Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

 

Astrid 1.png

I Blickfånget, Astrid Gumucio

Astrid Gumucio arbetar som forskningsingenjör sedan hösten 2017 och är ansvarig för laboratorierna på AFB. Hon undervisar även på institutionen. Astrid har en doktorsexamen från Uppsala universitet inom medicinsk vetenskap med fokus på neurodegenerativa sjukdomar. Hon har stor erfarenhet av att arbeta i lab med expertis i arbete med djurexperimentella metoder, molekylärbiologiska metoder, mikroskopering och immunhistokemi.

På sin fritid älskar hon att umgås med familj och vänner, och att baka.

Publicerad: 03 juli 2019 - Sidansvarig: sowsan.taha@slu.se
Loading…