Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 231 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:
Hästforskningsbidrag

Hästforskningsbidrag

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Sexa av de sju innefattar SLU-forskare. Fem av projekten

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

mw-red@slu.se Den 18 november hålls docentföreläsningar på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap – VH. Under rådande omständigheter hålls föreläsningarna via Zoom. 9.00 Pia Gustås i

Ansiktsuttryck hos stressade hästar

Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att kunna ge en korrekt behandling. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens

Rapport från VH:s Fakultetsnämndsmöte den 21 oktober

Rapport från VH:s Fakultetsnämndsmöte den 21 oktober

Senaste möte för VH:s fakultetsnämnd gick ännu en gång i ZOOMs anda med deltagare bakom kameror och med headset, på behörigt avstånd från varandra. Det var enbart några få deltagare som var på sina

Effekt av träningsintensitet och utfodringsstrategi hos växande hästar

Detta projekt är avslutat. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Travskolan Wången genomför ett unikt forskningsprojekt med travhästens prestation och hälsa i fokus. Ett samarbete mellan SLU och

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

mw-red@slu.se Den 18 november hålls docentföreläsningar på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap – VH. Under rådande omständigheter hålls föreläsningarna via Zoom. 9.00 Pia Gustås i

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

mw-red@slu.se Den 18 november hålls docentföreläsningar på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap – VH. Under rådande omständigheter hålls föreläsningarna via Zoom. 9.00 Pia Gustås i

Hästhälta

Hur upptäcker man en låggradig hälta hos hästar? Och på vilket ben är hästen egentligen halt? Det har veterinär Emma Persson Sjödin studerat i en doktorsavhandling inom veterinärmedicin vid Sveriges

Hästhälta

Hur upptäcker man en låggradig hälta hos hästar? Och på vilket ben är hästen egentligen halt? Det har veterinär Emma Persson Sjödin studerat i en doktorsavhandling inom veterinärmedicin vid Sveriges

Notiser från VH:s fakultetsnämndsmöte den 15 september

Notiser från VH:s fakultetsnämndsmöte den 15 september

Fakultetsnämnden har nu haft sitt första sammanträde efter sommaren. Rauni konstaterade inledningsvis att hösten bjuder på en rad viktiga frågor att hantera. Arbetet med framtagningen av fakultetens

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI

Automatisk analys av hästhovens isättning

Objektiva digitala system för analys av hästars rörelsemönster används mer och mer vid hältutredningar och inom forskning. Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas

Loading…