Ur SLU:s kunskapsbank

Starkt samband mellan tillväxthormon och insulinresistens hos jämthundstikar efter löpning

Senast ändrad: 03 juni 2021

Perioden efter löpning med förhöjd koncentration progesteron (dräktighetshormon) är lång även om tiken inte är dräktig. Progesteron stimulerar produktion av tillväxthormon från juvret. Tillväxthormon kan leda till insulinresistens, och det ökar risken för att utveckla diabetes mellitus (sockersjuka).

Det är sedan tidigare känt att jämthundstikar har en förhöjd risk att utveckla diabetes efter löpning.

Vi studerade insulinresistens i förhållande till koncentrationerna av tillväxthormon och hormonet IGF-I (insulin-like growth factor I) hos jämthundstikar som inte hade diabetes efter löpning. Vi undersökte också om hormonkoncentrationerna kunde förutspå risken att utveckla sjukdom under progesteronfasen. Först togs blodprov och tikarna undersöktes. Två år senare fyllde ägarna i en enkät.

I den här studien såg vi inget samband mellan förhöjda koncentrationer av GH och IGF-I och utveckling av juvertumörer eller pyometra under progesteronfasen. Sambandet mellan insulinresistens och koncentrationen av tillväxthormon var starkt, och kan bidra till utvecklingen av diabetes. 

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.12307/abstract

Referens:

Strage EM, Lewitt MS, Hanson JM, Olsson U, Norrvik F, Lilliehöök I, Holst BS, Fall T.(2014). Relationship among insulin resistance, growth hormone, and insulin-like growth factor I concentrations in diestrous Swedish Elkhounds. J Vet Intern Med. 28(2):419-28.


Kontaktinformation

Emma Strage, klinikveterinär
Universitetsdjursjukhuset, Klinisk-kemiska laboratoriet, SLU
emma.strage@uds.slu.se, 018-671607