Sveriges lantbruksuniversitet

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 279 sidor som är taggade med Entomologi:
Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.

Nyheter

Nyheter

Nyheter cajsa.lithell@slu.se Nyheter Här hittar du alla nyheter från CBC - Kompetenscentrum för biologisk bekämpning. Nyhetsarkivet finns längst ner på sidan.

Biologisk mångfald och bevarande biologisk bekämpning med insekter och spindeldjur

Naturliga fiender (insekter och spindeldjur) till skadegörande insekter har ofta stor effekt på skadegörarnas populationer. Forskning som CBC deltagit i har visat att naturliga fiender kan minska

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Peter Halvarsson

Peter Halvarsson

prha0004 Peter Halvarsson är forskare i parasitologi

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Viktoria Wiklicky

Viktoria Wiklicky

viky0001 Biologist (M.Sc.) It was a long and exciting journey going from the teenage insect-enthusiast to making a living out of farming insects. I was lucky enough to fulfill my dream of running

Forskning

Forskning

CBC utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning, att använda levande organismer för att bekämpa skadeorganismer.

Karin Eriksson

Karin Eriksson

kariner Bibliotekarie på institutionen för ekologi Förestår Ekologibiblioteket på Ekologicentrum. Hjälper personal och studenter på institutionen för ekologi med biblioteks- och publiceringsfrågor

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

ÄK-möte Vatten och Odlingssystem 190502

ÄK-möte Vatten och Odlingssystem 190502

Möte med ämneskommittéerna Vatten och Odlingssystem Anneli.Lundkvist@slu.se Helena Aronsson, universitetslektor och samverkanslektor Institutionen för mark och miljö, SLU helena.aronsson@slu.se,