Sveriges lantbruksuniversitet

Livsmedelsvetenskap

Här ingår produktkvalitet, vegetabilier, mjölk, kött, fisk.


Det finns 55 sidor som är taggade med Livsmedelsvetenskap:
agronom_livsmedel1.png

Agricultural Food and Environmental Policy Analysis

På det här programmet lär sig studenterna att analysera och utforma riktlinjer med fokus mot mat-, lantbruks- och miljösektorerna. Målet med masterprogrammet Agricultural Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) är att ge en högkvalitativ ...

agronom_livsmedel1.png

Agronom - livsmedel

Alla vill vi ha god, nyttig, säker och hållbart producerad mat. Men hur ska den kunna vara allt det här? Och hur kan du själv påverka matens väg från jord till tallrik? Det är just den här typen av frågor som får sina svar på agronom ...

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Hot från infektionssjukdomar tema för toppmöte

Under toppmötet Uppsala Health Summit om infektionssjukdomar träffas experter och beslutsfattare från ministerier, akademi, företag och frivilligorganisationer för att diskutera hur man tillsammans kan minska risken för allvarliga utbrott av infektionssjukdomar. ...

blabar 230x230.jpg

Innovation & Produktutveckling

En kurs om innovation och produktutveckling, framtagen speciellt för små och medelstora företag. Ökade kunskaper om innovationsprocesser ger dig och ditt företag konkurrensfördelar. Målgrupp Kursen vänder sig till befattningshavare med utvecklingsuppdrag, ...

sofia_boqvist.jpg

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet och riskanalys

Sofia Boqvist är samverkanslektor i livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning. Livsmedelssäkerhet är ett vetenskapligt område ...

GaliaZ 2016-fri.jpg

Galia Zamaratskaia, matens kvalitet

Galia Zamaratskaia är samverkanslektor i matens kvalitet. I min roll som samverkanslektor vill jag öka kunskapen om matens kvalitet och om sambandet mellan kost, näring och hälsa tillsammans med SLU:s olika samverkanspartners. Ett av FN:s hållbara ...

Mistrabiotech-podcast-profilbild_200.jpg

Nytt poddavsnitt! - Att tämja en vild växt

Vi spanar i framtidskikaren och ser chips friterade i olja från Norrland, och pratar domesticering av den vilda växten fältkrassing, Lepidium campestre, med forskarna Emelie Ivarson, Sten Stymne och Li-Hua Zhu på Institutionen för växtförädling ...

FE_Poster_thumbnail.jpg

Food Evolution - filmvisning och diskussion

I GMO-debatten hävdar både de som är för och emot att vetenskapen är på deras sida. Med dokumentärfilmen FOOD EVOLUTION vill filmskaparen Scott Hamilton Kennedy visa hur lätt desinformation, förvirring och rädsla kan överskugga en objektiv ...

matologi2017.jpg

Matfestival om svinn och klimat i Stockholms city

Hur ska människor bli mer medvetna i sina val kring mat och få kunskap om hur de kan använda världens resurser på ett hållbart sätt? Detta och mycket mer vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sätta fokus på genom kunskapsfestivalen Matologi ...

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Ta del av Mistra Biotech:s seminarium, om hur moderna växtförädlingstekniker ska få en chans i Sverige och EU i framtiden, som hölls i Almedalen den 4 juli 2017. Paneldeltagare från forskning, myndigheter och näringsliv ger presentationer varvade ...

Förebygg matförgiftningar med mer hemkunskap, skriver experter i debattartikel

Förebygg matförgiftningar med mer hemkunskap, skriver experter i debattartikel

Bristande hygienkunskaper är en viktig orsak till matförgiftningar i svenska hushåll. Nu är det dags för en utökad timplan i hemkunskap för att Sverige ska få medvetna konsumenter, minskat matsvinn och färre fall av matförgiftningar. Det skriver ...

Alkylresorcinols in Adipose Tissue as Long-term Biomarkers of Whole Grain Wheat and Rye Intake

Alkylresorcinols in Adipose Tissue as Long-term Biomarkers of Whole Grain Wheat and Rye Intake

Huaxing Wu försvarar sin avhandling Alkylresorcinols in Adipose Tissue as Long-term Biomarkers of Whole Grain Wheat and Rye Intake den 6 september 2017 kl 13.00. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14491/ - Respondent: MSc Huaxing ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5