Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet.

Vad avgör fiskens smak?

I projektet Aquafresh  kombineras sensorisk analys, då kockar och tränade smakpaneler värderar hur röding smakar under olika omständigheter, med kemisk analys av fisken. Resultatet blir ett slags ”kemiskt fingeravtryck”, som kan studeras och användas i förädlingsarbetet. Aquafresh är en del av SLU Future Food.

En modifierad VOS-metod

Filmen visar en modifierad metod för att bestämma gasproduktion och därmed smältbarhet hos foderprov som tillsatts olika typer av enzymer som ska förbättra fodrets smältbarhet. Projektet utfördes som ett examensarbete på HUV av agronomstudent Thomas Eliasson.
Publicerad: 07 juni 2018 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se