Ur SLU:s kunskapsbank

Sjukdomsförekomst hos irländsk varghund

Senast ändrad: 03 juni 2021

Enligt försäkringsstatistik är risken för irländska varghundar att utveckla hjärtsjukdom 29 gånger högre än för hundar i genomsnitt. Hjärtsjukdomen dilaterad kardiomyopati (DCM) är speciellt vanlig och har visats vara ärftlig. Även lunginflammation anses vara vanlig hos rasen men få vetenskapliga studier rör förekomsten av lunginflammation hos irländsk varghund.

Målet med denna studie var att undersöka dödlighet, sjukdomsförekomst och livslängd hos svenska irländska varghundar. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomförde en enkätstudie där fokus lades på DCM och lunginflammation. Enkäten skickades till ägare av irländska varghundar som var födda 2006-2008 och registrerade i Svenska kennelklubben.

Totalt inkom 105 svar, vilket motsvarade 38% av de tillfrågade djurägarna. Medellivslängden hos hundarna var 7,5 år, och hanhundar hade signifikant kortare livslängd än tikar. De vanligaste dödsorsakerna var tumörsjukdom (24%), hjärtsjukdom (18%) och lungsjukdom (16%). Andelen hundar som någon gång haft lunginflammation var 39%, och flertalet av dessa hade upplevt mer än en episod. Hundar som haft lunginflammation hade signifikant kortare livslängd, medan ingen skillnad i livslängd sågs för hundar som utvecklat DCM.

Studien visar att både DCM och lunginflammation utgör stora hälsoproblem i rasen och att åtgärder för att reducera förekomsten av dessa sjukdomar behövs för att förbättra hälsoläget hos svenska irländska varghundar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-017-0320-1

Referens

Lovisa Orleifson, Ingrid Ljungvall, Katja Höglund and Jens Häggström. Occurrence of cardiorespiratory diseases and impact on lifespan in
Swedish Irish Wolfhounds: a retrospective questionnaire-based study. Acta Veterinaria Scandinavica. (2017), 59-53.


Kontaktinformation

Jens Häggström, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, SLU
jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24