Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 135 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Test av ny biomarkör för att särskilja tarmsjukdom från cancer hos katt

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har ökat

Stor uppmärksamhet för visentprojekt – forskarna svarar på de vanligaste frågorna

Forskare på SLU ska tillsammans med Skogssällskapet göra en förstudie om återinförande av visenter i den svenska naturen. Projektet har fått stor uppmärksamhet och vi har fått in många frågor. Här

HMH Best anaesthesia

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för

afb - Nötkreatur – för hållbar livsmedelsförsörjning i tider av vattenbrist

Det övergripande målet med det här projektet är att ta fram ny kunskap så att de svenska vattenresurserna kan användas effektivt och hjälpa svenska bönder att hitta lösningar om grundvattentillgång

afb - Vass som foder till hästar och nötkreatur

I det här projektet undersöks om vassensilage kan användas som grovfoder för hästar. Vassen skördas i olika plantmognad och analyseras med avseende på sitt energivärde och näringsinnehåll. Att skörda

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI

Ansiktsuttryck hos stressade hästar

Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att kunna ge en korrekt behandling. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens

Ny kunskap om mastceller vid astma hos hästar

Astma är en kronisk sjukdom i luftvägarna som kan ge andningsbesvär och nedsatt prestationsförmåga hos hästar. Sjukdomen ger ofta en ansamling av mastceller eller andra inflammatoriska celler i

Marie Rhodin, hästens biologi

Marie Rhodin är expert på hästens biologi. Hon har ett särskilt intresse för ortopedi och klinisk biomekanik på häst. Marie Rhodin har ett särskilt samverkansuppdrag inriktat mot häst.

Ny rapport - vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv

Under 2022 utlyste Stiftelsen Hästforskning medel för en kunskapssammanställning om vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv. Syftet var att samla och sprida befintlig kunskap samt

Kan hästar drabbas av hopparknä?

Människor kan drabbas av ”hopparknä”, en överbelastningsskada som innebär smärta från knäskålssenan (patellarsenan). Oftast drabbas idrottare i sporter med mycket hopp, som till exempel volleyboll

Rörelsemönstret i olika gångarter skiljer mellan hästraser

Att bedöma hälta hos hästar utan andra hjälpmedel än den egna synen är svårt och vissa raser, till exempel islandshästar, upplevs vara särskilt svåra att bedöma. Dagens objektiva metoder för att mäta

Loading…