Hoppa till huvudinnehåll

Trädgårdsvetenskap

Trädgårdsvetenskap eller hortikultur omfattar professionell odling av grönsaker på friland eller i växthus liksom av frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter. I den professionella produktionen ingår också lagring, hantering, distribution och marknadsföring av produkterna som viktiga aspekter. Hortikultur innefattar även fritidsodling och trädgårdar för privatpersoner.


Det finns 69 sidor som är taggade med Trädgårdsvetenskap:

Guldäpplet 2022

Guldäpplet är ett pris som tilldelas någon som utfört förtjänstfulla gärningar inom äpplets värld. 2022 års pristagare är Larisa Gustavsson, biolog och genetiker från Ukraina, som under många år

Botildenborg 2

Trädgårdens trygga miljö, med inspirerande omgivning och praktiska arbetsuppgifter, kan påverka livet för den som under många år levt i utanförskap eller arbetslöshet. Det visar en studie av

Program

Här finns det preliminära programmet för Nationella växtskyddskonferensen 2022. Onsdag 9 november 09.00 Registrering med fika. Posterupphängning 10.00 Inledning, Lennart Wikström, moderator 10.05

Hortofältdag

Hortofältdag för Sveriges grönsaksproducenter ida.andersson@slu.se SLU är genom SLU Partnerskap Alnarp medarrangör och medverkande på Hortofältdagen, där trädgårdsbranschen samlas för en

Kontakt Sensola

Kontakta oss gärna via: sensola@slu.se Eller direkt: Caroline Hägerhäll, projektledare tel: 040-415015 e-post: caroline.hagerhall@slu.se Gunnar Cerwén, forskare tel:073-71 82 797 e-post:

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Mingel och guidning 8 november

Anmäl dig till besök på BioCentrum och Ekologicentrum på SLU i Ultuna och/eller mingel på campus Ultuna i samband med Nationella växtskyddskonferensen 2022.

Ämnesgruppsmöte: Trädgård

parvin.mazandarani@slu.se Nästa möte för ämnesgrupp Trädgård inom SLU Partnerskap Alnarp är den 21 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och ledamöter i ämnesgruppen samt

Rapporter/Röbäcksdalen meddelar

Längre forskarrapporter, slutrapporter och examensarbeten publiceras i någon av institutionens rapportserier. Under en lång tid fanns en rapportserie som hette Röbäcksdalen meddelar. Från 2009

Nytt från NJV

Fakta för alla Institutionen har gett ut en egen serie faktablad sedan 1990-talet. Nytt-bladen är ett lättöverskådligt alternativ till de större och längre rapporterna. Här publicerar vi både

Organisatörer

Konferensen arrangeras av SLU, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Organisationskommittén för Nationella växtskyddskonferensen 2022 är listad nedan med specialistkompetenser inom parentes. Björn

Anmälan

Anmäl dig till Nationella växtskyddskonferensen 2022 här.

Loading…