Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. 

Facebook: SLU

Vad avgör fiskens smak?

I projektet Aquafresh  kombineras sensorisk analys, då kockar och tränade smakpaneler värderar hur röding smakar under olika omständigheter, med kemisk analys av fisken. Resultatet blir ett slags ”kemiskt fingeravtryck”, som kan studeras och användas i förädlingsarbetet. Aquafresh är en del av SLU Future Food.
Publicerad: 07 februari 2019 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se