Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 166 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

AFB Russet som naturvårdare

Trots internationella konventioner och omfattande nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. Betande Gotlandsruss kan vara en metod att stoppa den negativa utvecklingen och

AFB Effects of body condition on metabolism, performance and recovery.

The aim of this project is to investigate the effect of body condition (fat content) on metabolism, exercise performance and recovery in horses. The project is conducted in Iceland at Holar

Halm bra fodermedel för vissa hästar

Halm rekommenderas bland annat till överviktiga hästar eftersom det innehåller lite energi och tar lång tid att tugga. Tidigare forskning har dock visat att utfodring med halm kan ge ökad risk för

Hästens ögontemperatur mätt med infraröd teknik

Det finns flera studier där man med infraröd teknik mätt ögontemperaturen på hästar för att ta reda på om djuren är stressade. Metoden är dock inte vetenskapligt utvärderad och det är oklart om dessa

AFB Fetma och inflammation hos hund

Hundar delar i hög grad vår livsstil och blir som vi allt mer överviktiga. Fetma hos människa och hund leder till förändringar i ämnesomsättningen med insulinresistens, ändrade blodfettsprofiler och

KV AFB Osteoartrit - smärtlindring och rehabilitering

Osteoartrit, OA, hos katt är en svårdiagnosticerad ledsjukdom som leder till kronisk smärta och nedsatt rörelsefunktion. Frekvensen ökar med åldern och symptomen förväxlas ofta med normalt åldrande.

Äta insekter – en smaklig lösning på dagens globala problem

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt svenskt, välsmakande, protein- och mineralrikt livsmedel baserat på svensk hussyrsa. Projektet har en blogg där du kan följa vad som händer. Ökad

Projekt om hundars kroppsvikt och ledhälsa

Hundar uppvisar en unik diversitet i kroppsstorlek och utseende, med stor variation i kroppsvikt mellan små och stora hundraser men även inom raserna. Hos den enskilda hunden påverkas kroppsvikten av

AFB Fysiologiska mätvärden som indikatorer på hundars beteende och personlighet

I detta forskningsprojekt studerar vi om hundars mentalitet och personlighet säkrare kan bedömas genom att kombinera beteendetester med fysiologiska mätningar. Mentaliteten är viktig för en hunds

Rörelseasymmetrier hos friska och halta ridhästar

Emma Persson-Sjödin började som doktorand hösten 2015 med Marie Rhodin som huvudhandledare. Doktorandprojektet har titeln ”Rörelseasymmetrier hos friska och halta ridhästar” I deras forskning har det

AFB Patellartendinos

Mjukdelarna runt knäskålen (patella) som orsak till hälta hos häst är ett vetenskapligt outforskat område men som kliniskt ofta behandlas med "alternativa" metoder utan fastställd diagnos. Inom

Loading…