Ur SLU:s kunskapsbank

Diet viktigt vid behandling av katter med diabetes

Senast ändrad: 27 februari 2023
Ätande katt

Diabetes mellitus är en allt vanligare sjukdom hos katt, och kräver i många fall livslång behandling med insulininjektioner och specialdiet. En del katter kan efter en tids behandling gå i remission, vilket innebär att sjukdomstecknen under kortare eller längre tid försvinner. Dessa katter behöver inte längre insulin för att kontrollera sitt blodsocker och må bra och det är viktigt att hitta behandlingsformer som främjar remission.

För att ta reda på hur katter med diabetes mår efter att behandling satts in har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en enkätundersökning riktad till ägare till katter med diabetes. Svar från 477 kattägare sammanställdes och analyserades.

Studien visade att många katter kan leva flera år med sin diabetessjukdom, och i många fall med god livskvalitet. Katter som utfodrades med blötmat från dagligvaruhandeln, med ett lågt kolhydratsinnehåll, hade tre gånger så stor chans att uppnå remission som katter som utfodrades med veterinärmedicinskt diabetesfoder.

Sammantaget visar studien på fodrets betydelse vid behandling av diabetes mellitus hos katt, men också att många katter kan leva ett långt liv med god livskvalitet, trots en diabetesdiagnos.  

Studien finansierades av Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm.

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.1111/jvim.16625

Referens

Rothlin‐Zachrisson, N., Öhlund, M., Röcklinsberg, H., Ström Holst, B., 2023. Survival, remission, and quality of life in diabetic cats. Journal of Veterinary Internal Medicine 37, 58–69. doi:10.1111/jvim.16625


Kontaktinformation

Ninni Rothlin Zachrisson
Doktorand, klinikveterinär vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för klinisk kemi

Telefon: +4618671926
E-post: ninni.rothlin.zachrisson@slu.se