Rapporter från Viltskadecenter

Senast ändrad: 08 mars 2021

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med det senaste året högst upp.

2020

Viltskadestatistik 2019

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Beskattningsmodell för järv - Prognoser för järvpopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020 Version 2

Beskattningsmodell för lodjur - Prognoser för den svenska lodjurspopulationen 2022 vid olika beskattningsnivåer under 2021 Version 2

Forvaltning av tranor, gäss och svan i Europa

Uppdaterad information om vårflyttnings- och häckningstider för svenska fåglar, Key Concept Document

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2019–2020

Inventering av lodjur i Skandinavien 2020

Inventering av järv i Skandinavien 2020

2019

Viltskadestatistik 2018

Förslag till nationellt inventeringssystem för kungsörn i Sverige

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2018

Beskattningsmodell för lodjur Prognoser för lodjurspopulationen 2021 vid olika beskattningsnivåer under 2020

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2018/2019

Inventering av lodjur i Skandinavien 2019

Inventering av järv i Skandinavien 2019

2018

Viltskadestatistik 2017

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2017

Kan DNA i lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper?

Beskattningsmodell för lodjur 2019–2020. Prognoser för lodjurspopulationen 2019 och 2020 i Sverige vid olika beskattningsnivåer

Fakta för förvaltare Gäss och svanar Kunskapssammanställning om bete, övergödning, smittspridning och skyddsjakt (Naturvårdsverket)

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2017/2018

Inventering av lodjur i Skandinavien 2018

Inventering av järv i Skandinavien 2018

Spillningsinventering av björn i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 2017

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2018

2017

Viltskadestatistik 2016

Beskattningsmodell för varg 2018 Prognoser för vargstammen 2018 vid olika beskattningsnivåer

Beskattningsmodell för lodjur 2018-2019 Prognoser för lodjurspopulationen 2018 och 2019 vid olika beskattningsnivåer

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2016

Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att
minska björnars predation på ren. Redovisning av regeringsuppdrag L2012/2817

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2016/2017

Inventering av lodjur i Skandinavien 2017

Inventering av järv i Skandinavien 2017

Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Spillningsinventering av björn i Norrbottens län 2016

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017

2016

Viltskadestatistik 2015

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2015

Nära vargar - Rekommendationer för hantering av situationer med vargar nära bostadshus eller människor

Skyddsjakt - effekter på antal och beteende hos stora betande fåglar
(Slutrapport till Viltvårdsfonden)

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2015/2016

Inventering av lodjur i Skandinavien 2016

Inventering av järv i Skandinavien 2016

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016

2015

Viltskadestatistik 2014

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2014

Sammanställning av fällda vargar från licensjakten 2015

Urin-DNA från varg – utvärdering av användbarhet och analysframgång

Population estimates for the Scandinavian wolf population and samplebased monitoring – development of a new method

Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar

Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur
(Jordbruksverkets rapport)

Inventeringsrapporter

Inventering av varg vintern 2014/2015

Inventering av lodjur i Skandinavien 2015

Inventering av järv i Skandinavien 2015

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2015

2014

Viltskadestatistik 2013

Första testa av elväst från Wolfproof

Bedömningar avseende rovdjursskador på hägnat vilt

Sporrar&någon? Kompensationsåtgärder i områden där flyttade vargar etablerar sig

Delredovisning av uppdrag om förebyggande åtgärder till skydd för renar

Inventeringsrapporter

Varg i Skandinavien och Finland – Slutrapport från inventering av varg vintern 2013-2014

Inventering av lodjur 2014

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014

Inventering av järv 2014

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014

2013

Viltskadestatistik 2012

Grågäss vid Sörfjarden 2010–2012 - Resultat av inventering och försök med gåsbetesåker (tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands län, med flera)

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2012/2013

2012

Viltskadestatistik 2011

Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2011/2012

2011

Viltskadestatistik 2010

Boskapsvaktande hundar i Sverige

Inventering av varg på barmark

Grågäss vid Sörfjärden Resultat av inventering och försök med gåsbetesåker 2010 (tillsammans med länsstyrelsen i Södermanlands län, med flera)

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2010/2011

2010

Viltskadestatistik 2009

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2009/2010

 

2009

Viltskadestatistik 2008

Första test av användbarheten hos Protectors väst för att skydda jakthundar mot varg

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2008/2009

 

2008

Viltskadestatistik 2007

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2007/2008

 

2007

Viltskadestatistik 2006

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2006/2007

 

2006

Viltskadestatistik 2005

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2005/2006

 

2005

Viltskadestatistik 2004

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2004/2005

2004

Jakthundar i vargrevir

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2003/2004

2003

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2002/2003

2002

Tranor vid Kvismaren

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2001/2002

2001

Försök med knallskott för att öka skyggheten hos varg

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 2000/2001

2000

Inventeringsrapporter

Förebyggande åtgärder mot tranor och gäss vid Hovran 1999

Statusrapport vintern 1999/2000

1999

Förebyggande åtgärder för att förhindra skador på jordbruksgrödor, orsakade av tranor och gäss vid Hovran 1999

Inventeringsrapporter

Statusrapport vintern 1998/1999

 

Vill du beställa publikationer?

Kontakta henrike.hensel@slu.se.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se