Sveriges lantbruksuniversitet

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 276 sidor som är taggade med Entomologi:
Anna Lehrman

Anna Lehrman

lehrman Min forskning har fokuserat på växt/insekt-interaktioner, växtförädling och olika frågeställningar kring genteknik inom jordbruket. Nu arbetar jag framförallt med att förmedla

DNA-metoder avslöjar arternas samspel i naturen

Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Forskarna kan i detalj avslöja vem som äter vem, vem som pollinerar vilken blomma och vem som lever

DNA-metoder avslöjar arternas samspel i naturen

Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Forskarna kan i detalj avslöja vem som äter vem, vem som pollinerar vilken blomma och vem som lever

FältForsk

FältForsk

FältForsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet. FältForsks huvuduppgift är att samordna och utveckla fältforskningen rörande planering och

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

ÄK-möte Vall och grovfoder 190319

ÄK-möte Vall och grovfoder 190319

Möte med ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se

Växtskydd i jord- och skogsbruk

Vår forskning bidrar till hållbara metoder att skydda jordbruksgrödor och skog mot skadeinsekter. Då behövs mer kunskap om samspelet mellan skadeinsekterna, deras fiender och de växter och träd som

Naturvård/biologisk mångfald

Vad händer med däggdjur, fåglar, mossor, lavar, insekter och andra artgrupper i det brukade skog- och jordbrukslandskapet? Hur påverkas de av ett ändrat klimat eller andra förändringar? Vi angriper

ÄK-möte Vall och grovfoder 190319

ÄK-möte Vall och grovfoder 190319

Möte med ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se

ÄK-möte Vall och grovfoder 181120

ÄK-möte Vall och grovfoder 181120

Möte med ämneskommitté Vall och grovfoder 20 november 2018 Anneli.Lundkvist@slu.se

ÄK-möte Vall och grovfoder 181120(2)

ÄK-möte Vall och grovfoder 181120(2)

Möte med ämneskommitté Vall och grovfoder 20 november 2018 Anneli.Lundkvist@slu.se

Publikationer

Här finns publikationer om enheten för riskvärderingens verksamhet. Pest Risk Assessments Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus , June 2017 Rapid Pest Risk Analysis Xylosandrus germanus ,