Sveriges lantbruksuniversitet

Livsmedelsvetenskap

Här ingår produktkvalitet, vegetabilier, mjölk, kött, fisk.


Det finns 311 sidor som är taggade med Livsmedelsvetenskap:

Röbäcksdalens forskningsladugård

På Röbäcksdalen 2 km från Umeå centrum finns ett urbant, nationellt forskningscentrum för forskning om idisslare. Försöksladugården erbjuder goda stallmiljöer för forskning avseende värdering och

SLU Future Food utlyser medel för analyser av EU:s jordtillbord-strategi

SLU Future Food utlyser 50 000 kr vardera till max fyra seniora forskare eller fyra grupper med en senior forskare som huvudrapportör (totalt 200 000kr) för att skriva analyser av EU:s

SLU Future Food utlyser medel för analyser av EU:s jordtillbord-strategi

SLU Future Food utlyser 50 000 kr vardera till max fyra seniora forskare eller fyra grupper med en senior forskare som huvudrapportör (totalt 200 000kr) för att skriva analyser av EU:s

Fodereffektivitet – en central del i hållbar mjölkproduktion

För att öka hållbarheten i modern mjölkproduktion är det centralt att förbättra fodereffektiviteten. Därför undersöker forskare i ett forskningsprojekt som syftar till en mer hållbar mjölkproduktion

Fodereffektivitet – en central del i hållbar mjölkproduktion

För att öka hållbarheten i modern mjölkproduktion är det centralt att förbättra fodereffektiviteten. Därför undersöker forskare i ett forskningsprojekt som syftar till en mer hållbar mjölkproduktion

Industridoktorander, LivsID

Från och med hösten 2018 har SLU på regeringens uppdrag upprättat ett program för tio industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID). Satsningen görs inom ramen för den nationella

Effektivare mjölkproduktion med ökad livslängd hos korna?

Ger ökad livslängd i mjölkkobesättningar lägre metanutsläpp? Hur påverkas mjölkens kvalitet och lantbrukarens lönsamhet av ökad livslängd hos korna? Det undersöker SLU-forskare i ett

Effektivare mjölkproduktion med ökad livslängd hos korna?

Ger ökad livslängd i mjölkkobesättningar lägre metanutsläpp? Hur påverkas mjölkens kvalitet och lantbrukarens lönsamhet av ökad livslängd hos korna? Det undersöker SLU-forskare i ett

Agronom livsmedel

Agronom livsmedel

Campus Uppsala Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två

Många studier som analyserar livsmedels totala miljöpåverkan missar viktiga miljöproblem

Livscykelanalys (LCA) är en metod för få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel. Nu har forskare i ett forskningsprojekt som syftar till en mer hållbar

Många studier som analyserar livsmedels totala miljöpåverkan missar viktiga miljöproblem

Livscykelanalys (LCA) är en metod för få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel. Nu har forskare i ett forskningsprojekt som syftar till en mer hållbar

Loading…