Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

 

Lisa.jpg

I Blickfånget:  Lisa Johansson, ny doktorand

Den första oktober startade Lisa Johansson sin doktorandtjänst som en del av ett nytt 4-årigt projekt med titeln ”Markörer för bra och dåliga träningseffekter hos häst”. Lisa har en biologiexamen från Uppsala Universitet samt ett brinnande hästintresse som hon nu ser fram emot att kombinera. Som ett första steg analyserar Lisa just nu rörelsedata av 16 travhästar från som samlats in med Lameness Locator för att se om det finns någon skillnad i insamlingsmetod.

Projektet har sitt huvudfokus i nästa uppgift som Lisa tar sig an: en fördjupad analys av data som tidigare samlats in på Wången. Analysen har som mål att försöka hitta nya markörer i plasma för både bra och dålig prestation och hälsa som tidigt skulle kunna indikera om träningen är på väg att ge negativa (tex hälta) eller positiva effekter (träningsform eller hög mjölksyratröskel).

Lisas handledargrupp består av Anna Jansson, Sara Ringmark och Eva Skiöldebrand från SLU samt Jonas Bergquist från Uppsala Universitet.

Publicerad: 25 oktober 2018 - Sidansvarig: britt.coles@slu.se