Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 216 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:
Konferens Prion diseases in animal and man

Konferens Prion diseases in animal and man

maria.lonn@slu.se Konferens om bl.a. Chronic Wasting Disease (CWD) i Uppsala den 18 november 2019. För mer information och anmälan: https://www.slu.se/en/ew-calendar/2019/11/

Konferens Prion diseases in animal and man

Konferens Prion diseases in animal and man

maria.lonn@slu.se Konferens om bl.a. Chronic Wasting Disease (CWD) i Uppsala den 18 november 2019. För mer information och anmälan: https://www.slu.se/en/ew-calendar/2019/11/

Marie Rhodin, hästens biologi

Marie Rhodin är expert på hästens biologi. Hon har ett särskilt intresse för ortopedi och klinisk biomekanik på häst.

Åretruntbete för hästar ökar den biologiska mångfalden

Att låta hästar beta året runt kan ha positiva effekter både för hästarnas välmående och för den biologiska mångfalden. Effekten av åretruntbete under svenska förhållanden har dock inte undersökts

Maja Söderlind

Maja Söderlind

Jag heter Maja Söderlind och är veterinär och adjunkt på Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi på SLU. Jag tog min veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet i Danmark 2013, med

Hippocampus 2019

Hippocampusdagen 2019 hålls den 30 oktober. Den bjuder på ett spännande program om aktuell hästforskning vid SLU och SVA. Hippocampusdagen hålls i Loftets hörsal, på Ultuna, SLU i Uppsala. Dagen

SLUs första forskarstuderande hippolog

SLUs första forskarstuderande hippolog med masterexamen antogs 20 januari 2019. Jag ser någon kratta på gårdsplanen när jag kommer, ordning och reda tänker jag. Kommer närmre och visst – det är

SLUs första forskarstuderande hippolog

SLUs första forskarstuderande hippolog med masterexamen antogs 20 januari 2019. Jag ser någon kratta på gårdsplanen när jag kommer, ordning och reda tänker jag. Kommer närmre och visst – det är

betesmarker

I en nyligen publicerad studie har forskare vid SLU jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden.

Är alla rörelseasymmetrier hos ridhästar smärtutlösta?

Forskningsstudier har visat att många friska ridhästar i full träning rör sig lika asymmetriskt som hästar som utreds för lindriga hältor. Idag saknas kunskap för att bedöma om hästar med mindre

Betande gotlandsruss gynnar biologisk mångfald

Trots internationella överenskommelser och nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige och många andra delar av världen. I Sverige är en stor del av odlingslandskapets mångfald

Rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning minskade inte av antiinflammatorisk behandling

Kan ridhästar ha ett naturligt asymmetriskt rörelsemönster som inte är orsakat av smärta? Den frågan kan vara svår att besvara när det gäller vissa ridhästar som rör sig asymmetriskt trots att

Loading…