Ur SLU:s kunskapsbank

Ultraljud visar små strukturer i tarmväggen hos katt

Senast ändrad: 03 juni 2021

Ultraljudsundersökningar görs idag rutinmässigt på flertalet av landets djursjukhus och djurkliniker. Den tekniska utvecklingen har inneburit att man kan se mycket små strukturer vilket ger ett ökat behov av kunskap om vad dessa strukturer representerar. Risken är annars stor att man tror att något man inte tidigare har sett är onormalt.

I den här studien har forskarna tagit reda på vilken typ av vävnad som finns i ett tidigare inte beskrivet extra lager i tunntarmen hos katt. Man har beskrivit dess ultraljudsutseende vid användning av högfrekvensteknik samt i vilken omfattning det förekom hos en grupp friska unga katter.

Resultaten visade att det extra lagret bestod av normal lymfvävnad. Det sågs hos alla katter som ingick i studien och var beläget i slutet av tunntarmen. Det var cirka 1 mm tjockt, asymmetriskt placerat och med ungefär samma ekotäthet (grånyans) som den angränsande slemhinnan i tunntarmsväggen.

Studien visar på hur viktigt det är att ta reda på om något man inte tidigare har sett representerar normal frisk vävnad eller en sjuklig förändring.

Länk till artikeln:

http://jfm.sagepub.com/content/early/2015/04/28/1098612X15581407.full

Referens:

High-frequency ultrasound of Peyer´s patches in the small intestine of young cats. Nielsen T, Lindström L, Ingman J, Uhlhorn M, Hansson K. J Feline Med Surg. 2016 Apr;18(4):303-9. DOI: 10.1177/1098612X15581407.


Kontaktinformation

Kerstin Hansson
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för bilddiagnostik                                                        

Telefon: 018-672894
E-post: kerstin.hansson@slu.se