Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 243 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI

Automatisk analys av hästhovens isättning

Objektiva digitala system för analys av hästars rörelsemönster används mer och mer vid hältutredningar och inom forskning. Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas

HUV/AFB Hullbedömning häst

Det finns idag viss kunskap om vad som är ett hälsosamt hull för olika typer av hästar. Viss fettansättning kan vara en fördel för avelsston medan fettansättning hos andra hästar förändrar

Rödklöver som foder till hussyrsor?

Hussyrsor är ett potentiellt nytt proteinrikt livsmedel. Vi har i en studie undersökt om den svenska hussyrsan kan födas upp på bara rödklöver. Ökad odling av rödklöver för en eventuell framtida

Disputation-Emma Persson-Sjödin

Disputation-Emma Persson-Sjödin

Disputation: Evaluation of vertical movement asymmetries in riding horses - relevance to equine orthopaedics fun-vh@slu.se Emma Persson-Sjödin försvarar sin avhandling "Evaluation of vertical

Gotlandsrussprojekt

Gotlandsrussprojekt

Trots omfattande åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. De mest hotade arterna finns i miljöer som kräver ett öppet, betat landskap. Forskare vid SLU har undersökt om gotlandsruss som

Travhästguide

Travhästguide

Professor Anna Jansson, SLU har i ett tiopunktersprogram kort sammanfattat viktiga faktorer som påverkar travhästars återhämtning efter träning och också deras prestationsförmåga. I vilken

Gotlandsrussprojekt

Gotlandsrussprojekt

Trots omfattande åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. De mest hotade arterna finns i miljöer som kräver ett öppet, betat landskap. Forskare vid SLU har undersökt om gotlandsruss som

Travhästguide

Travhästguide

Professor Anna Jansson, SLU har i ett tiopunktersprogram kort sammanfattat viktiga faktorer som påverkar travhästars återhämtning efter träning och också deras prestationsförmåga. I vilken

Ellinor Spörndly-Nees

Ellinor Spörndly-Nees

sowsan.taha@slu.se My name is Ellinor Spörndly-Nees, I am a veterinary and a researcher. I am interested in anatomy and are doing research in the area of reproduction, functional anatomy and

Loading…