Sveriges lantbruksuniversitet

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 146 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

Juverinfektion hos tackor med till synes friska juver

I svenska fårbesättningar märker djurägaren främst allvarliga, ofta dödliga juverinflammationer. De osynliga juverinflammationerna är dock också viktiga; de ger sänkt mjölkproduktion, förändrad

Sara Ringmark

Sara Ringmark

sararing Postdoktor inom hästars och hundars utfodring, träning och hälsa. Mina forskningsintressen är främst utfodring och träning av sport- och sällskapsdjur. Kursledare och föreläsare för två

Djursjukskötare - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötare - kandidatprogram Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema

Viktigt seminarium om våld mot djur och i nära relationer

Den 19 april besöktes SLU, Uppsala av Dr. Freda Scott-Park, ordförande i organisationen LINKS Group UK. Freda pratade om sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer och hur man kan

Sambandet våld mot husdjur och våld i nära relation – på djurkliniken

Sambandet våld mot husdjur och våld i nära relation – på djurkliniken

Sambandet våld mot husdjur och våld i nära relation – på djurkliniken Sambandet våld mot husdjur och våld i nära relation – på djurkliniken maria.lonn@slu.se Sambandet våld mot husdjur och våld i

Djurskyddskonferens 2018

Djurskyddskonferens 2018

Djurskyddskonferens 2018 maria.lonn@slu.se Den 21 november 2018 anordnas årets Djurskyddskonferens. I år är det SLUs Vetenskapliga råd för djurskydd och Jordbruksverket som arrangerar konferensen

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Köp inte smuggelhundar!

Kampanj! Varje år förs hundar in olagligt och många far illa under transporten. Risken för sjukdomar som kan drabba både valpen och dig själv är stor. Samverkansgruppen för hundvälfärd står bakom

Köp inte smuggelhundar!

Kampanj! Varje år förs hundar in olagligt och många far illa under transporten. Risken för sjukdomar som kan drabba både valpen och dig själv är stor. Samverkansgruppen för hundvälfärd står bakom

Köp inte smuggelhundar!

Kampanj! Varje år förs hundar in olagligt och många far illa under transporten. Risken för sjukdomar som kan drabba både valpen och dig själv är stor. Samverkansgruppen för hundvälfärd står bakom

Djurskyddskonferens 2018

Djurskyddskonferens 2018

Djurskyddskonferens 2018 maria.lonn@slu.se Den 21 november 2018 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans.