Ur SLU:s kunskapsbank

Orsaker till vinglighet hos mops studerade

Senast ändrad: 09 december 2021
Mops

Sjukdomar som drabbar ryggmärgen, så kallade myelopatier, kan ha många orsaker hos hund. Utöver förväntade tecken på denna typ av sjukdom, såsom svaghet eller vinglighet, uppvisar hundar med myelopatier mycket varierande symptom. Hos mops är myelopatier vanliga och symptomen hos dessa vingliga mopsar är förvånansvärt lika. För att ta reda på mer om varför vissa mopsar blir vingliga har en studie genomförts vid Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med företaget AniCura.

I studien undersöktes 30 mopsar med symtom på kronisk myelopati i bröst- eller ländryggen. Majoriteten av hundarna undersöktes med magnetröntgen, skiktröntgen och ryggmärgsvätskeprov. Alla hundar obducerades efter avlivning.

Samtliga mopsar visade gradvis försämring utan uppenbar smärta. Hundarna avlivades i genomsnitt drygt ett år efter symtomdebut, då 80 procent var avföringsinkontinenta. Vid obduktion sågs omfattande fibros (bildande av vad som kan jämställas med ärrvävnad) och nedbrytning av ryggmärgen, vanligen i en begränsad del av ryggraden. I det påverkade området hittades också onormalt utformade kotor och i något fall diskbråck. Hos knappt hälften av hundarna sågs dessutom inflammation i och utanför det påverkade området i nervsystemet.

Studiens resultat visar att symtomen hos vingliga mopsar kan kopplas till en gemensam enhetlig sjukdomsbild. Detta är intressant eftersom tidigare studier angivit olika bakomliggande problem.

Studien finansierades av AniCuras forskningsfond, Lisens forskningsfond (Mopsorden), Svelands forskningsfond och Agria och SKK forskningsfond.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.15716

Referens

Rohdin C, Ljungvall I, Häggström J, Leijon A,  Lindblad‐Toh K, Matiasek  K, Rosati M, Wohlsein P, Hultin Jäderlund K. Thoracolumbar meningeal fibrosis in pugs. J Vet Intern Med. 2020; 1– 11.


Kontaktinformation

Cecilia Rohdin
Klinikveterinär vid Universitetsdjursjukhuset; Smådjurskliniken
E-post: cecilia.rohdin@slu.se