Hoppa till huvudinnehåll

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 60 sidor som är taggade med Entomologi:

Program

Här finns det preliminära programmet för Nationella växtskyddskonferensen 2022. Onsdag 9 november 09.00 Registrering med fika. Posterupphängning 10.00 Inledning, Lennart Wikström, moderator 10.05

Jan Petterssons donation - resestipendium för doktorander

En stipendifond har inrättats till minne av professor emeritus Jan Pettersson som gick bort i augusti 2017. Resestipendiet kan sökas av doktorander på SLU som studerar insekter inom sina projekt.

Jan Pettersson’s donation

En stipendifond har inrättats till minne av professor emeritus Jan Pettersson som gick bort i augusti 2017. Resestipendiet kan sökas av doktorander på SLU som studerar insekter inom sina projekt.

Biologiskt framställda sexferomoner kan skydda skördar från skadeinsekter

Forskare har lyckats utvinna feromoner – doftämnen som används av bland annat insekter vid parningskommunikation – ur genmodifierade oljeväxter. Metoden kan bli ett prisvärt och miljövänligt

Mingel och guidning 8 november

Anmäl dig till besök på BioCentrum och Ekologicentrum på SLU i Ultuna och/eller mingel på campus Ultuna i samband med Nationella växtskyddskonferensen 2022.

Scifest

anna.lundmark@slu.se

Bikupor

På SITES Röbäcksdalen finns möjligheter att studera det nordiska biet. Våra bin är den del av infrastrukturen SITES (Swedish infrastructure for ecosystem science) och finns som en resurs för

Organisatörer

Konferensen arrangeras av SLU, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Organisationskommittén för Nationella växtskyddskonferensen 2022 är listad nedan med specialistkompetenser inom parentes. Björn

Anmälan

Anmäl dig till Nationella växtskyddskonferensen 2022 här.

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Hur når vi ett hållbart växtskydd? Det diskuteras på den Nationella växtskyddskonferensen 2022 den 9-10 november på Ultuna i Uppsala som arrangeras av SLU, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Referenslaboratorium för bihälsa

Regeringen har utsett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till nationellt referenslaboratorium för bihälsa. Vi ställer diagnos på bin som misstänks vara sjuka. Diagnostik Vi utför diagnos av prover

Eken: en värld i värden

En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. Forskare från SLU och Stockholms universitet har tillsammans

Loading…