Sveriges lantbruksuniversitet

Trädgårdsvetenskap

Trädgårdsvetenskap eller hortikultur omfattar professionell odling av grönsaker på friland eller i växthus liksom av frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter. I den professionella produktionen ingår också lagring, hantering, distribution och marknadsföring av produkterna som viktiga aspekter. Hortikultur innefattar även fritidsodling och trädgårdar för privatpersoner.


Det finns 52 sidor som är taggade med Trädgårdsvetenskap:
BT på Instagram

BT på Instagram

BT:s hela Instagramsida - klicka här... Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

tradgardsingenjor-odling1.png

Trädgårdsingenjör - odling

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer. Trädgårdsingenjören har en nyckelroll ...

hortonom1.png

Hortonomexamen

Vill du vara med och påverka vår framtid i hållbar inriktning? Med en hortonomexamen är du expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. SLU omstrukturerar och utvecklar sina ...

tradgardsingenjor-design1.png

Trädgårdsingenjör - design

Är du intresserad av färg och form? Vill du lära dig att planera och formge gröna miljöer? Den gröna miljön främjar människors välbefinnande och hälsa. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är du därför en viktig komponent i framtidens ...

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt. ...

malin_hultberg.jpg

Malin Hultberg, trädgårdsvetenskap, livsmedelskedjan

Malin Hultberg är samverkanslektor i trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion. Hon studerar bland annat hur man kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på näringslösning. Jag kommer att arbeta för ...

erland_liljeroth.jpg

Erland Liljeroth, växtskyddsbiologi

Erland Liljeroth är samverkanslektor i växtskyddsbiologi. Erland Liljeroth är samverkanslektor i växtskyddsbiologi. Han vill arbeta för ett hållbart växtskydd genom att ge växterna "hjälp till självhjälp". Jag vill arbeta för ett hållbart ...

SLU_110902_3730vwe.jpg

Docentföreläsningar LTV-fakulteten

Kungörelse - docentföreläsningar vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Alla är välkomna att ta del av docentföreläsningarna. Föreläsningarna ges på det språk som titlarna anger. Varje föreläsningspass ...

NJV_Robacksdalen_50_ar_212_300.jpg

Rapporter/Röbäcksdalen meddelar

År 2004 firade Röbäcksalen 50 år som forskningsstation och denna skrift utkom i samband med detta. Längre forskarrapporter, slutrapporter och examensarbeten publiceras i någon av institutionens rapportserier. Under en lång tid fanns en rapportserie ...

Färdplan mot ett integrerat växtskydd som verkligen fungerar

Färdplan mot ett integrerat växtskydd som verkligen fungerar

Det finns en bred enighet om att s.k. integrerat växtskydd ska tillämpas för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i det konventionella lantbruket. Trots detta är merparten av alla grödor i hög grad beroende av bekämpningsmedel. ...

Fråga en forskare

Fråga en forskare

Här listas många ämneskunniga personer inom SLU:s intresseområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras expertområden. Klicka på lämpligt bokmärke så kommer du ner till rätt avdelning på sidan: Bioenergi Husdjur och veterinärmedicin ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5