Hoppa till huvudinnehåll

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 119 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Samarbete _djurvälfärd

Djurvälfärd och en hållbar djurhållning är viktiga komponenter för en hållbar global livsmedelsförsörjning. Djurskyddet i Sverige håller en hög nivå, och även om det finns förbättringspotential är

Djurskyddskonferens 2022

Den 15 november är det dags för Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Årets tema är "Djurskyddet och döden" med fokus på avlivning och

Kontaktpunkt slakt

SCAW är Sveriges nationella kontaktpunkt för slakt och annan avlivning

Skånsk Hästnäringsdag

Skånsk Hästnäringsdag parvin.mzandarani@slu.se Skånsk hästnäringsdag är ett årligt arrangemang som innefattar sport, avel och uppfödning även innovationer och teknisk utveckling, hästturism,

Mikrofluidik – ny parasitdiagnostik för häst

Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta ökar risken för smitta av parasiter, parallellt med att parasiterna utvecklar resistens mot avmaskningsmedel. Diagnostiken är tidskrävande

Så hårt spänns tömmarna under ett travlopp

Hur mycket kraft eller spänning är det i tömmarna då en travhäst löper i full fart på banan, och uppfattar kusken det själv? Det har Elke Hartmann från SLU undersökt i samarbete med forskare från

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

SCAW verkar nationellt och internationellt inom djurvälfärdsområdet. SCAW bedriver fort och vidareutbildning och samlar landets kompetens inom djurvälfärdsområdet i sin expertfunktion.

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

SCAWS:s uppdrag

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att samla landets expertis och samordna aktiviteter inom djurvälfärdsområdet. Expertfunktion SCAW svarar regelbundet på remisser och

Årsredovisning 2021

I SCAW:s årsredovisning för 2021 kan du läsa mer om SCAW:s arbete under 2021.

EURCAW

Ett konsortium av internationella partners, koordinerat av Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW vid SLU, har utsetts till Europeiskt referenscentrum för djurskydd, EURCAW – idisslare & hästdjur.

Loading…