Hoppa till huvudinnehåll

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 134 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

KV Hur rent är rent nog?

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att förbättra vårdhygienarbetet i djursjukvården. Rengöring och desinfektion är viktiga vårdhygienåtgärder för att minska mängden bakterier i miljön.

Kommande seminarier

elin.spangenberg@slu.se Djurskyddskonferensen 2023 Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd hålls den 5 december. Konferensen är

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du information och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

Hästar på naturbetesmarker

Den 9 november 2023 arrangerade SCAW ett seminarium på temat "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv."

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier.

Anmälningar

bt@slu.se

Djurskyddskonferensen 2023

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd hålls den 5 december och är nu öppen för anmälan. Konferensen är digital och är öppen för alla

Nyheter

bt@slu.se

Kalender

bt@slu.se

BT på Instagram

BT:s Instagramsida

BioBIGG

bt@slu.se

Specialsidor

bt@slu.se

Loading…