Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet.

Skörd av vass och odling av musslor till djurfoder – en miljöåtgärd för Östersjön

Publicerad: 30 juni 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…