Sveriges lantbruksuniversitet

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 268 sidor som är taggade med Etologi:

Fiskevård

Hur kan vi skapa en hållbar förvaltning av fiskevatten för både fisk och människa? Vilka problem finns inom den svenska fiskevården i dag och vilka metoder används för att försöka lösa dem? Dessa är

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

Undrar du hur framtiden kommer att se ut för vilda djur i Sverige och världen över? Några svar på detta har vi så klart inte, men vi kan hjälpa till att förstå hur förändringar i deras livsmiljö

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar

Vad påverkar vilda djur i dag och i framtiden? Ser människans samexistens med vilda djur lika ut i olika delar av världen? Det är några av frågorna du kommer att få fördjupa dig i under kursen! Vilda

Internationellt

Internationellt

Här hittar du mer information om internationella samarbeten och projekt.

NCP

NCP

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning samt för PARERE.

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Seminarier & kurser

Seminarier & kurser

SCAW erbjuder varje år ett flertal seminarier med fokus på djurvälfärd. Fler av seminarierna streamas och/eller spelas in och kan ses i efterhand via vår hemsida.

SCAWS:s uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att samla landets expertis, och samordna aktiviteter, inom djurvälfärdsområdet. Expertfunktion SCAW svarar regelbundet på remisser och

Om SCAW

Om SCAW

SCAW är en centrumbilding vid SLU som jobbar brett inom djurvälfärd. Vårt uppdrag innefattar vidareutbildning och kunskapsöverföring baserad på vetenskap.

NordCAW

NordCAW

NordCAW (Nordic network for Communicating Animal Welfare) är ett nordiskt samarbete för att kommunicera djurvälfärdsfrågor. SCAW är en av initiativtagarna och drivande i projektet.

Årsredovisning 2019

I SCAW:s årsredovisning för 2019 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2019.

Loading…