Ur SLU:s kunskapsbank

Prostataförstoring hos hanhund

Senast ändrad: 31 maj 2023
Tax

Godartad prostataförstoring är vanligt hos okastrerade hanhundar och kan orsaka smärta och försvåra tarmtömning. Prostata ökar normalt i storlek under de första levnadsåren, men medan tillväxten sedan avtar hos vissa individer fortsätter den hos andra. Vad som ligger bakom denna skillnad är ännu inte känt.

För att undersöka om det finns ett samband mellan prostatastorleken och koncentrationen av testosteron har en studie utförts vid Sveriges lantbruksuniversitet. Blodprov från 79 okastrerade hanhundar som var minst 4 år gamla analyserades och prostatans storlek mättes med hjälp av ultraljud.

Testosteronkoncentrationen i blod minskade med hundens ökande ålder. Stora hundar hade relativt sett större prostata än små hundar, och prostatastorleken ökade med både ålder och testosteronkoncentration. Varken koncentrationen av det testosteronbindande proteinet SHBG eller koncentrationen av det honliga hormonet östrogen var associerade med prostatas storlek.

Studien visar att sambandet mellan prostatastorlek och testosteronkoncentration, ålder och hundens vikt inte kan förklara hela prostatastorleken, andra faktorer måste också ha betydelse.

Studien finansierades med ett bidrag från Ingeborg Ögrens fond vid SLU.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2022.12.047

Referens

Bodil Ström Holst, Sanna Nilsson. Age, weight and circulating concentrations of total testosterone are associated with the relative prostatic size in adult intact male dogs. Theriogenology (2023), volume 198, pages 356-360.


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se