Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi


Det finns 237 sidor som är taggade med Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi:

Ansiktsuttryck hos stressade hästar

Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att kunna ge en korrekt behandling. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens

Test av ny biomarkör för att särskilja tarmsjukdom från cancer hos katt

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har ökat

Effekt av träningsintensitet och utfodringsstrategi hos växande hästar

Detta projekt är avslutat. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Travskolan Wången genomför ett unikt forskningsprojekt med travhästens prestation och hälsa i fokus. Ett samarbete mellan SLU och

Ökad ryttarvikt påverkade inte hästens beteende eller hälsa

Hur ryttarens vikt påverkar hästens hälsa och välfärd är ett omdebatterat ämne eftersom vi inte vet hur tunga ryttare en häst kan bära. En internationell studie, med forskare från Danmark, Frankrike

Parasitförekomst hos året runt-betande Gotlandsruss

Året runt-betande hästar har visat sig vara positivt för den biologiska mångfalden och kan öka förekomsten av insekter som fjärilar och humlor. För att ta reda på mer om hur betesrutinen påverkar

Anna Jansson

Anna Jansson

Anna Jansson mia.hansson@hotmail.com Forskningsintressen:  Jag är professor i husdjurens fysiologi och mina huvudsakliga fokusområden är arbets-, tränings- och näringsfysiologi, vätske- och

Nina Alveheim Känsälä

Nina Alveheim Känsälä

Jag är forskarstuderande med inriktning på ridsport och hästvälfärd, med en gedigen bakgrund inom sporten. Jag är och förblir en sann praktiker, samtidigt som jag numera kombinerar det bästa av två

Nina Alveheim Känsälä

Nina Alveheim Känsälä

Jag är forskarstuderande med inriktning på ridsport och hästvälfärd. Jag har en gedigen bakgrund inom sporten. Jag är och förblir en sann praktiker, samtidigt som jag numera kombinerar de bästa av

Denise Söderroos

Denise Söderroos

Jag är doktorand i ett projekt som handlar om Islandshästens viktbärande förmåga. Projektet är ett samarbete mellan SLU och Hòlar University College på Island. Islandshästen är en populär ras och

AFB Effekter av arbete hos islandshästar

AFB Effekter av arbete hos islandshästar

Vi utvecklar kunskapen om effekten av arbete hos isländska hästar. Ett viktigt bidrag för förståelsen är de studier som genomfördes av Guðrún Stefánsdóttir under doktorandutbildningen. Se länk nedan.

Nerve Growth Factor som biomarkör för smärta och inflammation

Inom veterinärmedicinen och sporthästverksamheten finns ett behov av att kunna upptäcka, diagnosticera och behandla ledinflammation (osteoartrit) på ett tidigt stadie för att få bästa möjliga

INSTÄLLT! Hippologdag och jubileum

INSTÄLLT! Hippologdag och jubileum

INSTÄLLT! Hippologdag och jubileum mia.hellstrom@slu.se Du som är utexaminerad hippolog eller student på hippologprogrammet bjuds härmed in till en spännande dag och en festlig kväll för att fira

Loading…