Sveriges lantbruksuniversitet

Livsmedelsvetenskap

Här ingår produktkvalitet, vegetabilier, mjölk, kött, fisk.


Det finns 225 sidor som är taggade med Livsmedelsvetenskap:
SCAWs 10-års jubileum

SCAWs 10-års jubileum

SCAW firar 10 år! Den 8 maj firar SCAW 10 år som nationellt centrum för djurvälfärd. SCAWs vison är att välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för

SundFagerströmdebatt

”En ny forskningsstudie visar att jordbrukets produktivitet måste öka kraftigt för att klimatmålen ska kunna nås. Den lyfter bland annat fram metoden genom-editering – som EU-domstolen nyligen

SCAWs 10-års jubileum

SCAWs 10-års jubileum

SCAW firar 10 år! Den 8 maj firar SCAW 10 år som nationellt centrum för djurvälfärd. SCAWs vison är att välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av

Innovation & Produktutveckling

En kurs om innovation och produktutveckling, framtagen speciellt för små och medelstora företag. Ökade kunskaper om innovationsprocesser ger dig och ditt företag konkurrensfördelar. Målgrupp Kursen

Intevegetarian

Intevegetarian

På norra halvklotet hade civilisation aldrig blivit möjlig utan kött och fisk. Det skriver SLU-forskarna Galia Zamaratskaia, Anders Karlsson och Jana Pickova i en debattartikel i Metro. ”Det är för

Intevegetarian

Intevegetarian

På norra halvklotet hade civilisation aldrig blivit möjlig utan kött och fisk. Det skriver SLU-forskarna Galia Zamaratskaia, Anders Karlsson och Jana Pickova i en debattartikel i Metro. ”Det är för

Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. Men det är inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön. I dag finns stora kunskapsluckor om

Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. Men det är inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön. I dag finns stora kunskapsluckor om

Kurser

Att studera med Meny är ett sätt att få närmare kontakt med universitet och högskola. Våra webbaserade utbildningar gör det möjligt för dig att utbilda dig samtidigt som du finns kvar på jobbet.

SundFagerströmdebatt

”En ny forskningsstudie visar att jordbrukets produktivitet måste öka kraftigt för att klimatmålen ska kunna nås. Den lyfter bland annat fram metoden genom-editering – som EU-domstolen nyligen

Miljoeffekter-fran-vegetarisk-mat

I detta projekt tar vi fram det vetenskapliga underlaget till Svenska Världsnaturfondens (WWF) nya vegoguide som ska lanseras under de kommande åren. Projektet omfattar miljöeffekter från produktion