Lastning och avlastning av grisar vid transport till slakt

Senast ändrad: 06 maj 2024
Foto: Fyra slaktgrisar står i halm och tittar ut från en slaktbil.

Attityder, drivningsmetoder och effekter på grisarnas välfärd, transportörernas hälsa och effektiviteten.

I Sverige slaktas årligen ungefär 2,5 miljoner grisar, uppfödda på knappt 900 gårdar. Slakten sker vid ungefär 6 månaders ålder och djuren transporteras då oftast med specialbyggda bilar till ett storskaligt slakteri. Transportföretaget ansvarar för en god hantering av grisarna under lastning, körning och avlastning. En pilotstudie (Bornhede, 2014) visade att transportörer använde mycket olika arbetssätt när de lastade på eller av grisar samtidigt som de uttryckte en oro över att inte göra på rätt sätt och att arbetet utfördes under stor tidspress.

Projektet ska med ett tvärvetenskapligt angreppssätt undersöka faktorer som påverkar såväl transportörerna som djuren. Vi vill visa hur sättet att driva slaktgrisar kan ändras för att förbättra transportörernas arbetssituation och djurens välfärd. I projektet undersöks:

  • Hur normal lastning och avlastning av grisar vid slakttransport påverkar grisarnas välfärd och transportörens arbetssituation.
  • Hur olika metoder att driva grisarna påverkar arbetseffektiviteten och den fysiska belastningen.
  • Om metoderna för lastning och avlastning förbättras av att transportörerna genomgår en kortare utbildning.

Detta är exempel på antrozoologisk forskning, som studerar interaktionen mellan djur och människa.

Projektet startade hösten 2017 och avslutades hösten 2021.

Fakta:

Deltagande forskare vid institutionen

  • Doktorand Sofia Wilhelmsson
  • Docent Jan Hultgren
  • Docent Jenny Yngvesson
  • Docent Maria Andersson

Samarbete

  • Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet (docent Inger Arvidsson och Dr Camilla Dahlqvist)
  • Animal Welfare Science Centre, University of Melbourne, Australien (prof Paul Hemsworth)

Projektplan hittar ni här (pdf).

Finansiering
Projektet finansieras med medel från Formas (dnr 2016-01790) samt Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

Referenser

Publikationer

Webbinarium

28 maj 2021 hölls ett webbinarium om projektet, anordnat av TYA, som spelades in och som går att ta del av här.

Folder

Här går det att ladda ner en folder för professionell hantering av grisar vid slakttransport.

Ytterligare upplysningar kan erhållas från Sofia Wilhelmsson.