Situationer med nära rovdjur

Senast ändrad: 08 januari 2024
Varg vid hustrapp

Med början 2020 dokumenterar länsstyrelsernas situationer då stora rovdjur befunnit sig inom 100 meter från människor och bebyggelse. Varje år sammanställer Viltskadecenter informationen i en rapport.

Rapporten är en sammanställning av situationer då stora rovdjur befunnit sig inom 100 meter från människor eller bebyggelse, som inte rapporterats på annat sätt. Besiktigade och kvalitetssäkrade skador som rovdjur orsakat på tamdjur och hundar redovisas i Viltskadecenters årliga Viltskadestatistikrapporter och finns alltså inte med i rapporten om nära rovdjur. 

Sammanställningen bygger på situationer (”händelser”) som allmänheten rapporterat till länsstyrelsen och som länsstyrelsen registrerat i ett speciellt framtaget "händelseformulär".

Situationer med nära rovdjur 2022-rapportframsida

Situationer med nära rovdjur 2022

 

Varg går förbi hus

Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2021

 

Framsida rapport Situationer med stora rovdjur 2020

Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2020

 

Dokumentation av nära rovdjur

Det har tidigare inte funnits någon systematisk dokumentation av hur ofta situationer med stora rovdjur nära bebyggelse eller människor inträffat. Det har gjort det svårt att veta hur stora resurser som ska läggas på att hantera dem. För att öka kunskapen har Naturvårdsverket gett Viltskadecenter i uppdrag att årligen sammanställa och redovisa situationer med nära rovdjur.

Sammanställning av "händelseformulär"

Viltskadecenter sammanställer resultaten för hela landet 1 mars varje år. Sammanställningen bygger på ifyllda "händelseformulär" som länsstyrelserna fyllt i. Om alla länsstyrelser fyller i formulären varje år kommer de både att få underlag till informationsmöten med orolig allmänhet och kunna förutsäga vilka typer av situationer som oftast löser sig av sig själva och vilka som kan antas bli mer "kroniska" problem om de inte vidtar några åtgärder. 

Till länsstyrelsens personal

Varje län har ett eget händelseformulär där alla observationer av stora rovdjur inom 100 m från bebyggelse eller människor ska registreras. Observationer på större avstånd kan registreras i de fall länsstyrelsen finner det lämpligt.

Om du som anställd hos länsstyrelsen behöver tillgång till händelseformuläret för att kunna registrera händelser inom ramen för ditt arbete ska du mejla jens.frank@slu.se.

Formuläret kan skickas vidare mellan personer som arbetar åt länsstyrelsen.