Hoppa till huvudinnehåll

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 131 sidor som är taggade med Etologi:

Flipday 2022

Flipday - tema VetTech lars.eling@slu.se Träffa start ups inom VetTech. Vilket företag har den mest spännande affärsidén? Välkommen till eventet där du är med och avgör vilka som får finansiering.

Presentationer slakteriträff 22 september 2022

Här finns programmet för träffen för djurskyddsansvariga på slakterier, samt PDF-filer med presentationer som hölls under dagen. Program 22 september 2022 Presentation Lotta Berg Presentation Mattias

Om SCAW

SCAW är en centrumbilding vid SLU som jobbar brett inom djurvälfärd. Vårt uppdrag innefattar vidareutbildning och kunskapsöverföring baserad på vetenskap.

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

Undrar du hur framtiden kommer att se ut för vilda djur i Sverige och världen över? Några svar på detta har vi så klart inte, men vi kan hjälpa till att förstå hur förändringar i deras livsmiljö

Upptäck vår vilda natur - på distans

Hur påverkas vilda djur av klimatförändringar? Och hur ser fiskars livscykel ut? Hur ser människans samexistens med vilda djur ut i olika delar av världen? Vid SLU har du chansen att utforska vår

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

Djurskyddskonferens 2022

Den 15 november är det dags för Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Årets tema är "Djurskyddet och döden" med fokus på avlivning och

Kontaktpunkt slakt

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

SCAW verkar nationellt och internationellt inom djurvälfärdsområdet. SCAW bedriver fort och vidareutbildning och samlar landets kompetens inom djurvälfärdsområdet i sin expertfunktion.

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

SCAWS:s uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att samla landets expertis och samordna aktiviteter inom djurvälfärdsområdet. Expertfunktion SCAW svarar regelbundet på remisser och

Loading…