Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 129 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Äta insekter – en smaklig lösning på dagens globala problem

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt svenskt, välsmakande, protein- och mineralrikt livsmedel baserat på svensk hussyrsa. Link to Conclusion Projektet har en blogg där du kan följa vad

PrevalensAsymmetrier

När en häst blir halt får den ett asymmetriskt rörelsemönster vilket veterinären bedömer för att utreda en hälta. Den subjektiva bedömningen har dock visat sig vara svår och därför har teknik

ABF/KVGör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet

Sadel

Att sadeln successivt glider åt ena sida under ridning har observerats vid hältutredningar och kan eventuellt vara kopplat till bakbenshälta hos häst. Det är dock inte känt hur sadeln rör sig normalt

Markörer för bra och dåliga träningseffekter hos häst

Vi startar nu upp en nytt 4-årigt projekt fram till 2022, Lisa Johansson är antagen som doktorand inom projektet och i handledargruppen ingår Anna Jansson, Sara Ringmark, Eva Skiöldebrand (alla från

AFB Hästutfodring efter torkan 2018

Enkätundersökning om torkans effekter på hästutfodringen Enkätundersökning om torkans effekter på hästutfodringen Sommaren 2018 gick till historien som en av de torraste på många år. Detta orsakade

AFB Patellartendinos

Mjukdelarna runt knäskålen (patella) som orsak till hälta hos häst är ett vetenskapligt outforskat område men som kliniskt ofta behandlas med "alternativa" metoder utan fastställd diagnos. Inom

Underlagseffekt

Longering är vanligt vid hältutredningar och besiktningar. Då används ofta olika typer av underlag, hårt eller mjukt, som kan påverka graden av hälta för olika diagnoser. Underlagets effekt på

AFB Lateralitet

Att djur börjar halta är det tydligaste symtomet på ortopedisk smärta som djur inte kan verbalisera. Asymmetrier i den vertikala rörelsen, dvs lateralitet, av olika kroppssegment är ett bra mått på

Gör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet

Odling av syrsor i Kambodja – för foder och mat

Kan man föda upp syrsor på lokala foderresurser och sedan använda dem som livsmedel till människor? Projektansvarig: Anna Jansson Doktorand: Phalla Miech Det finns ett stort behov av nya

Loading…