Ur SLU:s kunskapsbank

Operationsmetoden viktig för resultatet vid korsbandskirurgi

Senast ändrad: 07 oktober 2021
Afrikansk boerboel

Hos hundar är korsbandsskada en vanligt förekommande knäledssjukdom som ofta behandlas kirurgiskt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har undersökt förekomsten av allvarliga komplikationer hos hundar som opererats för korsbandsskada.

I studien analyserades journaldata från 255 hundar som opererats för korsbandsskada vid de två universitetens djursjukhus under perioden 2011-2016. Vid behov kontaktades djurägare och behandlande veterinärer för att komplettera informationen.

Totalt drabbades 25% av de opererade knälederna av allvarliga komplikationer efter operationen. Komplikationer relaterade till det kirurgiska implantatet och sårinfektioner var vanligast förekommande och risken för komplikationer påverkades av vilken operationsmetod som användes. Hundar som opererades med tekniken tibial plateau levelling osteotomy hade lägre risk för komplikationer jämfört med hundar som opererades med lateral fabellotibial sutur. Komplikationsrisken påverkades också av ålder och vikt, där yngre och tyngre hundar hade ökad risk för komplikationer.

Studiens resultat kan användas som stöd för veterinärer och djurägare som står inför val av operationsmetod för hundar med korsbandsskada.

Studien finansierades av Agria Djurförsäkring.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2021.105350

Referens

Engdahl, K.S., Boge, G.S., Bergström, A.F., Moldal, E.R. & Höglund, O.V. (2021). Risk factors for severe postoperative complications in dogs with cranial cruciate ligament disease - A survival analysis. Prev Vet Med, 191, s. 105350.


Kontaktinformation

Karolina Engdahl
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi

Telefon: +4618671892
E-post: karolina.engdahl@slu.se