Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön.

Detta sker genom forskning, undervisning och forskningsinformation.

I ett vidare perspektiv bidrar institutionen därigenom till:

* att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur, samt
* att befrämja utvecklingen av en djur- och miljövänlig djurhållning, vilket kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion

Foto: Forskningshuset på SLU i Skara samt bild på Götala nöt- och lammköttscenter.

På gång på institutionen:

  • 3-7 Aug - Vi anordnar forskarutbildningskursen "Equitation Science". Kursen hålls på ridskolan Strömsholm och föreläsare är Ass Prof Janne Winther Christensen (Aarhus Univ, Danmark) och Prof Paul McGreevy (Univ of Sydney, Australien). Läs mer om kursen och ansök här. Senaste ansökningsdag är 26 juni.
Publicerad: 06 februari 2020 - Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se
Loading…