Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsvetenskap

Här ingår produktkvalitet, vegetabilier, mjölk, kött, fisk.


Det finns 111 sidor som är taggade med Livsmedelsvetenskap:

Food and Landscape

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Livsmedelsprogrammet

Uppsala • Livsmedelsprogrammet ger en god förståelse för kemiska interaktioner, livsmedelssammansättning och hur livsmedel förädlas från minsta molekyl till färdig produkt. • Programmet inkluderar

Forskare att fråga

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden. Samverkanslektorer att fråga Samverkanslektorernas uppgift är att samverka

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Mjölkningsrutinerna påverkar tankmjölkens mikroflora

Mjölkens innehåll av mikroorganismer, den s.k. mikrofloran eller mikrobiotan, är en viktig faktor vid produktionen av ost av god kvalitet. För lagrade ostar är tankmjölkens innehåll av vissa

Rädda regnskogen med olja och protein från jäst

Jästprotein och jästolja producerat från cellulosa från trä och halm kan användas som alternativa protein- och fettkällor i fiskfoder. Vattenbruk är en snabbt växande industri och fisk är ett viktigt

Havre ökar andelen omättade fettsyror i mjölken

Vilka fettsyror som ingår i mjölkfettet kan ha betydelse för mjölkkonsumentens hälsa. Fettsyrasammansättningen påverkas delvis av kornas foderstat, där korn och havre är vanliga ingredienser.

Vildsvinskött – råvara med stor variation?

Vildsvinskött ses som en delikatess av många. Kvaliteten på köttet varierar dock med största sannolikhet mer än på fläskkött, som en följd av att tillgång och typ av föda varierar mellan platser och

Akvakulturens möjligheter och utmaningar

Säg ”jordbruk” och alla får en bild av vad du pratar om. Men säg ”vattenbruk” eller ”akvakultur”, och associationerna blir nog inte lika tydliga. Akvakultur har stor potential att växa, eftersom vår

Ett resilient och hållbart livsmedelssystem

Ett resilient och hållbart livsmedelssystem markmiljo-webb@slu.se Hur arbetar vi i Sverige med hållbara livsmedelssystem? Hur säkerställer vi bördiga jordbruksmarker? Under Sweden Innovation Days

Disp Mathias Johansson

Texture and microstructure of legumebased mixed gels charlotta.eriksson@slu.se Mathias Johansson försvarar sin avhandling "Texture and microstructure of legumebased mixed gels" den 05 april 2024

IDA

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet.

Loading…