Hoppa till huvudinnehåll

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 59 sidor som är taggade med Entomologi:

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Projekt

Här finns större projekt som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetar med. Ökad tillförlitlighet kan åstadkommas genom att också utnyttja data från tidigare inventeringar Inventering av

Växtskyddsfilmer

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Globalt kommer vi behöva öka livsmedelsproduktionen med 60% till år 2050 för att trygga livsmedelsförsörjningen, men samtidigt På samma gång minskar skördarna

Rapportera skadegörare

Om du misstänker angrepp av en karantänskadegörare så är du skyldig att anmäla det till Jordbruksverket genom att fylla i ett anmälningsformulär. Här hittar du också mer information om nya och

Mats Jonsell, skogsentomologi

Mats Jonsell är expert på skogsentomologi, det vill säga skogens insekter. I sin samverkansroll jobbar han brett med såväl frågor från privatpersoner som att rigga forskningsprojekt för att lösa

Eva Forsgren, biodling

Eva Forsgren är expert på biodling och bihälsa. Hon ansvarar för den sjukdomsdiagnostik som SLU tillhandahåller för Sveriges bitillsynsmän. Hon är också kontaktperson för EU:s referenslaboratorium

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Vi svarar på frågor om myror

I mars 2023 fokuserade vi på myror en vecka på SLU natur, Facebook och Instagram. Vi fick in många spännande frågor som våra experter Moa Pettersson (Artdatabanken), Christer Björkman och Michelle

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Hur når vi ett hållbart växtskydd? Det diskuterades på den Nationella växtskyddskonferensen 2022 den 9-10 november på Ultuna i Uppsala som arrangerades av SLU, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Chipsspelet

Tusentals barn har spelat chipsspelet på SciFest i Uppsala. Nu kan du lyssna på våra forskare och spela spelet digitalt. Bra tips till alla lärare på fredagseftermiddagen! Barnen lär sig mer om olika

Bikupor

På SITES Röbäcksdalen finns möjligheter att studera det nordiska biet. Våra bin är den del av infrastrukturen SITES (Swedish infrastructure for ecosystem science) och finns som en resurs för

Virusforskning

Vi forskar på virus hos bin: deras evolution, anpassning, ekologiska betydelse och vilken effekt de har på bin och andra pollinatörer. Det viktigaste målet med vår virusforskning är att utreda hur

Loading…