Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 252 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Barfotaprojektet

Hästars hovkvalité är av central betydelse för hur de fungerar som sporthästar. Idag är det också populärt att träna och tävla barfota inom flera hästsportdiscipliner. Kunskapen om vilka egenskaper

Höst- och vinterbetets kvalité vid åretruntbete

Vi har i en 2,5 år lång studie där Gotlandsruss använts för åretruntbete samlat in betesprover en gång i månaden för att analysera hur betets kvalité varierat under året Detaljer om studiens

Markörer för bra och dåliga träningseffekter hos häst

Vi startar nu upp en nytt 4-årigt projekt fram till 2022, Lisa Johansson är antagen som doktorand inom projektet och i handledargruppen ingår Anna Jansson, Sara Ringmark, Eva Skiöldebrand (alla från

AFB Islandshästar

I detta forskningsprojekt studerar vi hur islandshästar förändrar sitt rörelsemönster när de töltar, passar eller går i en oren trav. Idag finns det ingen kunskap om hur vi på bästa sätt ska

Klassificering av komplexa rörelsemönster med hjälp av datorseende och maskininlärning

I internationella, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten utvecklar vi smart teknologi som kan användas för att underlätta tidig och korrekt diagnostik av sjukdomar hos stordjur. Ortopediska skador

Hur förändras travhästars rörelsemönster i kurvor?

Vid hältutredning hos travhästar kan det vara intressant att studera rörelsemönstret när hästen körs på bana i högt tempo. Det är dock inte känt om och hur travhästens rörelsemönster förändras vid

Skritt eller trav, vänster eller höger?

Objektiv analys av hästens rörelser kan användas för att svara på många frågor relaterade till hälsa, funktion och prestation. Objektiva rörelseanalyssystem kräver dock ibland avancerade lösningar

Avelsvärdering och hastighet i islandshästens gångarter

Avelsarbetet inom islandshästrasen bygger på två delar; en exteriörbedömning och ett ridmoment. I ridmomentet bedöms gångarterna efter rytm och balans men även gångarternas hastighet är viktig. Det

VH:s fakultetsnämndsmöte 24 mars

Rapport från VH:s fakultetsnämndsmöte den 24 mars Raunis och Dirk-Jans rapport från mötet Beslut Nämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i bioinformatik. Behovet av att

Gör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet

PrevalensAsymmetrier

När en häst blir halt får den ett asymmetriskt rörelsemönster vilket veterinären bedömer för att utreda en hälta. Den subjektiva bedömningen har dock visat sig vara svår och därför har teknik

Loading…