Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 270 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Därför sjunker prestationsförmågan med ökad vikt och kroppsfettinnehåll

Det finns en uppfattning i idrottsvärlden att en ökad mängd kroppsfett sänker prestationsförmågan inom många idrotter, även hos elitidrottare som normalt inte har så mycket extrafett. Det finns dock

Därför sjunker prestationsförmågan med ökad vikt och kroppsfettinnehåll

Det finns en uppfattning i idrottsvärlden att en ökad mängd kroppsfett sänker prestationsförmågan inom många idrotter, även hos elitidrottare som normalt inte har så mycket extrafett. Det finns dock

U-CAN-MOVE!

I dagens moderna samhälle med ökat stillavarande livsstil är regelbunden fysisk aktivitet viktig för människors fysiska och mentala hälsa. Trots detta ökar andelen stillasittande, särskilt tydligt är

Hur påverkas skritten av att hästen går på tygeln?

Vid tävling med ridhästar påverkas resultatet bland annat av hur hästen rör sig i olika gångarter och hur den håller huvudet och halsen. Många ryttare ser en svårighet i att få hästen att röra sig

AFB Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?

Syftet med denna studie är att undersöka om återhämtningen efter arbete påverkas av vilket uppstallningssystem som hästar hålls i. Projektet är avslutat. Läs om resultatet i artikeln " Effects of

AFB Effekter av arbete hos islandshästar

Vi utvecklar kunskapen om effekten av arbete hos isländska hästar. Ett viktigt bidrag för förståelsen är de studier som genomfördes av Guðrún Stefánsdóttir under doktorandutbildningen. Se länk nedan.

Maja Söderlind

Maja Söderlind

Jag heter Maja Söderlind och är veterinär och adjunkt på Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi på SLU. Jag tog min veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet i Danmark 2013, med

Nina Alveheim Känsälä

Nina Alveheim Känsälä

Jag är forskarstuderande med inriktning på ridsport och hästvälfärd, med en gedigen bakgrund inom sporten. Jag är och förblir en sann praktiker, samtidigt som jag numera kombinerar det bästa av två

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

VH:s Fakultetsnämndsmöte den 9 juni

Vårens sista fakultetsnämndsmöte är i hamn. Efter en del beslut, informationspunkter och diskussioner väntar nu en välförtjänt sommar för alla deltagare. Beslut Nämnden beslutade att påbörja

Självservering för hästar

Anläggningar med så kallad aktiv grupphästhållning är moderna lösdriftstall där skötarens arbetsmiljö förbättras genom att tunga moment mekaniseras och där hästarna bland annat ges möjlighet till

Hur kan man se om hästens frambenshälta är äkta eller falsk?

När en häst blir bakbenshalt försöker den avlasta det smärtsamma bakbenet genom att förflytta vikten framåt. Detta leder till en nickrörelse med huvudet som lätt kan misstas för en frambenshälta, och

Olika även på insidan - hänsyn till hundens ras måste tas vid test för hjärtsjukdom

Natriuretiska peptider (förkortat NP) är hormoner som produceras i hjärtat hos däggdjur. Hos människor mäts koncentrationen av NP ofta i blodprov vid misstänkt hjärtsjukdom för att ställa diagnos,

Loading…