Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) forskar och undervisar vi om mekanismer som är av betydelse vid olika typer av sjukdomar, integrativ fysiologi, rehabilitering samt organens struktur och funktion hos våra husdjur - såväl livsmedelsproducerande djur som sport- och sällskapsdjur.