Hoppa till huvudinnehåll

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 189 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

Här hittar du länkar till EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning: Slaughter of animals: poultry Killing for purposes other than slaughter : poultry Scientific Opinion on

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Kartläggning av rutiner vid professionell hundtandvård

Tandproblem är mycket vanligt hos hund, både tandlossning och tandfrakturer tillhör de allra vanligaste sjukdomarna hos hund. Regelbundna undersökningar och tandrengöringar utförda av veterinär och

Tandborststund med hund - lätt att göra rätt på flera sätt!

Dålig munhälsa är ett vanligt och ofta smärtsamt problem hos hundar som i många fall påverkar hundarnas livskvalitet. För att upprätthålla god tandhälsa rekommenderas daglig tandborstning men många

Kontaktpunkt slakt

Nationell kontaktpunkt för slakt och annan avlivning Om kontaktpunkt slakt Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en så kallad ”nationell

Standardrutiner vid slakt

Nationella vägledningar Här hittar du de nationella svenska vägledningarna för god praxis vid slakt. Vägledning för god praxis nöt 2021.pdf Vägledning för god praxis, gris 2021.pdf Vägledning för god

Mjölkveckan 2021

Under vecka 41 (11 – 15 okt) bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag

NordCAW

NordCAW (Nordic network for Communicating Animal Welfare) är ett nordiskt samarbete för att kommunicera djurvälfärdsfrågor. SCAW är en av initiativtagarna och drivande i projektet.

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Tidigare projekt

SCAW har medverkat i en del projekt och samarbeten som nu är avslutade. Här finner du en kort sammanfattning av dem.

Infektionssjukdomar i öga och mun hos svenska renar

På grund av klimatförändringen ökar behovet av att utfodra ren under vintern vilket i sin tur ökar risken för spridning av infektionssjukdomar. För att hitta strategier och förebyggande åtgärder

Loading…