SLU-nyhet

Future Forests samlade forskare till ett första möte på Uppsala Campus

Publicerad: 21 april 2023
Diskussioner vid Future Forest lunchmöte

Många forskare arbetar med skog men ofta finns få möjligheter till att träffas. Därför bjöd Future Forests nyligen in forskare från SLU och Skogforsk till ett lunchmöte.

Future Forests finns till för alla skogsinriktade forskare vid SLU, Skogforsk och Umeå universitet. Framtidsplattformen är en samlingsplats som ska identifiera kunskapsbehov, generera tillämpbar kunskap och utveckla tvärvetenskapliga forskningsmetoder – ett övergripande perspektiv på skogliga frågor med särskilt fokus på gränsöverskridande samarbete.

Då få tillfällen finns för forskare att träffas anordnade Future Forests nyligen ett första sammankallande möte på Uppsala Campus. Mari Jönsson, forskare vid SLU Artdatabanken, är här koordinator för Future Forests.

– Vi vill skapa arenor för möten och det här var ett sätt att komma igång. Det var väldigt roligt att intresset var så stort från både postdoktorer och doktorander, från både juniora och seniora forskare, säger hon.

Arbeta tvärvetenskapligt

En viktig del av Future Forests uppdrag är att lyfta och stödja de tvärvetenskapliga perspektiven på skogsforskning. Att arbeta tvärvetenskapligt tar dock tid; forskare ska lära sig nya metoder och kommunikationssätt. Därför måste möjlighet finnas till att diskutera, förstå varandra och tänka framåt. Självklart går det också bra att nyttja tillfällena till att diskutera sin egen disciplin.

– Vi vill att forskare ska veta att vi finns och hur de bäst kan få hjälp av oss och våra aktiviteter. Sedan vill vi höra vad mer de vill ha ut av plattformen; vilka behov finns? Kan vi ta hänsyn till fler aspekter? Målet är att forskare får bredare nätverk – inte minst när det kommer till mer juniora utövare. Det kan leda till nya samarbeten och projekt. Forskare ska ha möjlighet att veta vilka som arbetar med liknande eller komplementerande områden, och kunna vända sig till dem om behov finns, säger Mari Jönsson.


Kontaktinformation