Sveriges lantbruksuniversitet

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 51 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:
ppr.jpg

Emerging virus infections in the wildlife-livestock-human interface

Understanding the epidemiology and socioeconomic impact of peste des petits ruminants. International research cooperation within Swedish Research Links. PPR is a contagious endemic disease that affects small ruminants like sheep and goats in Africa, ...

DSCN7133.JPG

Bedömning mjölkkostallar

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar i höst en kurs i förprövning av byggnader för mjölkkor. Kursen riktar sig mot länsstyrelsens personal och rådgivare. Fakta Tid: 2018-01-23 00:00 - 2018-01-24 00:00 - Ort: Uppsala - Arrangör: ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

veterinar1.png

Veterinär

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt säkra livsmedel. Veterinärens ...

Djurvälfärd som konkurrenskraft - och mot antibiotikaresistens?

Djurvälfärd som konkurrenskraft - och mot antibiotikaresistens?

SCAW bjuder in riksdagsledamöter och Europaparlamentariker till ett kunskapsseminarium om djurvälfärd. Inbjudan har gått ut till särskilt utvalda politiker. Observera att seminariet endast riktar sig till politiker, inte övriga intresserade. Är ...

SLU-forskare får EU-miljoner

SLU-forskare får EU-miljoner

Ett svenskt forskningsprojekt lett av professor Ulf Magnusson, SLU är ett av tio projekt som får mångmiljonbidrag ur EU-programmet JPIAMR, vars syfte är att minska antibiotikaresistens. Forskningsprojektet Reduce syftar till att undersöka olika ...

SofiaHanasliten.jpg

Symtomfria hjärtmuskelsjuka katter har normal hjärtrytm

Katt med Holtermonitor. Foto: Sofia Hanås Hjärtmuskelsjukdomen hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en vanlig orsak till sjukdom och död hos svenska katter. Vid HCM förtjockas vänster kammare i varierande grad. Det finns mycket lite publicerat ...

IngridLjungvall.jpg

Andningsfrekvens för övervakning av hjärtsvikt

Foto: Åsa Ohlsson Andersson Hjärtsvikt innebär att hjärtat av någon anledning är försvagat och inte kan pumpa blod i tillräcklig omfattning. Vid kongestiv hjärtsvikt stasas blod bakåt i pumpsystemet, vilket leder till vätskeansamling i till ...

MalinOhlund217.jpg

Torrfoder kopplat till diabetes hos katt

Utekatt. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Katter drabbas av en typ av diabetes som i hög grad liknar människans typ 2-diabetes. Hos människor är övervikt och brist på motion bidragande orsaker till sjukdomen. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ...

UlrikaWindahl.JPG

Bakterieväxt efter vårdrelaterade sårinfektioner hos hund

Foto: Ragnvi Hagman På djursjukhus och djurkliniker uppmärksammas problematiken med sårinfektioner efter operationer allt mer, och man är rädd för multiresistenta bakterier. Syftet med studien var att undersöka vilka bakterier som kan isoleras ...

BodilStromHolst51.jpg

Spridning av resistenta stafylokocker mellan hundar

Foto: Bengt Ekberg Bakterien Staphylococcus pseudintermedius är en del av den normala hudfloran hos hund men kan också orsaka infektioner, ofta hudinfektioner. Meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) är resistenta mot många sorters ...

LindaKeelingliten22.jpg

Hjärtrytm som verktyg för att bedöma känslor

Foto: Linda Keeling Känslor påverkar välfärd, men hur vet vi när djur upplever positiva känslotillstånd? I denna studie registrerades hjärtfrekvens (hjärtslag per minut) och variation i hjärtrytm (tidsintervall mellan hjärtslag) hos beaglehundar ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5