Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön.

Detta sker genom forskning, undervisning och forskningsinformation.

I ett vidare perspektiv bidrar institutionen därigenom till:

* att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur, samt
* att befrämja utvecklingen av en djur- och miljövänlig djurhållning, vilket kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion

Fohus_webb.jpg

På gång på institutionen:

  • 26-27 nov – Institutionens distanskurs "Marknadsinriktad nötköttsproduktion", med deltagare från hela landet, genomför träff två i Skara. Ansvariga är Annelie Carlsson och Karin Wallin.
Publicerad: 03 december 2018 - Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se