Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön.

Detta sker genom forskning, undervisning och forskningsinformation.

I ett vidare perspektiv bidrar institutionen därigenom till:

* att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur, samt
* att befrämja utvecklingen av en djur- och miljövänlig djurhållning, vilket kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion

Foto: Forskningshuset på SLU i Skara samt bild på Götala nöt- och lammköttscenter.

På gång på institutionen:

Nya publikationer från institutionen

* Lindahl, C., Sindhøj, E., Brattlund Hellgren, R., Berg, C. and Wallenbeck, A., 2020. Responses of pigs to stunning with nitrogen filled high-expansion foam. Animals 2020, 10, 2210; doi: 10.3390/ani10122210.

* Auerbach, H. and Nadeau, E., 2020. Effects of additive type on fermentation and aerobic stability and its interaction with air exposure on silage nutritive value. Agronomy 2020, 10, 1229; doi: 10.3390/agronomy10091229.

* Jung, L., Brenninkmeyer, C., Niebuhr, K., Bestman, M., Tuyttens, F. A. M., Gunnarsson, S., Sørensen, J. T., Ferrari, P. and U. Knierim, 2020. Husbandry conditions and welfare outcomes in organic egg production in eight European countries. Animals, 10(11), 2102.

* Göransson, L., Yngvesson, J. and S. Gunnarsson, 2020. Bird health, housing and management routines in Swedish organic broiler chicken farms. Animals 2020, 10 (11), 2098; doi:10.3390/ani10112098.

* Hessle, A., Segerkvist Arvidsson, K., 2020. Beef production with dairy and dairy × beef breed steers based on forage and semi-natural pastures. Grassland Science in Europe, vol 25,  270-272.

Publicerad: 20 januari 2021 - Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se
Loading…