Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar

Senast ändrad: 09 mars 2022
Sugga som äter rova utomhus. Foto.

Utfodringsstrategier och inverkan av gräs/klöverensilage på produktion, fertilitet, N-förluster, hälsa och beteende

Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har positiva effekter i växtföljden på en grisgård men det saknas mycket kunskap om hur ensilage i fodret fungerar till grisar. I vilken form är det bäst att ge det? Hur påverkar det tillväxt, beteende, fertilitet och lantbrukarens ekonomi? I ett nyligen beviljat ekoprojekt från Formas ska vi under fyra år studera detta.

Att utvärdera grönt protein från vallfoder till enkelmagade djur är intressant och pågår i flera forskningsprojekt inom Europa. I det här projektet fokuserar vi på att utvärdera inblandning av ensilage i fodret till grisar, då det är intressant att kunna utnyttja vallen på gårdsnivå.

Målet med projektet är att utvärdera användbarheten av gräs/klöverensilage som en lokalt odlad foderresurs i ekologisk grisproduktion. En begränsad tillgång till högvärdiga ekologiska proteinfodermedel gör det nödvändigt att hitta och utvärdera alternativa foderkällor till ekologiska grisar. Vallfoder ger också grisarna ökad möjlighet att utföra naturliga beteenden och det finns studier som visar att tarmens mikrober är involverade i utvecklingen av både nervsystem och hjärna. Ett fiberrikt foder kan därmed minska såväl stress som ohälsa bland grisarna. I det beviljade projektet tas ett helhetsgrepp på frågan om ökad inblandning av vallfoder till ekologiska grisar.

Klövervall närbild. Foto.
Målet med detta projekt är att utvärdera användbarheten av gräs/klöverensilage som en lokalt odlad foderresurs i ekologisk grisproduktion. Foto: Magdalena Åkerfeldt
Ensilage som körts genom en bioextruder. Foto.
Ensilage som körts genom en bioextruder, för att få mindre partikelstorlek. Foto: Magdalena Åkerfeldt
Hackat fullfoder till vänster och extruderat fullfoder till höger. Foto.
Fullfoder där hackat ensilage (vänster) eller intensivt bearbetat ensilage (höger) blandats ihop med spannmålsbaserat foder. Foto: Magdalena Åkerfeldt.
Grisar äter ensilage i foderhäck. Foto.
Grisar som äter ensilage ur en foderhäck. Foto: Ingela Löfquist.

Vi kommer att utvärdera allt från i vilken form fodret ska ges och hur det kan fungera praktiskt, hur väl grisarna kan utnyttja näringen och hur fodret påverkar produktion, fertilitet, beteende samt förluster av kväve från gödseln. Vi kommer även att undersöka hur ekonomin påverkas av att använda vall i foder till grisar. Vår förhoppning är att kunna ge tydliga och säkra rekommendationer till lantbrukare och rådgivare och gynna utvecklingen mot merlokalt och hållbart producerat foder.

 

I projektets specifika delar ingår att undersöka:

1) hur ensilage med olika förbehandling och foderstrategier påverkar grisars produktion och beteende
2) hur en ökad mängd vallgrödor i grisars foder påverkar kväveutnyttjande och ammoniakförluster från gödseln
3) sambandet mellan vallfoder i grisars diet, beteende och mikrobiota-tarm-hjärna
4) metabolism och biologisk effekt av fytoöstrogener i foder till suggor och
5) ekonomiska effekter av att introducera en foderstrategi med gräs/klöverensilage till grisar.

 

Plastpåse och gris vars urin ska samlas in. Foto.

”I väntan på urin”. För uppsamling av urin från sugga som fått rödklöverensilage. Foto: Magdalena Åkerfeldt.

 

 

Projektansvarig och handledare:

Magdalena Åkerfeldt, magdalena.akerfeldt@slu.se

Doktorand:

Johanna Friman, johanna.friman@slu.se

Doktorand:

Emy Vu, emy.vu@slu.se

Huvudhandledare:

Magdalena Åkerfeldt och Torbjörn Lundh

Projektgrupp:

Magdalena Åkerfeldt, SLU

Johan Dicksved, SLU

Ann-Sofi Bergqvist, SLU

Eva Salomon, RISE

Linda Keeling, SLU

Else Verbeek, SLU

Helena Hansson, SLU

Referensgrupp:

Gun Ragnarsson, grisproducent

Ingela Löfquist, rådgivare HIR Skåne

Maria Lindberg, veterinär Gård & Djurhälsan

Anders Karlsson, SLU

Anna Wallenbeck, SLU

Smågrisar äter ensilage. Foto.

Smågrisar som äter ensilage. Foto: Magdalena Åkerfeldt.

 

Länk till andra relevanta sidor

Magdalena Åkerfeldt och Johanna Friman har även koppling till EU-projektet Green Valleys, där de utvärderat hur pressjuice från vall som använts som råvara i en gårdsanpassad bioraffineringsanläggning, fungerar som foderråvara till grisar på Naturbruksskolan Sötåsen.

Gå till projektsidan Green Valleys

Se film om Green Valleys - utvecklingsplattform för grön bioraffinering

Gå till artikel om grönjuice och tillväxt hos grisar på Lantbrukets affärer

 

Artiklar:

Vallfoder – ett intressant foderalternativ till grisar. Artikel i Grisföretagaren, nr 1, 2022. 

 

Vetenskapliga publikationer:

Friman, J., Lundh, T. & Presto Åkerfeldt, M. 2021. Grass/clover silage for growing/finishing pigs – effect of silage pre-treatment and feeding strategy on growth performance and carcass traits. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, DOI: 10.1080/09064702.2021.1993319

Presto Åkerfeldt, M., Holmström, S., Wallenbeck, A. and Ivarsson, E. 2020. Inclusion of intensively manipulated silage in total mixed ration to growing pigs – influence on silage consumption, nutrient digestibility and pig behaviour. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science.
https://doi.org/10.1080/09064702.2020.1725104

Sugga som äter ensilage från rundbal i storboxen. Foto.

Sugga som äter ensilage från rundbal i storboxen. Foto: Magdalena Åkerfeldt.

 

Seminarier

Halvtidsseminarium för Johanna Friman den 3 Juni kl. 10-11

Länk till Zoom möte
Meeting ID: 621 1653 1243
Passcode: 428426