Sveriges lantbruksuniversitet

Trädgårdsvetenskap

Trädgårdsvetenskap eller hortikultur omfattar professionell odling av grönsaker på friland eller i växthus liksom av frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter. I den professionella produktionen ingår också lagring, hantering, distribution och marknadsföring av produkterna som viktiga aspekter. Hortikultur innefattar även fritidsodling och trädgårdar för privatpersoner.


Det finns 164 sidor som är taggade med Trädgårdsvetenskap:

Nordfruit: Pre-breeding for future challenges in nordic fruits and berries

Nordfruit is the short name for a Public Private Partnership project on pre-breeding for future challenges in Nordic apples and strawberries established by participants from 7 Nordic and Baltic

Flytt av träd

SLU har tagit fram ett utbildningsmaterial och en kunskapsöversikt om hur man med modern teknik kan flytta träd i stadsmiljö som står i vägen för grävarbeten till nya urbana växtplatser. Projektet

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Hortonom - Trädgårdsväxter - Alnarp

Vill du vara med och påverka vår framtid i hållbar inriktning? Med en hortonomexamen är du expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller

Fruktträff

Fruktträff

Fruktträff hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till vårens först fruktträff på Helgegården i Kristianstad! LRF Trädgård fruktsektionen håller sitt årsmöte i anslutning till träffen. Partnerskap

Fruktträff

Fruktträff

Fruktträff hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till vårens först fruktträff på Helgegården i Kristianstad! LRF Trädgård fruktsektionen håller sitt årsmöte i anslutning till träffen. Partnerskap

Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

cajsa.lithell@slu.se Nyhetsarkiv för CBC - Kompetenscentrum för biologisk bekämpning Här finns nyheter från åren 2014-2016

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Trädgårdsingenjör - odling - växthus - friland - företagande - trädgård

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer.

Trädgårdsingenjör - design - gestaltande - formgivning - trädgård

Är du intresserad av färg och form? Vill du lära dig att planera och formge gröna miljöer? Den gröna miljön främjar människors välbefinnande och hälsa. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är

Karl-Johan Bergstrand

Karl-Johan Bergstrand

kjberg Forskning och undervisning inom växthusodling/odling i kontrollerat klimat (i synnerhet artificiellt ljus, gödsling och hydroponik). Administration och tekniskt stöd växthus och Biotron.