Hoppa till huvudinnehåll

Trädgårdsvetenskap

Trädgårdsvetenskap eller hortikultur omfattar professionell odling av grönsaker på friland eller i växthus liksom av frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter. I den professionella produktionen ingår också lagring, hantering, distribution och marknadsföring av produkterna som viktiga aspekter. Hortikultur innefattar även fritidsodling och trädgårdar för privatpersoner.


Det finns 68 sidor som är taggade med Trädgårdsvetenskap:

Ny handbok om mykorrhiza

Symbios mellan växter och mykorrhiza-bildande svampar kan bidra med ekosystemtjänster så som förbättrad växtnäringsförsörjning och ökad tolerans mot biotisk och abiotisk stress. Ny handbok om

Nationella växtskyddskonferensen 2025

Den Nationella växtskyddskonferensen 2025 arrangeras 12-13 november i Uppsala av SLU. Årets tema är innovation och nytänkande inom växtskydd och skogsskador.

Vägbeskrivningar till Ultuna

SLU i Uppsala ligger huvudsakligen i campusområdet Ultuna 6 km söder om centrum. Bil söderifrån, E4 Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster

Miljontals ton kasserad svampkompost kan användas till hållbar odling

Förbrukat odlingssubstrat från kommersiell svampproduktion kan bli en kraftfull resurs inom trädgårdsodling. Detta är nämligen en väldigt näringsrik biprodukt som kan minska behovet av både

Forskare att fråga

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden. Samverkanslektorer att fråga Samverkanslektorernas uppgift är att samverka

Samarbetspartners externt

SLU Horticultures samarbetspartners utanför SLU. Sveriges Hortonomförbund Trädgårdsingenjörernas riksförbund LRF Trädgård International Society for Horticultural Science (ISHS)

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

Verksamhetsgrupp

cajsa.lithell@slu.se

Forskning

CBC utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning, att använda levande organismer för att bekämpa skadeorganismer.

SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC)

Vi bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer.

SLU Horticulture

SLU Horticulture – en samlande kraft inom ämnet trädgårdsvetenskap! SLU Horticulture är ett institutionsövergripande samarbete på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och

Växtskyddsfilmer

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Globalt kommer vi behöva öka livsmedelsproduktionen med 60% till år 2050 för att trygga livsmedelsförsörjningen. Här finns exempel på hur SLU arbetar för att

Loading…