Skoglig fältforskning på Vindelns försöksparker

Senast ändrad: 02 maj 2024
Karta över olika forskningsinfrastrukturer i vindeln

Svartberget är en knutpunkt för skoglig fältforskning i norra Sverige. Utmärkande för Svartberget är de stora infrastrukturerna för fältforskning kring myrekosystem, avrinningsområden och produktiv tall- och granskog. Det ger unika möjligheter för forskare att studera processer och flöden på såväl ekosystem- som landskapsnivå.

Vindelns försöksparker består av tre separata försöksområden: Svartberget och Kulbäcksliden som ligger i Vindelns kommun och Ätnarova som ligger i Gällivare kommun. Markägaren är Sveaskog och den totala arean uppgår i drygt 6300 hektar.

Hjärtat för forskningen ligger på forskningsstationen vid Svartberget som byggdes år 1979, sju kilometer nordväst om Vindelns samhälle. Här arbetar ungefär 15 försökstekniker, forskningsingenjörer administrativ personal året runt, tillsammans med ungefär samma antal säsongsanställd personal.

Svartberget ingår i SITES, Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. SITES samlar nio fältstationer från norr till söder vilka erbjuder unik infrastruktur och teknisk kompetens för ekosystemforskning i fält.

Svartberget deltar i alla tre tematiska program inom SITES: SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.

Svartberget är även en del av INTERACT, en koalition bestående av nästan 100 forskningsstationer inom den arktiska och boreala regionen som arbetar för att bygga upp kapaciteten att forska och utföra miljöövervakning i regionen. INTERACT ger även forskare möjligheten att resa till och forska vid ungefär hälften av dessa stationer via sitt program för gränsöverskridande tillgång.

Vi är också en del av ICOS Sverige. ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en forskningsinfrastruktur för forskning och övervakning av växthusgaser finansierad av Vetenskapsrådet. Svenska ICOS ingår i sin tur i den europeiska ICOS.

Vi erbjuder dig möjligheten att anlägga nya fältexperiment:

  • Tillgång till klimat- och markdata när du anlägger försök hos oss.
  • Teknisk support av personal med god lokal kännedom och fältvana.
  • Tillgång till verkstad, maskiner, mätutrustning, kylrum, grovlabb, förråd, enkelt laboratorium och skrivplats.
  • Tillgång till boende, kök, dusch or tvättmöjligheter vid stationen.
  • Värdskap eller support om du vill ordna en skoglig exkursion.

Fakta:

År 1923 inrättades försöksparken av Statens Skogsförsöksanstalt. Skogsmästare Oscar Henriksson var platschef fram till år 1956.

Svartbergets fältforskningsstation ligger cirka sju kilometer nordväst om Vindeln. Från Vindeln kör du antingen väg 363 mot Hällnäs och tar höger mot Abborrtjärn eller så kör du vägen mot Botsmark och tar vänster vid skylten "Svartbergets försökspark". Körtiden från Umeå är cirka 1 timme.

Svartberget är en välutrustad fordonspark. Bland annat så finns en terränggående 15 meter hög skylift, miniskotare minimaster 620, hjullastare, skoter, fyrhjuling, släpvagnar och bilar.