Hoppa till huvudinnehåll

Myndighetsarbete

Myndigheterna ska se till att de lagar och direktiv som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Ett sådant beslut är att genomföra Programmet för odlad mångfald.

Illustration i färg som visar bland annat arkivskåp och logotyper för olika myndigheter.

Användare inom näringslivet

Inom näringslivet finns organisationer som på något sätt utnyttjar odlad mångfald i sitt företag eller verksamhet.

Färgillustration som bland annat visar kugghjul och en glödlampa.

Forskning och undervisning

Forskning och utveckling samt utbildning och information avseende den odlade mångfalden är viktiga aktiviteter för Pom.

Färgillustration som visar en kvinna som böjer sig över ett mikroskåp. I förgrunden ses en trave böcker.

Kulturhistoriska förvaltare

De kulturhistoriska förvaltarna arbetar främst med hela kulturmiljöer och information. Men växtmaterialet har oftast bäring på Pom.

Illustration i färg som

Brukare, bevarare och entusiaster

Att odla är att bevara. Därför är föreningar och privatpersoner som använder och bevarar olika växtgrupper viktiga för Pom.

Färgillustration som visar ett par händer som håller en liten fröplanta.

Förvaltare av växtsamlingar

Våra växtgenetiska resurser är främst de som samlades in i den inventering som Pom gjorde under början av 2000-talet och det som tidigare gjort i NordGens regi. Men andra samlingar av intresse för genetiska resurser finns också.

Färgillustration av en öppen grind. I bakgrunden syns en pilevall.

Växt- och fröproducenter

Här finns exempel på organisationer som ser till att det finns utsäde och plantor att sälja. Utan detta uppförökningsled når inte mångfalden konsumenterna.

Illustration i färg som visar två kupade händer fulla med frön. I förgrunden ses en fröpåse och i bakgrunden ses tre krukor.

Andra potentiella intressenter

Många projekt i landet har bäring på odlad mångfald: en del har redan avslutats, andra är pågående. Här presenteras ett axplock.

Illustration i färg, föreställande bland annat en gryta, en kamera och en bukett med blommor.
Publicerad: 02 maj 2022 - Sidansvarig: alva.lindvall@slu.se
Loading…