Bästa bedövningsmedel beroende på fiskart och situation

Senast ändrad: 05 april 2024
Skiss: Fisk med mätutrustning på huvudet

Det finns över 30000 fiskarter som lever i ett brett spektrum av olika miljöer. Att behandla "fisk" som en grupp är förmodligen ännu mindre meningsfullt än att försöka ta fram allmänna riktlinjer för "däggdjur". I detta projekt kommer vi att fokusera på tre modellarter, det vill säga zebrafisk (Danio rerio), öring (Salmo trutta) och regnbåge (Oncorhynchus mykiss), som representerar fisk i laboratoriemiljö, miljöövervakning respektive akvakultur.

Läs mer om projektet på dess engelska sida (eller länk "ENGLISH" ovan).

Fakta:

Kontakt: Erik Peterson, Institutionen för akvatiska resurser, SLU