Sveriges lantbruksuniversitet

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 292 sidor som är taggade med Entomologi:
ÄK-möte Vatten 210324

ÄK-möte Vatten 210324

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Helena Aronsson, universitetslektor och samverkanslektor Institutionen för mark och miljö, SLU helena.aronsson@slu.se, 018-672466

Om SLU Fältforsk

Om SLU Fältforsk

Här hittar du information om SLU Fältforsk och dess samarbetspartners.

Möte om kvalitetssäkring i sortförsöken 11 mars 2021

Möte om kvalitetssäkring i sortförsöken 11 mars 2021

Möte om kvalitetssäkring i sortförsöken 11 mars 2021 Anneli.Lundkvist@slu.se Magnus Halling, forskningsledare Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU magnus.halling@slu.se 018-671429, 070-

Eva Forsgren

Eva Forsgren

Jag är samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa, och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Mitt särskilda forskningsfokus inom gruppen är

ÄK-möte Vall och grovfoder 210318

ÄK-möte Vall och grovfoder 210318

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se

ÄK-möte Vall och grovfoder 210325

ÄK-möte Vall och grovfoder 210325

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se

Våren luktar jord av en anledning

Det finns en anledning till att våren luktar jord när fälten plöjs och trädgårdsrabatter grävs. Forskare från bland annat SLU och Lunds universitet har undersökt jordlukten och kan visa att doften är

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

Forskning

Forskare på institutionen för ekologi borrar djupt i ekologiska frågeställningar utan att tappa kontakten med de stora samhällsfrågorna. Vi studerar arter - både de som är hotade och de som är ett

Lantbruksentomologi

Lantbruksentomologi är tillämpad ekologi med rötterna i växtskydd, pollinering och insekters populationsbiologi. I centrum står inte bara skadeinsekter, utan också de nyttodjur som bidrar med så

Skogsentomologi

Skogsentomologi är tillämpad ekologi med rötter i allt från skogsskötsel till insekters populationsbiologi och beteende. I centrum för skogsentomologin står skogens skadeinsekter och hur man

Loading…