Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsvetenskap

Här ingår produktkvalitet, vegetabilier, mjölk, kött, fisk.


Det finns 109 sidor som är taggade med Livsmedelsvetenskap:

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

Transportproteiners betydelse för mjölkens kvalitet

Transportproteiner är viktiga för utsöndring av vitaminer, fettsyror och andra nödvändiga ämnen till mjölken då den bildas i juvret, men fungerar även som transportörer av icke önskvärda kemiska

Köttkvalitet hos bagglamm

För att undersöka ätkvaliteten hos svenskt lammkött genomfördes under 2016 ett produktionsförsök med bagglamm på SLU Götala nöt-och lammköttsforskning utanför Skara. I studien utvärderade vi

Diversifierat jordbruk – från jord till bord

Ett diversifierat jordbruk avser hela kedjan i livsmedelssystemet - allt från jordens mikroorganismer till konsumenters preferenser. Den 29 maj organiserade Nadia Maaroufi, docent vid SLU, en

Disp Niina Sundin

Sustainability of food waste prevention through food consumption Charlotta.Eriksson@slu.se Niina Sundin försvarar sin avhandling "Sustainability of food waste prevention through food consumption"

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier elin.spangenberg@slu.se Den 24 september 2024 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsammans med KRAV den årliga träffen för

Food and Landscape

Alnarp Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de

Livsmedelsprogrammet

Uppsala • Livsmedelsprogrammet ger en god förståelse för kemiska interaktioner, livsmedelssammansättning och hur livsmedel förädlas från minsta molekyl till färdig produkt. • Programmet inkluderar

Disp Shishanthi Jayarathna

Novel starch types Molecular diversity for future applications charlotta.eriksson@slu.se Shishanthi Jayarathna försvarar sin avhandling "Novel starch types Molecular diversity for future

Akvakulturens möjligheter och utmaningar

Säg ”jordbruk” och alla får en bild av vad du pratar om. Men säg ”vattenbruk” eller ”akvakultur”, och associationerna blir nog inte lika tydliga. Akvakultur har stor potential att växa, eftersom vår

Forskare att fråga

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden. Samverkanslektorer att fråga Samverkanslektorernas uppgift är att samverka

Mjölkningsrutinerna påverkar tankmjölkens mikroflora

Mjölkens innehåll av mikroorganismer, den s.k. mikrofloran eller mikrobiotan, är en viktig faktor vid produktionen av ost av god kvalitet. För lagrade ostar är tankmjölkens innehåll av vissa

Loading…