Hoppa till huvudinnehåll

Miljömässigt hållbar djurhållning

Lantbrukets huvuduppgift är att producera mat. Många djur används även för sport och friluftsliv. Hållbarhet omfattar tre dimensioner som hör ihop – miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. För svensk djurhållning är djurens välfärd också viktigt för hållbarheten. Vår forskning har ofta med alla dessa dimensioner, men djurvälfärd och miljöpåverkan är de hållbarhetsdimensioner som vanligen finns i fokus.

Djurens roll

Den huvudsakliga uppgiften för djurhållningen inom lantbruket är att producera livsmedel. Efterfrågan på kött och mjölk i världen beräknas öka med upp till 70 procent år 2050. I många delar av världen används djur även som dragkraft, som kapital och för att producera ull, skinn och gödsel.

Många djur används för sport och friluftsliv och i Sverige har den svenska djurhållningens uppdrag breddats med att upprätthålla ett öppet landskap och bidra till biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. 

Läs mer om vad ekosystemtjänster är

Djuren finns i många olika miljöer

System för djurhållning och vattenbruk är komplexa och kan variera på många olika sätt. De kan vara extensiva eller intensiva och bedrivas på stora landområden eller på begränsade ytor, i sjöar eller hav och det kan vara med eller utan anknytning till växtodling. I ett hållbart samhälle måste djurhållningen bedrivas med låg negativ miljö‑  och klimatpåverkan, god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning, hög produktkvalitet och hög livsmedelssäkerhet.

Hållbarhet

Hållbarhet omfattar tre dimensioner som hör ihop – miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. För svensk djurhållning är djurens välfärd också viktigt för hållbarheten. Vår forskning har ofta med alla dessa dimensioner, men djurvälfärd och miljöpåverkan är de hållbarhetsdimensioner som vanligen finns i vårt fokus.

FN (Förenta Nationerna) har beslutat om globala mål för hållbar utveckling, som vi i Sverige också arbetar med. Flera av hållbarhetsmålen är viktiga i vår forskning, men kanske främst hållbarhetsmål nummer 2, "Ingen hunger". 

Läs om FN:s globala hållbarhetsmål

Vill du veta mer?

Sverige har 16 miljökvalitetsmål. Här nedan har vi valt ut de sex mål som har tydligast koppling till vår forskning.

Läs om de svenska miljökvalitetsmålen

Läs om all vår forskning

 

För dig som vill veta mer finns det lästips under respektive miljömål.

Publicerad: 31 januari 2024 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…