Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

 

Erika Roman 3.png

Erika Roman

Erika Roman började år 2019 på AFB som professor i husdjurens neurofysiologi. Hennes forskning rör neurovetenskapliga beteendestudier och mer specifikt individuella skillnader i beteende och personlighetens roll kopplat till bakomliggande neurokemi. Hon bedriver även studier inom experimentell förfining (Refinement; ett av de 3R:en), bland annat för att öka kunskapen om effekter av ensamhållning. På AFB undervisar hon centrala nervsystemets och sinnesorganens anatomi och fysiologi på grundutbildningsprogrammen och planerar även för forskarutbildningskurser om beteendestudier.

Erika är legitimerad receptarie och farmacie kandidat, och disputerade i farmaceutisk farmakologi vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet 2004. Hon blev docent i neurobiologisk beteendefarmakologi 2010 och har arbetat som lektor i beteendefarmakologi vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.

Erik är mycket intresserad av djur och natur och så här i hösttider ägnar hon sig gärna åt svampplockning.

Publicerad: 18 oktober 2019 - Sidansvarig: sowsan.taha@slu.se
Loading…