Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsvetenskap

Här ingår produktkvalitet, vegetabilier, mjölk, kött, fisk.


Det finns 100 sidor som är taggade med Livsmedelsvetenskap:

Frukt- och grönsaksåret 2021

FN har utropat 2021 till det internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruit and Vegetables #IYFV). Syftet är att lyfta hälsofördelarna med att äta mer frukt och grönsaker

RSS flöde äldre artiklar

Äldre artiklar energi och teknik omvärldsbevakning agnes.soto@slu.se

Miljoeffekter-fran-vegetarisk-mat

I detta projekt tar vi fram det vetenskapliga underlaget till Svenska Världsnaturfondens (WWF) nya vegoguide som ska lanseras under de kommande åren. Projektet omfattar miljöeffekter från produktion

Automation

agnes.soto@slu.se Vår vision är att främja forskning, innovation och tillämpning av processautomation och robotik inom lantbruks- och biosystem, med fokus på sensorer, regler- och informationsteknik

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av

Lantbrukets teknik och system

Lantbrukets teknik och system agnes.soto@slu.se bioenergi, råvaruförsörjning, energiförsörjning, miljöpåverkan, traktorer Råvaru- och energiförsörjning Gårdens system Miljöpåverkan

Forskning

Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning främst kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Forskarna undersöker hur lantbruket kan producera mat och

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik  Våra forskningsområden