Sveriges lantbruksuniversitet

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 275 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:
Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Infomationsmöte

EU-projektet ”HERMES” under ERASMUS+ har som mål att harmonisera försöksdjursutbildningar i Europa. Som ett delmål i detta projekt har vi tillsammans med övriga deltagande länder, tagit fram en

Inspelade seminarier och onlinekurser

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier. Tyvärr upplever vi för närvarande en del problem med några av våra kurser. Vi hoppas kunna lösa

FAOrapport

I en samproduktion mellan svensk expertis och FN:s livsmedels- och jordbruks-organisation FAO redogörs för de svenska erfarenheterna som lett till att svensk mjölkproduktion är i världsklass när det

FAOrapport

I en samproduktion mellan svensk expertis och FN:s livsmedels- och jordbruks-organisation FAO redogörs för de svenska erfarenheterna som lett till att svensk mjölkproduktion är i världsklass när det

Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år

Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år

De senaste decennierna har intresset för djurs välfärd ökat och regelverken som rör djurskydd har blivit mer omfattande. Vilka är det egentligen som påverkar det som står i dessa regelverk? Vilka

Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema

Hundägares syn på hundens tandhälsa

Tandproblem är mycket vanligt hos hundar och precis som människor kan hundar få ett minskat välmående och tandvärk vid tandproblem. Ägarens bedömning av hundens tandhälsa är viktig för att problem

HästSverige lanserar nytt foderstatsprogram

HästSveriges kostnadsfria foderstatsprogram har ända sedan starten 2011 varit den mest besökta och använda webbsidan på kunskapssajten www.hästsverige.se . Nu lanseras ett helt nytt foderstatsprogram

HästSverige lanserar nytt foderstatsprogram

HästSveriges kostnadsfria foderstatsprogram har ända sedan starten 2011 varit den mest besökta och använda webbsidan på kunskapssajten www.hästsverige.se . Nu lanseras ett helt nytt foderstatsprogram

EFSA-rapporter och annat kring slakt av fisk

EFSA-rapporter och annat kring slakt av fisk

Här hittar du länkar till EFSA:s rapporter och annat kring slakt av fisk Fish welfare in European Aquaculture Welfare of farmed fish Knowledge gaps and research needs for the welfare of farmed fish

Kontaktpunkt slakt

Kontaktpunkt slakt

Nationell kontaktpunkt för slakt och annan avlivning Om kontaktpunkt slakt Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en så kallad ”nationell

Loading…