Sveriges lantbruksuniversitet

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 191 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema

Djurvälfärdsamarbete

Vid det senaste mötet med generalförsamlingen i Paris för OIE, världsorganisationen för djurhälsa, antogs Sveriges och Italiens ansökan om att få bilda ett gemensamt OIE-samverkande centrum för

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Djurvälfärdsamarbete

Vid det senaste mötet med generalförsamlingen i Paris för OIE, världsorganisationen för djurhälsa, antogs Sveriges och Italiens ansökan om att få bilda ett gemensamt OIE-samverkande centrum för

Krisseminarium 4 juni 2019

Seminarium med fokus på naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd Den 4 juni 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium med fokus på naturkatastrofer

Krisseminarium

Krisseminarium

seminarium med fokus på naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd josefina.zidar@slu.se Den 4 juni 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium med

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Seminarier

Seminarier

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier.

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning

Kornas Klövhälsa i framtiden

Kornas Klövhälsa i framtiden

Kornas klövhälsa i framtiden; nollvision hälta camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Seminarium för Professor Christer Bergsten, vetenskapsman och praktiker, 45 år med folk och fä. Vi hälsar alla varmt

Kornas Klövhälsa i framtiden

Kornas Klövhälsa i framtiden

Kornas klövhälsa i framtiden; nollvision hälta camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Seminarium för Professor Christer Bergsten, vetenskapsman och praktiker, 45 år med folk och fä. Vi hälsar alla varmt

Djursjukskötare - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötare - kandidatprogram Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Loading…