Rapporter från Viltskadecenter

Senast ändrad: 13 maj 2024

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp.

2024

Viltskadestatistik 2023

Lynx gene flow in Fennoscandia

2023

Viltskadestatistik 2022

Situationer med nära rovdjur 2022

Beskattningsmodell för lodjur - Prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2025 vid olika beskattningsnivåer under 2024

Dokumentation från Storfågelkonferens 2023

Metodutveckling för att upptäcka och bekräfta stationär förekomst av varg med hjälp av viltkameror

Omsättning av revirmarkerande vargar i den svenska vargstammen 2017-2021

Beskattningsmodell för järv – prognoser för järvpopulationen 2024 vid olika beskattningsnivåer under 2023, baserade på inventeringsdata från 2022

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2022

Inventeringsrapporter

Inventering av varg i Skandinavien vintern 2022–2023

Inventering av lodjur i Skandinavien 2023

2022

Viltskadestatistik 2021

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2021

Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2021

Test av stängseltråden RubberGuard Wire

Beskattningsmodell för lodjur - Prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2024 vid olika beskattningsnivåer under 2023

Beskattningsmodell för järv - Prognoser för järvpopulationen 2023 vid olika beskattningsnivåer under 2022

Sångsvan på jordbruksmark

Inventeringsrapporter

Inventering av varg i Skandinavien vintern 2021–2022

Inventering av lodjur i Skandinavien 2022

Inventering av järv i Skandinavien 2022

2021

Viltskadestatistik 2020

Urinholkar och hårfällor för lodjur - En pilotstudie

Kan vargurin i naturen detekteras med hjälp av UV-ljus?

Dokumentation från Storfågelkonferens 2021

Beskattningsmodell för järv - Prognoser för järvpopulationen 2022 vid olika
beskattningsnivåer under 2021

Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2020

Dokumentation från Storfågelkonferensen 2021

Beskattningsmodell för lodjur - Prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2023 vid olika beskattningsnivåer under 2022

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2021

Inventeringsrapporter

Inventering av varg i Skandinavien vintern 2020–2021

Inventering av lodjur i Skandinavien 2021

Inventering av järv i Skandinavien 2021

2020

Viltskadestatistik 2019

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Beskattningsmodell för järv - Prognoser för järvpopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020 Version 2

Beskattningsmodell för lodjur - Prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2022 vid olika beskattningsnivåer under 2021 Version 2

Kunskapssammanställning: Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa – ersättningssystem, skadeförebyggande åtgärder och acceptansnivåer

Uppdaterad information om vårflyttnings- och häckningstider för svenska fåglar, Key Concept Document

Inventeringsrapporter

Inventering av varg i Skandinavien vintern 2019–2020

Inventering av lodjur i Skandinavien 2020

Inventering av järv i Skandinavien 2020

2019

Viltskadestatistik 2018

Förslag till nationellt inventeringssystem för kungsörn i Sverige

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2018

Beskattningsmodell för lodjur Prognoser för lodjurspopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020

Inventeringsrapporter

Inventering av varg i Skandinavien vintern 2018/2019

Inventering av lodjur i Skandinavien 2019

Inventering av järv i Skandinavien 2019

2018

Viltskadestatistik 2017

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2017

Kan DNA i lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper?

Beskattningsmodell för lodjur 2019–2020. Prognoser för lodjurspopulationen 2019 och 2020 i Sverige vid olika beskattningsnivåer

Fakta för förvaltare Gäss och svanar Kunskapssammanställning om bete, övergödning, smittspridning och skyddsjakt (Naturvårdsverket)

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2017/2018

Inventering av lodjur i Skandinavien 2018

Inventering av järv i Skandinavien 2018

Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2017

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2018

2017

Viltskadestatistik 2016

Beskattningsmodell för varg 2018 Prognoser för vargstammen 2018 vid olika beskattningsnivåer

Beskattningsmodell för lodjur 2018-2019 Prognoser för lodjurspopulationen 2018 och 2019 vid olika beskattningsnivåer

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2016

Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att
minska björnars predation på ren. Redovisning av regeringsuppdrag L2012/2817

Inventeringsrapporter

Inventering av varg i Skandinavien vintern 2016/2017

Inventering av lodjur i Skandinavien 2017

Inventering av järv i Skandinavien 2017

Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017

2016

Viltskadestatistik 2015

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2015

Nära vargar - Rekommendationer för hantering av situationer med vargar nära bostadshus eller människor

Skyddsjakt - effekter på antal och beteende hos stora betande fåglar
(Slutrapport till Viltvårdsfonden)

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2015/2016

Inventering av lodjur i Skandinavien 2016

Inventering av järv i Skandinavien 2016

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016

2015

Viltskadestatistik 2014

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2014

Sammanställning av fällda vargar från licensjakten 2015

Urin-DNA från varg – utvärdering av användbarhet och analysframgång

Population estimates for the Scandinavian wolf population and samplebased monitoring – development of a new method

Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar

Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur
(Jordbruksverkets rapport)

Inventeringsrapporter

Inventering av varg i Skandinavien vintern 2014/2015

Inventering av lodjur i Skandinavien 2015

Inventering av järv i Skandinavien 2015

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2015

2014

Viltskadestatistik 2013

Första testa av elväst från Wolfproof

Bedömningar avseende rovdjursskador på hägnat vilt

Sporrar&någon? Kompensationsåtgärder i områden där flyttade vargar etablerar sig

Delredovisning av uppdrag om förebyggande åtgärder till skydd för renar

Inventeringsrapporter

Varg i Skandinavien och Finland – Slutrapport från inventering av varg vintern 2013-2014

Inventering av lodjur 2014

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014

Inventering av järv 2014

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014

2013

Viltskadestatistik 2012

Grågäss vid Sörfjarden 2010–2012 - Resultat av inventering och försök med gåsbetesåker (tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands län, med flera)

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2012/2013

2012

Viltskadestatistik 2011

Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2011/2012

2011

Viltskadestatistik 2010

Boskapsvaktande hundar i Sverige

Inventering av varg på barmark

Grågäss vid Sörfjärden Resultat av inventering och försök med gåsbetesåker 2010 (tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands län, med flera)

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2010/2011

2010

Viltskadestatistik 2009

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2009/2010

 

2009

Viltskadestatistik 2008

Första test av användbarheten hos Protectors väst för att skydda jakthundar mot varg

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2008/2009

 

2008

Viltskadestatistik 2007

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2007/2008

 

2007

Viltskadestatistik 2006

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2006/2007

 

2006

Viltskadestatistik 2005

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2005/2006

 

2005

Viltskadestatistik 2004

Radiosändare på tamdjur på fritt fäbod- och skogsbete, slutrapport

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2004/2005

2004

Jakthundar i vargrevir

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2003/2004

2003

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2002/2003

2002

Tranor vid Kvismaren

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2001/2002

2001

Försök med knallskott för att öka skyggheten hos varg

Elstängsel mot björnskador på bikupor 1997

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2000/2001

2000

Inventeringsrapporter

Förebyggande åtgärder mot tranor och gäss vid Hovran 1999

Statusrapport vintern 1999/2000

1999

Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor, orsakade av tranor och gäss vid Hovran 1999

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 1998/1999

 

Fakta:

Vill du beställa publikationer?

Beställningar görs via e-post till henrike.hensel@slu.se.
Ange vilka publikationer du önskar samt ditt namn, adress och personnummer (obligatoriska uppgifter för SLU-faktura). Frakt tillkommer.

Mängdrabatt

5 % vid 15 ex, 10 % vid beställning av 20 ex eller fler