Hoppa till huvudinnehåll

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 141 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:

SLU Centrum för forskning om honungsbin

Vi stödjer och stärker forskning om honungsbin i Sverige. På SLU:s campus i Uppsala driver vi en infrastruktur med bisamhällen som används för att underlätta forskningen men också för utbildning,

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs

International Collaboration on Extreme Conformation in Dogs (ICECDogs) består av intressenter från flera olika länder som arbetar tillsammans för att minimera uppkomna djurskyddsproblem till följd av

Kommande seminarier

elin.spangenberg@slu.se small white

Presentationer slakteriträff 22 september 2022

Här finns programmet för träffen för djurskyddsansvariga på slakterier, samt PDF-filer med presentationer som hölls under dagen. Program 22 september 2022 Presentation Lotta Berg Presentation Mattias

Insikter om djurvälfärd svensk köttproduktions framtid

Publ. 2014. Åke Rutegård och Martin Wierup påstår i sitt DN Debattinlägg att de svenska reglerna för djurvälfärd inte baseras på fakta och riskvärdering. Men de har fel i sak. Dessutom nämner de inte

EFSA-rapporter och annat material om slakt av fisk

Här hittar du länkar till EFSA:s rapporter och annat material om slakt av fisk. Fish welfare in European Aquaculture Welfare of farmed fish Knowledge gaps and research needs for the welfare of farmed

Djurskyddskonferensen 2021

Sedan några år tillbaka arrangerar Jordbruksverket tillsammans med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd en gemensam årlig djurskyddskonferens med olika teman. Den senaste konferensen genomfördes den

Brott mot djur

Publ. 2014. Undersökningarna om brott mot djur skiljer sig inte mycket från brott mot människor, så där finns stora likheter i polisens och åklagarnas arbete. När djur som är utsatta för brott, funna

Uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige

Publ. 2011. Nationellt centrum för djurvälfärd anser att utsättning av vargar från djurparker och/eller det vilda är att betraktas som forskning med försöksdjur och ska underställas en

Tidigare projekt

SCAW har medverkat i en del projekt och samarbeten som nu är avslutade. Här finner du en kort sammanfattning av dem.

ITP

SCAW deltar tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper i ett femårigt kapacitetsutvecklingsprogram (International training programme) i Östafrika på temat ”Friska djur - säkra livsmedel”.

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

Här hittar du länkar till EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning: Slaughter of animals: poultry Killing for purposes other than slaughter : poultry Scientific Opinion on

Loading…