Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 36 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:
Malin Connysson

Malin Connysson

Jag är doktorand på AFB och jobbar som lärare och forskningsansvarig på Wången. Är husdjursagronom och har haft ett brinnande intresse för trav och travhästar sedan jag var tonåring. Det gör att jag har intresserat mig för hur vi påverkar ...

great-dane_640.jpg

Dilaterad kardiomyopati (DCM)

Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna hos människa samt medelstora till stora hundraser och prognosen är tyvärr dålig. Sjukdomen innebär att hjärtmuskeln blir försvagad och tappar sin sammandragningsförmåga. ...

valpMedBoll.png

Blodtryck och ämnesomsättning

Foto: Tomas Bergström Hunden delar många av de vanligaste sjukdomarna med människan och lever i samma miljö. Hos människa är förändringar i blodtrycket en stor folkhälsosjukdom. Högt blodtryck är också en del i s.k. metaboliskt syndrom hos ...

Josefin Söder.jpg

Fetma och inflammation hos hund

Foto: Sanna Truelsen Lindåse Syftet med projektet är att studera betydelsen av subkliniska inflammatoriska processer vid fetma och att undersöka kopplingen till eventuella förändringar i tarmfloran. Bakgrund - Fetma och därtill relaterade sjukdomar ...

Moo Lath pig from Laos

Förbättrad management vid grisuppfödning hos småbrukare i Laos

Förbättrad kunskap och rutiner kan ge lägre smågrisdödlighet och högre tillväxt Projektansvarig: Anna Jansson Doktorand: Ammaly Phengvilaysouk Grisuppfödning är en mycket viktig produktionsgren hos småbrukare i Laos och mer än 80% av landets ...

Syrsodling-300px-web.jpg

Odling av syrsor i Kambodja - för foder och mat

Odling av syrsor som livsmedel Kan man föda upp syrsor på lokala foderresurser och sedan använda dem som livsmedel till människor? Projektansvarig: Anna Jansson Doktorand: Phalla Miech Det finns ett stort behov av nya proteinkällor i utvecklingsländer. ...

anna_rising.jpg

Anna Rising, samverkanslektor i translationell veterinärmedicin

Jag studerar spindeltråd för att framställa framtidens biomaterial för regenerativ medicin. Genom att använda mig av naturens egen löslighetshöjande domän utvecklar jag också ett nytt sätt att ta fram läkemedel. Translationell veterinärmedicin ...

syrsor_mat_1_300_SLU_160920_9491_jsg.jpg

Äta insekter - en smaklig lösning på dagens globala problem

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt svenskt, välsmakande, protein- och mineralrikt livsmedel baserat på svensk hussyrsa. Projektet har en blogg där du kan följa vad som händer. Ökad biologisk mångfald - Hypoteserna i ...

disease-698993_640Pixabay.jpg

Hjärt-kärlsjukdom hos katt

Foto från Pixabay. Olika typer av hjärtsjukdom och komplikationer till dessa är några av de vanligaste dödsorsakerna hos katt. Hos katt, likväl som hos andra däggdjursarter, förekommer medfödda hjärtfel, men de omfattar bara cirka 10% av fallen ...

cat-166450_640Pixabay.jpg

Osteoartrit - smärtlindring och rehabilitering

Foto från Pixabay. Osteoartrit, OA, hos katt är en svårdiagnosticerad ledsjukdom som leder till kronisk smärta och nedsatt rörelsefunktion. Frekvensen ökar med åldern och symptomen förväxlas ofta med normalt åldrande. Syftet med detta projekt ...

Trotting Horses

Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?

Foto: Carin Wrange Syftet med denna studie är att undersöka om återhämtningen efter arbete påverkas av vilket uppstallningssystem som hästar hålls i. Hypotesen är att hästar som kan röra sig fritt i grupp återhämtar sig snabbare än hästar ...

IMG_1301.JPG

Russet som naturvårdare - ett sätt att främja biologisk mångfald och bevara en hotad husdjursras

Trots internationella konventioner och omfattande nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. Betande Gotlandsruss kan vara en metod att stoppa den negativa utvecklingen och samtidigt bidra till att russet, som är en hotad svensk ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3