Ur SLU:s kunskapsbank

Risken för korsbandsskada varierar mellan hundraser

Senast ändrad: 12 oktober 2021
Amerikansk bulldog

Korsbandsskada är vanligt förekommande hos hund och kan leda till långvariga besvär med hälta och smärta. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt förekomst av korsbandsskada i den svenska hundpopulationen genom att studera försäkringsdata från Agria Djurförsäkring under perioden 2011-2016.

Totalt var 4167 av de cirka 600 000 hundarna i försäkringsdatabasen drabbade av korsbandsskada. Raserna som hade högst risk att drabbas var boerboel och dogo canario, medan tax och dvärgpinscher hade lägst risk att drabbas. Majoriteten av raserna med ökad risk för sjukdomen var av stor storlek och åtta av de tio raserna med högst risk var av typen molosserhund/mastiff. Ett samband mellan ålder vid diagnos och ras påvisades, där raser av stor storlek generellt diagnosticerades tidigare i livet och raser av liten storlek senare i livet.

Studiens resultat kan användas i vidare forskning med målet att ta reda på varför just dessa raser drabbas av korsbandsskada och varför raser av stor storlek drabbas vid en lägre ålder jämfört med raser av liten storlek.

Studien är finansierad av Agria Djurförsäkring.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1038/s41598-021-88876-3

Referens

Engdahl, K., Emanuelson, U., Höglund, O., Bergström, A., Hanson, J. The epidemiology of cruciate ligament rupture in an insured Swedish dog population. Sci Rep 11, 9546 (2021).


Kontaktinformation

Karolina Engdahl
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi

Telefon: +4618671892
E-post: karolina.engdahl@slu.se