Sveriges lantbruksuniversitet

Livsmedelsvetenskap

Här ingår produktkvalitet, vegetabilier, mjölk, kött, fisk.


Det finns 298 sidor som är taggade med Livsmedelsvetenskap:
Mistra Biotech slutkonferens

Mistra Biotech slutkonferens

anna.lehrman@slu.se Mistra Biotech är ett forskningsprogram som fokuserar på användningen av bioteknik i växtförädling och djuravel för en hållbart och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Det

Forskare att fråga

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden, bland annat de forskare som har ett speciellt samverkansuppdrag. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden. SLU har

Mat och stad mini-symposium

Mat och stad mini-symposium

Mat och stad mini-symposium anna-maria.wremp@slu.se Jobbar du med STAD eller LAND – eller båda delarna? Kanske din forskning i första hand handlar om livsmedelsproduktion, men kan bidra till

En djupdykning i mjölken

Den 1 juni uppmärksammas mjölkens dag, eller World Milk Day världen över, inrättad av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO (Food and Agriculture Organization). Vi svenskar har ett särskilt

Nytt poddavsnitt: ”Ja! Eller nej förresten” – hur en hel bransch byte fot om GMO

I början av 1990-talet var livsmedelsbranschen generellt optimistisk till gentekniken, men sedan hände något som gjorde att många fick kalla fötter. Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Nytt poddavsnitt: ”Ja! Eller nej förresten” – hur en hel bransch byte fot om GMO

I början av 1990-talet var livsmedelsbranschen generellt optimistisk till gentekniken, men sedan hände något som gjorde att många fick kalla fötter. Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Anne-Maj Gustavsson

Anne-Maj Gustavsson

Forskningsfokus är inriktat på att öka kunskaperna om odling, fysiologi, morfologi och kemisk sammansättning av växter så att det kan utnyttjas så effektivt som möjligt (främst till foder).

Mat och stad mini-symposium

Mat och stad mini-symposium

Mat och stad mini-symposium anna-maria.wremp@slu.se Jobbar du med STAD eller LAND – eller båda delarna? Kanske din forskning i första hand handlar om livsmedelsproduktion, men kan bidra till

Industridoktorander, LivsID

Industridoktorander, LivsID

Från och med hösten 2018 har SLU på regeringens uppdrag upprättat ett program för tio industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID). Satsningen görs inom ramen för den nationella

Besök hos DeLaval

Besök hos DeLaval

Den 22 maj 2019 besökte vi DeLavals anläggning i Tumba. Vi fick en insyn i deras historia och syn på livsmedelsproduktion, produktion av mjölkningsrobotarna och deras användning på Hamra gård. Vi

Rwandas mjölkbönder behöver ett kontrollprogram mot juverinflammationer

Mjölkkor har stor kulturell och ekonomisk betydelse i Rwanda, där det finns en strävan att förbättra barnens näringsförsörjning genom säkrad tillgång på mjölk. Merparten av mjölken produceras dock av

Besök hos Äppelriket i Kivik

Besök hos Äppelriket i Kivik

LivsID besökte Äppelriket – en sammanslutning av flera små och medelstora producenter Den 3 oktober gjorde vi en exkursion till Äppelriket som är en sammanslutning av flera små och medelstora

Loading…