Ur SLU:s kunskapsbank

Sensorteknik för att objektivt mäta hälta hos hund

Senast ändrad: 09 december 2021
Hund med mätgrejer på. foto

Att bedöma hälta hos hund kan vara svårt. När hunden blir halt förändras rörelsemönstret men hur bör detta mätas för att bäst bedöma grad av hälta och för att korrekt kunna lokalisera det bakomliggande problemet? I denna studie har sensorteknik använts för att mäta förändringar i rörelsemönstret hos tio friska hundar.

Olika typer av hälta framkallades genom att antingen fästa en bomullstuss under ena tassen eller genom att fästa en tyngd på ett av benen. Förändringar i rörelsemönstret mättes med hjälp av sensorer på huvudet, korset och höger framben.

Forskarna kunde med den nya objektiva metoden mäta grad av hälta, vilket ben hältan kom ifrån samt skilja olika typer av hälta åt (för den extra intresserade finns närmare information nedan). Studien visade även att hunden kan börja nicka med huvudet vid en bakbenshälta vilket är viktig information för att inte fel ben ska misstas för att vara orsaken till hältan. Resultaten är glädjande och kommer bidra till framtida förbättrad diagnostik av hälta hos hund.

Studien är finansierad av Agria.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2017.02.004

Referens

Rhodin M., Bergh. A., Gustås P.and Gómez Álvarez C.B. (2017) Inertial sensors based system for lameness detection in trotting dogs with induced lameness. Veterinary Journal. doi.org/10.1016/j.tvjl.2017.02.004.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se