Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Foto: Forskningshuset på SLU i Skara samt bild på Götala nöt- och lammköttscenter.

Vi arbetar med...

...att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön.

Detta sker genom forskning, undervisning och forskningsinformation.

I ett vidare perspektiv bidrar institutionen därigenom till:

* att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur, samt
* att befrämja utvecklingen av en djur- och miljövänlig djurhållning, vilket kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion.

Nyheter

Ny avhandling om faktorer som påverkar köttkvaliteten hos lamm

Elin Stenberg vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa försvarade framgångsrikt sin avhandling om faktorer som påverkar köttkvaliteten hos lamm.

Elin Stenberg försvarar sin avhandling

Ny avhandling om ostörd och synkroniserad vila hos slaktkycklingar

Sara Forslind försvarade sin avhandling den 24 mars 2023 i Uppsala. Hennes avhandling handlar om ostörd och synkroniserad vila hos slaktkycklingar.

Sara Forslind och hennes opponent Björn Forkman

Anna Hessle tilldelas stipendium

Anna Hessle tilldelas Nötkreaturstiftelsen Skaraborgs stipendium för sin tvärvetenskaliga forskning inom nötköttsproduktionen i Sverige. Hennes forskning har varit viktig både för nötköttproducenter och för den biologiska mångfalden, nötköttsproduktionens hållbarhet och klimatet.

Nötkreatursstiftelses  stipendiater 2023. Från vänster: Marianne  Jansson,  Anders Jansson, Anna Hessle

Miljoner från Formas till HMH!

Vid Formas senaste möte i november så fick vår institution beviljat ca 20 miljoner till fem olika forskningsprojekt. Det projekt som beviljades mest pengar "Smaksensation både till vardag och fest – användning av biprodukter för att producera välsmakande klimatsmarta och hälsosamma köttprodukter från mule till svans" kommer att genomföras på vår forskningsanläggning Götala nöt- och lammköttsforskning. Läs mer här!

Foto: Två svart-vita kor ligger i en hage

Nya publikationer

Här är några av HMH:s senaste publikationer.

HMH i media

Här kan ni se ett axplock av var institutionens personal varit med i media:

Publicerad: 27 april 2023 - Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se
Loading…