Hoppa till huvudinnehåll

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

SITES är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning, öppen för alla forskare. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.


Det finns 81 sidor som är taggade med Sites:

Röbäcksdalens fältforskningsstation

På forskningsstationen utförs officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis, samt flera olika långliggande försök med bland annat med olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder.

Integrerad miljöövervakning (IM)

Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Växtföljder vid ekologisk odling i växthus

Anna Karin Rosberg och Beatrix Alsanius har gjort en forskningskommunikationsvideo tillsammans med Camilla Zakrisson Juhlin (kommunikationsansvarig på LTV-fakulteten). Videon presenterar projektet ”

Rosinedal

På försöksområdet i Rosinedal undersöker forskarna hur kvävetillförsel påverkar trädens tillväxt. Trädtillväxt hänger nära samman med skogsbeståndens kol-inlagring och därför gäller studierna också i

Försöksparker

Svartbergets försöksytor finns på flera platser inom Vindelns kommun samt i Gällivare kommun i Norrbotten. Våra försöksparker utgör en viktig forskningsinfrastruktur för forskare såväl inom SLU som

Hitta till oss

Svartbergets fältstation ligger på Svartberget ca 6 km nordväst om Vindelns centralort. Resa till Vindeln Vindeln är en liten ord ca 56 kilometer (eller en 50 minuters bilfärd) nordväst om Umeå.

Vindelns försöksparker

Svartberget är en knutpunkt för skoglig fältforskning i norra Sverige. Utmärkande för Svartberget är de stora infrastrukturerna för fältforskning kring myrekosystem, avrinningsområden och produktiv

Loading…