Sveriges lantbruksuniversitet

För handledare

Den som är handledare för forskarstuderande behöver känna till vad som gäller inom forskarutbildning. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till en handledares uppdrag. Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är handledare, på medarbetarwebben.


Det finns 50 sidor som är taggade med För handledare:

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Zidar J., Weber EM, Ewaldsson B, Tjäder S, Lilja J, Mount J, Svensson C, Svensk E, Udén E, Törnqvist E.

Ultunapersonalens idrottsförening

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till

SLU:s forskarutbildningskurser

SLU:s forskarutbildningskurser

Forskarutbildningen ska innehålla både generella baskurser och ämneskurser. Vilka regler som gäller är beroende på när doktoranden blev antagen. En enskild doktorand följer den version av

Jämställda möten

Jämställda möten

Föreläsning & workshop: Jämställda möten elias.andersson@slu.se Många av oss lägger minst en tredjedel av vår arbetstid på möten. Men trots att en så stor del av arbetstiden upptas av möten

Om utbildningen inte fungerar? Rådgivning och stöd

Om utbildningen inte fungerar? Rådgivning och stöd

Doktorandombudsmannen (DO) ger enskilt stöd och rådgivning och verkar för att hitta lösningar på problem som kan uppstå i ställningen som doktorand. Om fakultetsnämnden bedömer att en enskild

Green City Growers

Den 4 oktober fick SLU campus Alnarp besök av den amerikanska Eisenhower-stipendiaten Jessie Banhazl, grundare och CEO av stadsodlingsföretaget Green City Growers. Förfrågan om att ta emot Jessie kom

Green City Growers

Den 4 oktober fick SLU campus Alnarp besök av den amerikanska Eisenhower-stipendiaten Jessie Banhazl, grundare och CEO av stadsodlingsföretaget Green City Growers. Förfrågan om att ta emot Jessie kom

Lyssna på forskarna!

Genom strejker och aktioner uppmanar ungdomar runt om i världen vuxna och beslutsfattare att agera för klimatet. Att lyssna på forskarna är en återkommande uppmaning från Greta Thunberg. Världens

Lyssna på forskarna!

Genom strejker och aktioner uppmanar ungdomar runt om i världen vuxna och beslutsfattare att agera för klimatet. Att lyssna på forskarna är en återkommande uppmaning från Greta Thunberg. Världens

Representation / gåvor / konferenser

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

Baskurser - anmälan

Baskurser - anmälan

Denna sida är för närvarande under uppbyggnad. Det finns fler baskurser att söka än de som finns registrerade på denna sida, se lista över planerade baskurser inom forskarutbildningen 2019 .

Seminarium Cecilia Almlöv

Seminarium Cecilia Almlöv

Seminarium Cecilia Almlöv Desiree.Mattsson@slu.se Välkommen till ett seminarium med Cecilia Almlöv, Enhetschef vid Utbildningsavdelningen; Enheten för pedagogisk utveckling, SLU Uppsala.

Loading…