Hoppa till huvudinnehåll

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 149 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Förordningen

Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en nationell kontaktpunkt. Av förordningen framgår att de företag som är involverade i slakt eller

Bättre djurvälfärd med gemensamma mått

Djur behandlas olika väl i Europas länder. Inom EU-projektet Welfare Quality har SLU-forskare varit med om att utarbeta bedömningskriterier för djurvälfärd, främst för nötkreatur, grisar och fjäderfä

Smedjeveckan 2024

Smedjeveckan 2024 anna-karin.johnson@slu.se Populärvetenskaplig vecka i Skara. I år är det övergripande temat Sätt igång! Veckan inleds med Morgonkaffe på campus och en tjuvtitt på det

Årsredovisning 2023

Här kan du läsa om SCAW:s arbete under 2023 SCAW:s årsredovisning för 2023

djurskyddskonferens 2024

Djurskyddskonferens 2024 elin.spangenberg@slu.se Den 19 november 2024 anordnar Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd en djurskyddskonferens. Konferensen hålls både fysiskt i

Hur ändras hästars ansiktsuttryck vid hälta?

Hästar drabbas ofta av ortopediska skador, med hälta som det vanligaste symptomet på ortopedisk smärta. Till vissa typer av smärta, som till exempel kraftig akut ortopedisk smärta, har forskare

Hur väl fungerar tillämpade hygienrutiner i praktiken?

Fungerande hygienutiner är kritiskt viktiga inom sjukvården för att hindra att smittämnen överförs till patienter och orsakar vårdrelaterade infektioner. I den veterinära verksamheten är det vanligt

Objektiv bedömning av smärta hos kor

Smärta äventyrar djurs välbefinnande. För att upptäcka och lindra smärta behövs objektiva mätmetoder. Smärtrelaterade beteenden undersöktes hos mjölkkor i syfte att konstruera en enkel

Clinics hållbara hästar - hållbar näring

Hållbara hästar – hållbar näring: utbildning, träning och tävling för framtiden Clinics med utgångspunkt i hästens förutsättningar och behov. Hur gör vi för att utbilda, träna och tävla med våra

Faror med överhettning

Runt om i landet väntas högsommarvärme med temperaturer som kan vara prövande för våra husdjur. Särskilt hundar är värmekänsliga och för dem kan överhettning vara ett livshotande tillstånd. Att kyla

Kommande seminarier

elin.spangenberg@slu.se Träff för djurskyddsansvariga på slakterier Clinics om hållbara hästar - hållbar näring Den 24 september 2024 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW,

Hundägare lika träffsäkra som djurhälsopersonal efter kort hullbedömningskurs

Övervikt hos hund är ett växande problem men tidig upptäckt av övervikt möjliggör insatser för att undvika ytterligare viktökning, försämrad livskvalitet och andra negativa hälsoeffekter. Hundägaren

Loading…