Ur SLU:s kunskapsbank

Utvärdering av cTnI som överlevnadsmarkör för intensivvårdade katter

Senast ändrad: 06 september 2023
Kattansikte

Studier har visat att hundars blodkoncentration av det hjärtspecifika proteinet troponin I (cTnI) vid intensivvård är kopplad till överlevnadschansen på gruppnivå, oavsett om hunden har en direkt skada på hjärtmuskeln eller någon annan sjukdom som påverkar hjärtat sekundärt. Motsvarande information för katter i intensivvård saknas.

Forskare vid institutionerna för kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet och Köpenhamns universitet har utvärderat cTnI som eventuell överlevnadsmarkör för katt genom att studera resultaten från 119 katter som intensivvårdats mellan juni 2017 och september 2019.

I jämförelse med en grupp friska katter fanns cTnI i högre koncentration i blodet hos de intensivvårdade katterna. De katter som diagnosticerades med hjärtsjukdom och de som hade tecken på inflammation i kroppen (hög koncentration av en inflammatorisk markör i blodet) hade högre cTnI-koncentrationer i blodet än övriga katter. Koncentrationen av cTnI visade sig dock inte tillföra något värde för att bedöma katternas prognos för överlevnad, varken som ensam markör eller som komplement till befintliga prognostiska metoder.

Studien delfinansierades av anslag från Agria och SKKs forskningsfond.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.16635

Referens

Pelander, L, Bach, MBT, Ljungvall, I, et al. Evaluation of cardiac troponin I as a predictor of death in critically ill cats. J Vet Intern Med. 2023; 37(2): 403-411. 


Kontaktinformation

Lena Pelander
Universitetsadjunkt, institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur        

Telefon: 018-671498
E-post: lena.pelander@slu.se