Ur SLU:s kunskapsbank

Ny kunskap om höftledsartros hos katt

Senast ändrad: 26 augusti 2021
Mikroskopbild av ledförändringar

Precis som hos människa är höftledsartros vanligt hos katter. För att kunna förebygga och utveckla effektiv behandling mot artros är kunskap om tidiga förändringar i drabbade leder viktig. Sådan kunskap har länge saknats för katt men forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har nu undersökt tidiga höftledsförändringar mikroskopiskt och med datortomografi (också kallat DT eller skiktröntgen).

I studien undersöktes höftlederna från 20 katter som av olika anledningar kommit in till SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) för avlivning och obduktion. De flesta av katterna var drabbade av lindriga ledförändringar och man såg ett samband mellan graden av datortomografiska och ljusmikroskopiska fynd. Ledbrosket var kraftigast påverkat i höftledens yttre delar, och den mest perifera delen av ledytan (labrum) uppvisade ofta sprickbildning. Benpålagringar (osteofyter) som påvisades med datortomografi uppvisade olika utseende då de undersöktes ljusmikroskopiskt, vilket kan tyda på olika bakomliggande sjukdomsmekanismer.

Resultaten visar att den yttre delen av leden är ett särskilt känsligt område som drabbas av skador. Studien visar också att datortomografi är ett värdefullt hjälpmedel för tidig diagnos av höftledsartros hos katt.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2021.05.010

Referens

C Ley, G Ramer, A Leijon, CJ Ley. Acetabular margin changes in feline hip joints – Implications for radiologic diagnosis and development of osteoarthritis. Research in Veterinary Science (2021), vol 137, 243-251


Kontaktinformation

Cecilia Ley
Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi                                                        

Telefon: 018-671204
E-post: cecilia.ley@slu.se