Hoppa till huvudinnehåll

Forskning på SLU Centrum för biologisk bekämpning

CBC utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning, att använda levande organismer för att bekämpa skadeorganismer.

En man som håller i en bricka med växter i ett växthus, foto.

En stark forskningmiljö inom biologisk bekämpning

Vi arbetar för att bygga upp en stark forskningsmiljö inom biologisk bekämpning och har ett nära samarbete med annan forskning vid SLU som syftar till utveckling av långsiktigt hållbara bekämpningsmetoder och samverkar med intressenter inom myndigheter, företag och organisationer.

Läs mer om CBC:s forskningsprojekt nedan.

Kemisk kommunikation mellan växter, mikrober och insekter

Skadeinsekter använder kemiska signaler i form av doftmolekyler för att hitta mat, värdväxter och partners. Manipulering av kemisk kommunikation och därmed insekternas beteende kan användas för att bekämpa skadedjur.

Fruktflugor med röda ögon, foto.

Växtegenskaper och sortblandning

CBC undersöker hur grödornas egenskaper och odlingarnas genetiska diversitet kan förändras för att uppnå en lika bra effekt av rovlevande organismer i växtodlingar som i vilda växtpopulationer.

Mogna och omogna jordgubbar på en planta, foto.

Nematoder inom biologisk bekämpning

Vissa nematoder kan vara skadegörare på våra grödor medan andra är nyttodjur som kan användas för att bekämpa andra skadeinsekter. Vi undersöker naturligt förekommande fiender och svampar som tillsätts för att bekämpa de skadliga nematoderna, och tar reda på hur insektsparasitära nematoder kan utnyttjas på bästa sätt.

En hand med en spruta injicerar något i en blomkruka, foto.

Biologisk mångfald och bevarande biologisk bekämpning

Naturliga fiender (insekter och spindeldjur) till skadegörande insekter har ofta stor effekt på skadegörarnas populationer. Naturliga fiender kan minska skördeförlusterna som orsakas av havrebladlöss med 40-75% i svenska vårkornsfält.

Mer forskning om biologisk bekämpning

Forskning kring biologisk bekämpning pågår på många olika ställen på SLU. Läs gärna vidare på länkarna nedan!

Publicerad: 05 februari 2024 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC

Johan A. Stenberg, Föreståndare

johan.stenberg@slu.se, 040 - 41 53 78
Besöksadress: Sundsvägen 16, 230 53 Alnarp

Loading…