Situationer med nära rovdjur

Senast ändrad: 01 mars 2022
Varg vid hustrapp

Med början 2020 dokumenterar länsstyrelsernas situationer då stora rovdjur befunnit sig inom 100 meter från människor och bebyggelse. Varje år sammanställer Viltskadecenter informationen i en rapport.

Rapporten är en sammanställning av situationer då stora rovdjur befunnit sig inom 100 meter från människor eller bebyggelse som inte rapporterats på annat sätt. Besiktigade och kvalitetssäkrade skador som rovdjur orsakat på tamdjur och hundar inkluderas alltså inte här, eftersom de rapporteras i Viltskadecenters årliga viltskadestatistikrapporter.

Sammanställningen bygger på situationer (”händelser”) som allmänheten rapporterat till länsstyrelsen och som länsstyrelsen registrerat.

 

Varg går förbi hus

Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2021

 

Framsida rapport Situationer med stora rovdjur 2020

Situationer med stora rovdjur nära bebyggelse och människor 2020

 


Kontaktinformation