Ur SLU:s kunskapsbank

Snabbtest för katt kan stödja misstanke om hjärtsjukdom

Senast ändrad: 27 december 2021
Katter

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt. Sjukdomen leder till förtjockning av hjärtats kammare och förmaket kan förstoras. HCM diagnostiseras normalt med hjälp av ultraljud, men det vore fördelaktigt med en enkel och lättillgänglig blodanalys för att stödja misstanke om sjukdom.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med företaget Evidensia utvärderat om ett snabbtest för NT-proBNP (en nedbrytningsprodukt till hjärtbiomarkören B-typ natriuretisk peptid) kan användas för att stärka en misstanke om HCM hos katt. Snabbtestet ger koncentrationen NT-proBNP i form av ett färgomslag. I studien undersöktes också hur blodkoncentrationen av NT-proBNP varierar hos friska katter.

Studien visade att snabbtestet gav en grov men användbar uppskattning av koncentrationen av NT-proBNP hos katter, med starkare färg vid högre koncentrationer. Alla katter med HCM och förmaksförstoring hade förhöjd koncentration av NT-proBNP, medan en del katter med HCM utan förmaksförstoring missades med snabbtestet. Bland friska katter hade hanar generellt högre koncentrationer än honor, men däremot sågs inga rasskillnader.

Resultaten innebär att snabbtestet för NT-proBNP kan användas för att stärka misstanke om att katten har hjärtsjukdom med förstorat förmak. För att utesluta hjärtsjukdom krävs dock hjärtultraljud.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.15754

Referens

Hanås S, Holst BS, Höglund K, Häggström J, Tidholm A, Ljungvall I. "Effect of feline characteristics on plasma N‐terminal‐prohormone B‐type natriuretic peptide concentration and comparison of a point‐of‐care test and an ELISA test". J Vet Intern Med. 2020.


Kontaktinformation

Sofia Hanås
Extern resurs vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)                                                        
E-post: sofia.hanas@slu.se