Sveriges lantbruksuniversitet

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 133 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:
Kontaktpunkt slakt

Kontaktpunkt slakt

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU, är Sveriges kontaktpunkt för slakt och annan avlivning. Här hittar du rapporter, artiklar och annat som har med slakt och avlivning att göra.

Stefan Gunnarsson, uthållig animalieproduktion

Stefan Gunnarsson är samverkanslektor i uthållig animalieproduktion i stora besättningar. Genom att förbättra djurhälsan minskar vi miljöbelastningen i de allt större besättningarna för lantbruksdjur

Bodil Ström Holst, sällskapsdjur

Bodil Ström Holst är samverkanslektor i sällskapsdjurens hälsa och sjukdomar, särskilt hund och katt.

Anders Herlin, byggnader, husdjur

Anders Herlin är samverkanslektor i byggnadsfunktion med inriktning på husdjurens inhysningssystem och närmiljö. I dagens animalieproduktion finns stora krav på att kombinera effektivitet, lönsamhet

Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema

Djursjukskötare - Sällskapsdjur - Uppsala

Vill du att friska och sjuka djur ska få en så god omsorg som möjligt? Gillar du kontakt med andra människor och deras sällskapsdjur? Som djursjukskötare utbildas du för att få en bred och fördjupad

Djursjukskötare - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötare - kandidatprogram Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Viktigt seminarium om våld mot djur och i nära relationer

Den 19 april besöktes SLU, Uppsala av Dr. Freda Scott-Park, ordförande i organisationen LINKS Group UK. Freda pratade om sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer och hur man kan

Lotta Berg belönad för sitt arbete för djurvälfärd

Lotta Berg, professor i husdjurens miljö och hälsa vid SLU, var en av fem veterinärer som tilldelades Världsveterinärförbundets (WVA) djurvälfärdspris vid förbundets världskongress i Barcelona den 7

Lotta Berg belönad för sitt arbete för djurvälfärd

Lotta Berg, professor i husdjurens miljö och hälsa vid SLU, var en av fem veterinärer som tilldelades Världsveterinärförbundets (WVA) djurvälfärdspris vid förbundets världskongress i Barcelona den 7

Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner

Välfärdsaspekter har blivit allt viktigare i studier som handlar om djurhållning. Enkla, pålitliga och objektiva mått på djurs välbefinnande är dock en bristvara, men snart kan vi förhoppningsvis

Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner

Välfärdsaspekter har blivit allt viktigare i studier som handlar om djurhållning. Enkla, pålitliga och objektiva mått på djurs välbefinnande är dock en bristvara, men snart kan vi förhoppningsvis