Ur SLU:s kunskapsbank

Seminalplasma skyddar inte vid fryskonservering

Senast ändrad: 03 juni 2021
Mikroskopbild av spermier. Foto.

Fryskonservering av spermier har studerats på olika djurslag som en metod att rädda genetiskt material efter att ett djur har dött. I första hand är det av intresse för genetiskt värdefulla individer från vilda djurarter men kan även vara av intresse för tamdjur.

Hos hundar ger frysning av ejakulerade spermier ett gott resultat medan bitestikelspermier har sämre frysbarhet. En orsak till denna skillnad kan vara att bitestikelspermier inte har interagerat med ämnen i seminalplasman.

I den här studien samlades seminalplasma från hundar som undersöktes avseende sin fertilitet eller som kom till kliniken för spermafrysning. Bitestiklar samlades in från hundar som genomgått normalkastration. Spermier från den ena bitestikeln från varje hund blandades med seminalplasma före frysning medan spermier från den andra bitestikeln frystes utan att ha varit i kontakt med seminalplasma.

Utspädning med seminalplasma stimulerade spermiernas rörelse före frysningen men hade ingen positiv skyddande effekt när spermierna frystes. Spermierna som hade spätts med seminalplasma hade istället en högre grad av skador i sitt DNA fyra timmar efter upptining.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X14004178

Referens:

E. Korochkina, A. Johannisson, Lavanya Goodla, J.M. Morrell and E. Axner. Effect of prostatic fluid on the quality of fresh and frozen-thawed canine epididymal spermatozoa. 2014. Theriogenology. 82: 9, 206–1211. doi:10.1016/j.theriogenology.2014.06.024


Kontaktinformation

Eva Axner, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
eva.axner@slu.se,