Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 140 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Doktorandprojekt: Finns samband mellan personlighet, stress- och smärtkänslighet hos hundar och deras ägare?

Ny som doktorand på institutionen AFB är Felicia Palm: I sitt doktorandprojekt undersöker hon hur hundar och hundägares personlighet påverkar dess känslighet för, samt sättet de uppvisar smärta och

Tre frågor till Felicia Palm

Felicia Palm leder doktorandprojektet "Finns samband mellan personlighet, stress- och smärtkänslighet hos hundar och deras ägare?". Här får vi lära känna henne lite mer! Tre frågor till Felicia Palm,

afb - Vass som foder till hästar och nötkreatur

I det här projektet undersöks om vassensilage kan användas som grovfoder för hästar. Vassen skördas i olika plantmognad och analyseras med avseende på sitt energivärde och näringsinnehåll. Att skörda

Bästa bedövningsmedel för fisk

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för

Mankens rörelse kan visa vilket som är det halta benet

När en frambenshalt häst avlastar sitt onda ben nickar den med huvudet. Studier har dock visat att även vissa bakbenshalta hästar kan uppvisa en huvudrörelse som ser ut som huvudnickningen vid en

Låga oundvikliga förluster av fosfor hos föl

Kunskap om hästars fosforbehov vid olika ålder är viktigt. Dels är fosfor ett livsnödvändigt näringsämne och en värdefull naturresurs, dels kan överutfodring bidra till övergödning då överskott

Vad väger svenska hundar?

Hundraser skiljer sig markant åt i utseende och kroppsstorlek, och därmed också i kroppsvikt. Vilket viktspann som är lämpligt för en hundras, liksom bakgrunden till angivna

Bästa bedövningsmedel för fisk

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för

Anna Rising

Anna Rising är sedan den 1 februari 2018 professor i veterinärmedicinsk biokemi. I sin installationsföreläsning berättar hon om medicinsk ingenjörskonst med hjälp av spindeltrådsteknik: Imse vimse

Rödklöver som foder till hussyrsor?

Hussyrsor är ett potentiellt nytt proteinrikt livsmedel. Vi har i en studie undersökt om den svenska hussyrsan kan födas upp på bara rödklöver. Ökad odling av rödklöver för en eventuell framtida

Objektiv rörelseanalys av halta mjölkkor

Ortopedisk smärta, där hälta är det vanligaste symptomet, anses vara det största djurvälfärdsproblemet hos våra mjölkkor. Det kan även leda till nedsatt mjölkproduktion, minskat foderintag och sämre

Förekomst av rörelseasymmetrier hos föl

När en häst blir halt börjar den röra sig asymmetriskt, vilket kan mätas objektivt vid en hältutredning. Studier har dock visat att en mycket stor andel av hästar som tränas och tävlas också rör sig

Loading…