Hoppa till huvudinnehåll

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

SITES är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning, öppen för alla forskare. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.


Det finns 79 sidor som är taggade med Sites:

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Växtföljder vid ekologisk odling i växthus

Anna Karin Rosberg och Beatrix Alsanius har gjort en forskningskommunikationsvideo tillsammans med Camilla Zakrisson Juhlin (kommunikationsansvarig på LTV-fakulteten). Videon presenterar projektet ”

Aneboda: Grundvattennivå och vattenföring

Följande figurer över aktuella mätningar i Aneboda finns: det senaste årets grundvattennivå och vattenföring (denna sida) den senaste veckans lufttemperatur, marktemperatur och grundvattennivå det

Aneboda: Temperaturer och grundvattennivå senaste veckan

Följande figurer över aktuella mätningar i Aneboda finns: det senaste årets grundvattennivå och vattenföring den senaste veckans lufttemperatur, marktemperatur och grundvattenniv (denna sida) det

Aneboda: Luft- och marktemperaturer

Följande figurer över aktuella mätningar i Aneboda finns: det senaste årets grundvattennivå och vattenföring den senaste veckans lufttemperatur, marktemperatur och grundvattennivå det senaste årets

Loading…