Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

 

Srinivas Akula

Ny postdoktor

Srinivas Akula är postdoktor på AFB sedan slutet på mars 2020. Han arbetar med ett interdisciplinärt projekt om astma hos hästar och människor som är finansierat av U-share. Srinivas studerar en typ av proteaser som frisätts av mastceller och som kan ha stor betydelse vid astma. Målet är att rena fram mastceller och proteaser och att studera deras egenskaper med biokemiska, cellbiologiska och komparativa metoder. På längre sikt kan resultaten från projektet leda till förbättrade metoder för diagnostik och behandling av astma.

Lamm våren 2020

Getstallet mars 2020

Omständigheterna till trots går livet sin gilla gång. I getstallet råder förlossningtider.

På bilderna en alldeles nyfödd flicka och en ett dygn gammal gosse. Det är bara att njuta av underverken!

 

Emma Persson-Sjödin spikar sin avhandling

Emma Persson-Sjödin

Den 28 februari 2020, spikade Emma Persson-Sjödin sin avhandling "Evaluation of vertical movement asymmetries in riding horses- relevance to equine orthopaedics.

Den handlar om att undersöka orsaker till rörelseasymmetrier hos ridhästar och vilken betydelse de har för att man ska kunna tolka rörelsemönstret rätt vid ortopediska utredningar. Studierna visade att hästar i träning som har rörelseasymmetrier inte blev bättre av behandling med antiinflammatorisk medicin, ryttaren kan ge hästen ett asymmetriskt rörelsemönster vid lättridning och att man kan använda mankens rörelse för att lättare identifiera vilket ben hästen har ont ifrån när den är halt. Datum för disputation fastställs senare.

Loading…