Hoppa till huvudinnehåll

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 118 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du information och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

Djurskyddskonferensen 2022

Sedan några år tillbaka arrangerar Jordbruksverket tillsammans med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd en gemensam årlig djurskyddskonferens med olika teman. Den senaste konferensen genomfördes den

djurskyddskonferens inspelning

Den 15 november arrangerades 2022 års djurskyddskonferens av Jordbruksverkets i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Den 15 november arrangerades Jordbruksverkets årliga

Kurser

Gå kurs när det passar dig Att studera med SLU Meny är ett sätt att få närmare kontakt med universitet och högskola. Våra webbaserade kurser gör det möjligt för dig att utbilda dig samtidigt som du

EFSA-rapporter och annat material om slakt av fisk

Här hittar du länkar till EFSA:s rapporter och annat material om slakt av fisk. Fish welfare in European Aquaculture Welfare of farmed fish Knowledge gaps and research needs for the welfare of farmed

djurbaserade välfärdsindikatorer

I ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet har SCAW tillsammans med representanter från övriga nordiska länder utarbetat material om djurbaserade välfärdsindikatorer, "Animal based welfare

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier.

Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år

De senaste decennierna har intresset för djurs välfärd ökat och regelverken som rör djurskydd har blivit mer omfattande. Vilka är det egentligen som påverkar det som står i dessa regelverk? Vilka

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW SCAW - Swedish Centre for Animal Welfare elin.spangenberg@slu.se djurvälfärdscentrum, animal welfare, djurvälfärd, djurskydd, nationellt centrum för

Kontaktpunkt slakt

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning

SCAW:s styrgrupp

Styrgruppen fastställer SCAW:s strategi och verksamhetsplan. Styrgruppen består av 5 ordinarie ledamöter från SLU som är meriterade forskare. Till styrgruppen finns även adjungerade ledamöter som är

Årsredovisning 2020

I SCAW:s årsredovisning för 2020 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2020.

Loading…