Hoppa till huvudinnehåll

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 133 sidor som är taggade med Entomologi:

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Samverkan

Samverkan med aktörer utanför universitetsvärlden är viktig för oss på institutionen för ekologi. Varje år deltar vi på många möten med allmänheten, biodlare, skogsägare, jägare med flera. Samverkan

Chipsspelet

Tusentals barn har spelat chipsspelet på SciFest i Uppsala. Nu kan du lyssna på våra forskare och spela spelet digitalt. Bra tips till alla lärare på fredagseftermiddagen! Barnen lär sig mer om olika

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

Eva Forsgren, biodling

Eva Forsgren är expert på biodling och bihälsa. I min roll som samverkanslektor vill jag bidra till att vetenskapligt baserad kunskap om bihälsa sprids till biodlare och allmänhet och bistå

ÄK-möte Vall och grovfoder 211201

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se

ÄK-möte Växtnäring 211122

Möte med ämneskommitté Växtnäring 22 november 2021 Anneli.Lundkvist@slu.se Sofia Delin, forskningsledare Lanna forskningsstation, SLU sofia.delin@slu.se, 0511-67235

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 211021

SLU Fältforsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se annelih

ÄK-möte Odlingsmaterial 211007

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial 7 oktober 2021 Anneli.Lundkvist@slu.se Magnus Halling, forskningsledare Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU magnus.halling@slu.se 018-671429,

Grace bidrar till matsäkerhet med push-pull-teknik

Grace Mercy vill bidra till livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk och nya biologiska bekämpningsmetoder med sitt nya doktorandprojekt om push-pull-teknik. Push pull är ett bekämpningssystem som

Workshop om hur Sveriges hållbara odlingssystem kan utvecklas 211026

Workshop om hur Sveriges hållbara odlingssystem kan utvecklas Anneli.Lundkvist@slu.se goranbe

Internt för ekologi

anna.lundmark@slu.se Intendentur och intranät På intendenturens webbplats finns information för alla i Uppsala och Grimsö om lokaler, labb, bilar med mera. På vårt intranät hittar du till exempel

Loading…