Hoppa till huvudinnehåll

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 120 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Mikrofluidik – ny parasitdiagnostik för häst

Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta ökar risken för smitta av parasiter, parallellt med att parasiterna utvecklar resistens mot avmaskningsmedel. Diagnostiken är tidskrävande

Ny metod för resistensundersökning av hästens spolmask

Läkemedelsresistens hos spolmask som infekterar häst är ett ökande problem hos föl i Sverige och resten av världen. Spolmaskinfektion kan ge symptom som näsflöde, hosta, raggig päls och dålig

Disp Anna Arvidsson

Smallholders and pigs in northern Uganda: An ethnographic study of pig rearing, disease management and local knowledges charlotta.eriksson@slu.se Anna Arvidsson försvarar sin avhandling "

Vitaminers påverkan

För att studera växande ungnöts behov av syntetiska vitaminer följde vi 60 stutar från ca 4 månaders ålder och fram till slakt för att se hur hälsa, tillväxt och köttkvalitén påverkas då stutarna

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

DISA - Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning

Internetbaserat utbildningsmaterial om slakt och avlivning EU:s avlivningsförordning, 1099/2009, kräver kompetens för dem som arbetar med slakt eller annan avlivning av produktionsdjur (livsmedel,

Årsredovisning 2013

I SCAW:s årsredovisning för 2013 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2013.

Årsredovisning 2017

I SCAW:s årsedovisning för 2017 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2017.

Årsredovisning 2018

I SCAW:s årsredovisning för 2018 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2018.

Insikter om djurvälfärd svensk köttproduktions framtid

Publ. 2014. Åke Rutegård och Martin Wierup påstår i sitt DN Debattinlägg att de svenska reglerna för djurvälfärd inte baseras på fakta och riskvärdering. Men de har fel i sak. Dessutom nämner de inte

Årsredovisning 2015

I SCAW:s årsredovisning för 2015 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2015.

Årsredovisning 2014

I SCAW:s årsredovisning för 2014 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2014.

Loading…