Sveriges lantbruksuniversitet

Livsmedelsvetenskap

Här ingår produktkvalitet, vegetabilier, mjölk, kött, fisk.


Det finns 180 sidor som är taggade med Livsmedelsvetenskap:

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet

Sofia Boqvist är samverkanslektor i livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning.

Malin Hultberg, trädgårdsvetenskap

Malin Hultberg är samverkanslektor i trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion. Hon studerar bland annat hur man kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på

Galia Zamaratskaia, matens kvalitet

I min roll som samverkanslektor vill jag öka kunskapen om matens kvalitet och om sambandet mellan kost, näring och hälsa tillsammans med SLU:s olika samverkanspartners. Ett av FN:s hållbara

Kurser

Att studera med Meny är ett sätt att få närmare kontakt med universitet och högskola. Våra webbaserade utbildningar gör det möjligt för dig att utbilda dig samtidigt som du finns kvar på jobbet.

Karin Wiberg

Karin Wiberg

karin.wiberg@slu.se wiberg Jag är fakultetsprofessor och leder en forskargrupp i organisk miljökemi (POPs-gruppen). Vi studerar källor, spridning, omsättning och exponering av långlivade organiska

En djupdykning i mjölken

Den 1 juni uppmärksammas mjölkens dag, eller World Milk Day världen över, inrättad av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO (Food and Agriculture Organization). Vi svenskar har ett särskilt

En djupdykning i mjölken

Den 1 juni uppmärksammas mjölkens dag, eller World Milk Day världen över, inrättad av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO (Food and Agriculture Organization). Vi svenskar har ett särskilt

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Nedan finner du avtalsvillkoren för Menys kurser. Var noga med att du läser villkoren för den kurs din anmälan gäller. Below you find the terms and conditions of Meny's courses. Be sure to read the

Inbjudan Baljväxtdag 11 september 2018

Seminarium, studiebesök 11 september 2018 kl 13-19, Färjestaden, Öland Se mer information här: Information och anmälan Bruna, vita, kidney, borlotti, yin-yang bönor - visste du att alla dessa

Inbjudan Baljväxtdag 11 september 2018

Seminarium, studiebesök 11 september 2018 kl 13-19, Färjestaden, Öland Se mer information här: Information och anmälan Bruna, vita, kidney, borlotti, yin-yang bönor - visste du att alla dessa

Linley Chiwona Karltun

Linley Chiwona Karltun

linleyk I am currently serving as an Associate Professor and research fellow in the Rural Development Division. Ongoing projects Principal Investigator: Insects for Food and Health in Southeastern

Framtidens mat - bönor och ärtor från svenska åkrar

Seminarium, studiebesök 11 september 2018 kl 13-19, Färjestaden, Öland Bruna, vita, kidney, borlotti, yin-yang bönor - visste du att alla dessa bönsorter odlas i Kalmar-Ölandsregionen? Här finns