Sveriges lantbruksuniversitet

Trädgårdsvetenskap

Trädgårdsvetenskap eller hortikultur omfattar professionell odling av grönsaker på friland eller i växthus liksom av frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter. I den professionella produktionen ingår också lagring, hantering, distribution och marknadsföring av produkterna som viktiga aspekter. Hortikultur innefattar även fritidsodling och trädgårdar för privatpersoner.


Det finns 68 sidor som är taggade med Trädgårdsvetenskap:
tradgardsingenjor-odling1.png

Trädgårdsingenjör - odling

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer. Trädgårdsingenjören har en nyckelroll ...

tradgardsingenjor-design1.png

Trädgårdsingenjör - design

Är du intresserad av färg och form? Vill du lära dig att planera och formge gröna miljöer? Den gröna miljön främjar människors välbefinnande och hälsa. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är du därför en viktig komponent i framtidens ...

Fråga en forskare

Fråga en forskare

Här listas många ämneskunniga personer inom SLU:s intresseområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras expertområden. Klicka på lämpligt bokmärke så kommer du ner till rätt avdelning på sidan: Bioenergi och klimat Husdjur ...

mats_soderstrom.jpg

Mats Söderström, precisionsodling

Mats Söderström, precisionsodling - Mats Söderström är samverkanslektor i precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att anpassa odlingsåtgärder ...

malin_hultberg.jpg

Malin Hultberg, trädgårdsvetenskap, livsmedelskedjan

Malin Hultberg är samverkanslektor i trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion. Hon studerar bland annat hur man kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på näringslösning. Jag kommer att arbeta för ...

lars_andersson.jpg

Lars Andersson, växtproduktion

Lars Andersson är samverkanslektor i växtproduktion. Han vill skapa möjligheter för miljövänlig ogräsreglering genom att stödja dialogen mellan forskning och tillämpning. Mitt huvudsakliga arbete och intresse rör ogräsens biologi, och möjligheten ...

IngridWesstrom-svv-DSC_4070.jpg

Ingrid Wesström, markfysik, vattenhushållning

I mitt arbete som samverkanslektor vill jag bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning. För mycket eller för lite vatten har alltid varit en av de största begränsningarna för en optimal ...

helena_aronsson.jpg

Helena Aronsson, växtnäringshushållning

Helena Aronsson är samverkanslektor i växtnäringshushållning. God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan. I samverkan med jordbruksnäringen och myndigheter utvecklar jag odlingsmetoder ...

erland_liljeroth.jpg

Erland Liljeroth, växtskyddsbiologi

Erland Liljeroth är samverkanslektor i växtskyddsbiologi. Erland Liljeroth är samverkanslektor i växtskyddsbiologi. Han vill arbeta för ett hållbart växtskydd genom att ge växterna "hjälp till självhjälp". Jag vill arbeta för ett hållbart ...

NJV_nytt_nr3_2016.jpg

Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

nytt-blad nr 3 2016 Fakta för alla - Institutionen har gett ut en egen serie faktablad sedan 1990-talet. Nytt-bladen är ett lättöverskådligt alternativ till de större och längre rapporterna. Här publicerar vi både forskningsresultat och resultat ...

vegetables.jpg

Abstracts

Här kommer det senare komma upp instruktioner om hur du skickar in abstracts och ansöker om att få tala under den nationella växtskyddskonferensen. Relaterade sidor: Biologi Entomologi Jordbruksvetenskap Geo- och miljövetenskap Trädgårdsvetenskap ...

vete.jpg

Program

Programmet för Nationell växtskyddskonferens utarbetas just nu. Vi har tagit fram ett antal teman som konferensen kommer röra sig kring. Teman för årets konferens: - Nya ogräs och skadegörare inom lantbruk, trädgård och skog Viltskador i skog, ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6