våra kurser. Vi hoppas kunna lösa

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du infomation och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Vårt uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att ta hand om forsknings- och utbildningsfrågor inom djurvälfärd. I regeringens budgetproposition 2008 fick SLU uppdraget att bilda SCAW:

SCAW:s styrgrupp

SCAW:s styrgrupp

Styrgruppen fastställer SCAW:s strategi och verksamhetsplan. Vilka representanter finns med i styrgruppen? Styrgruppen består av ledamöter från SLU som är meriterade forskare. Adjungerade till

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar

Vad påverkar vilda djur i dag och i framtiden? Ser människans samexistens med vilda djur lika ut i olika delar av världen? Det är några av frågorna du kommer att få fördjupa dig i under kursen! CTA

Så fungerar älgarnas GPS-halsband

24 timmar om dygnet, året runt samlar GPS-halsbanden in data som forskarna använder för att besvara samhällsviktiga frågor. Men hur fungerar halsbanden egentligen? Svaret får du här. Från att älgen

Loading…