Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Vi forskar, undervisar och informerar om djurens struktur och funktion vid hälsa, stress, sjukdom och i produktion, från molekylära mekanismer till hela djuret.

 

I Blickfånget

Hästutfodring efter torkan 2018

Enkätundersökning om torkans effekter på hästutfodringen

 

Sommaren 2018 gick till historien som en av de torraste på många år. Detta orsakade lägre betestillväxt och minskad grovfoderskörd. Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning riktad till hästägare i syfte att undersöka hur betes- och grovfoderbristen påverkade hästhållningen i hela landet. Vi efterlyste också tips på alternativa utfodringsstrategier vid grovfoderbrist.

 

Du kan läsa hela resultatet av undersökningen i den här rapporten: Se länk nedan

 

Undersökningen finansierades av kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

 

Ansvarig forskare

Sara Ringmark

Sara.ringmark@slu.se

 

Emma Persson-Sjödin spikar sin avhandling

Emma Persson-Sjödin

Den 28 februari 2020, spikade Emma Persson-Sjödin sin avhandling "Evaluation of vertical movement asymmetries in riding horses- relevance to equine orthopaedics.

Den handlar om att undersöka orsaker till rörelseasymmetrier hos ridhästar och vilken betydelse de har för att man ska kunna tolka rörelsemönstret rätt vid ortopediska utredningar. Studierna visade att hästar i träning som har rörelseasymmetrier inte blev bättre av behandling med antiinflammatorisk medicin, ryttaren kan ge hästen ett asymmetriskt rörelsemönster vid lättridning och att man kan använda mankens rörelse för att lättare identifiera vilket ben hästen har ont ifrån när den är halt. Datum för disputation är fastställt till den 25 september 2020.

Publicerad: 23 september 2020 - Sidansvarig: rose.marie.ivarsson@slu.se
Loading…