Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar

Senast ändrad: 28 mars 2024
Närbild på gris som äter vallfoder. Foto.

Utfodringsstrategier och inverkan av gräs/klöverensilage på produktion, fertilitet, N-förluster, hälsa och beteende

Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har positiva effekter i växtföljden på en grisgård men det saknas mycket kunskap om hur ensilage i fodret fungerar till grisar. I vilken form är det bäst att ge det? Hur påverkar det tillväxt, beteende, fertilitet och lantbrukarens ekonomi? I ett nyligen beviljat ekoprojekt från Formas ska vi under fyra år studera detta.

Att utvärdera grönt protein från vallfoder till enkelmagade djur är intressant och pågår i flera forskningsprojekt inom Europa. I det här projektet fokuserar vi på att utvärdera inblandning av ensilage i fodret till grisar, då det är intressant att kunna utnyttja vallen på gårdsnivå.

Målet med projektet är att utvärdera användbarheten av gräs/klöverensilage som en lokalt odlad foderresurs i ekologisk grisproduktion. En begränsad tillgång till högvärdiga ekologiska proteinfodermedel gör det nödvändigt att hitta och utvärdera alternativa foderkällor till ekologiska grisar. Vallfoder ger också grisarna ökad möjlighet att utföra naturliga beteenden och det finns studier som visar att tarmens mikrober är involverade i utvecklingen av både nervsystem och hjärna. Ett fiberrikt foder kan därmed minska såväl stress som ohälsa bland grisarna. I det beviljade projektet tas ett helhetsgrepp på frågan om ökad inblandning av vallfoder till ekologiska grisar.

Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar

Föreläsning med Magdalena Åkerfeldt från konferensen "Forskning för framtidens ekologiska produktion" som SLU EPOK höll tillsammans med Formas den 1 december 2022.

Vallfoder till gris

Ett forskningsprojekt om ökat utnyttjande av vall i foder till grisar.

Vi kommer att utvärdera allt från i vilken form fodret ska ges och hur det kan fungera praktiskt, hur väl grisarna kan utnyttja näringen och hur fodret påverkar produktion, fertilitet, beteende samt förluster av kväve från gödseln. Vi kommer även att undersöka hur ekonomin påverkas av att använda vall i foder till grisar. Vår förhoppning är att kunna ge tydliga och säkra rekommendationer till lantbrukare och rådgivare och gynna utvecklingen mot merlokalt och hållbart producerat foder.

I projektets specifika delar ingår att undersöka:

1) hur ensilage med olika förbehandling och foderstrategier påverkar grisars produktion och beteende
2) hur en ökad mängd vallgrödor i grisars foder påverkar kväveutnyttjande och ammoniakförluster från gödseln
3) sambandet mellan vallfoder i grisars diet, beteende och mikrobiota-tarm-hjärna
4) metabolism och biologisk effekt av fytoöstrogener i foder till suggor och
5) ekonomiska effekter av att introducera en foderstrategi med gräs/klöverensilage till grisar.

 

Plastpåse och gris vars urin ska samlas in. Foto.

”I väntan på urin”. För uppsamling av urin från sugga som fått rödklöverensilage. Foto: Magdalena Åkerfeldt.

 

Projektansvarig och handledare:

Magdalena Åkerfeldt, magdalena.akerfeldt@slu.se

Doktorand:

Johanna Friman, johanna.friman@slu.se

Doktorand:

Emy Vu, emy.vu@slu.se

Huvudhandledare:

Magdalena Åkerfeldt

Projektgrupp:

Magdalena Åkerfeldt, SLU

Johan Dicksved, SLU

Ann-Sofi Bergqvist, SLU

Eva Salomon, RISE

Linda Keeling, SLU

Else Verbeek, SLU

Helena Hansson, SLU

Ylva Sjunnesson, SLU

Referensgrupp:

Gun Ragnarsson, grisproducent

Ingela Löfquist, rådgivare HIR Skåne

Maria Lindberg, veterinär Gård & Djurhälsan

Anders Karlsson, SLU

Anna Wallenbeck, SLU

Smågrisar äter ensilage. Foto.

Smågrisar som äter ensilage. Foto: Magdalena Åkerfeldt.

 

Rapporter:

Minskad klimatpåverkan med vallfoder till gris – beräkning av klimatavtrycket ur ett livscykelperspektiv. Elin Röös, Stanley Zira, Eva Salomon och Magdalena Åkerfeldt. Mistra Food Futures Report #11, 2022.

Artiklar:

Vallfoder – ett intressant foderalternativ till grisar. Artikel i Grisföretagaren, nr 1, 2022. 

Vetenskapliga publikationer:

J. Friman, E. Verbeek, A. Sannö & M. Presto Åkerfeldt. 2024.
Inclusion of silage in diets to fattening pigs: effect on gastric ulcers and skin lesions. Animal, Vol. 18, Issue 1, 101045.

Johanna Friman, Kristina Mjöfors, Eva Salomon & Magdalena Presto Åkerfeldt. 2023. Feeding silage to fattening pigs – effects on nitrogen utilization and ammonia losses from fresh manure. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science.

Zira, S., Salomon, E., Åkerfeldt, M. & Röös, E. Environmental consequences of pig production scenarios using biomass from rotational grass-clover leys as feed, Environmental Technology & Innovation, Volume 30, 2023, 103068.

Friman, J., Lundh, T. & Presto Åkerfeldt, M. 2021. Grass/clover silage for growing/finishing pigs – effect of silage pre-treatment and feeding strategy on growth performance and carcass traits. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, DOI: 10.1080/09064702.2021.1993319

Presto Åkerfeldt, M., Holmström, S., Wallenbeck, A. and Ivarsson, E. 2020. Inclusion of intensively manipulated silage in total mixed ration to growing pigs – influence on silage consumption, nutrient digestibility and pig behaviour. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science.
https://doi.org/10.1080/09064702.2020.1725104

Doktorsavhandling:

Ley crop silage in diets to fattening pigs : How does it affect pig performance, nitrogen utilization, health and behaviour? Johanna Friman. 2023.

 

Sugga som äter ensilage från rundbal i storboxen. Foto.

Sugga som äter ensilage från rundbal i storboxen. Foto: Magdalena Åkerfeldt.

Examensarbeten

Rödklöverensilage till suggor – effekter på produktion, reproduktionsorgan, grisningsbeteende och grisningsförlopp. Sandra Edvardsson, 2023.

Utfodring med ensilage till slaktgris - effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning. Erika Ohlsson, 2022.

Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare. Desirée Kristiansson & Linda Larsson, 2022.

Presentationer

Vallkonferensen 2023

Vallfoder till gris och dess effekt på produktion, beteende och hälsa samt reproduktion. Föredrag på Vallkonferensen, 7-8 februari 2023. 

 

EAAP 2022

Skärmavbild Silage juice.jpg

Silage juice in diets to weaner pigs and pregnant sows. Book of Abstracts, session 39. EAAP 2022. Presentation (pdf).

Silage juice in diets to weaner pigs and pregnant sows. Book of Abstracts, session 39. EAAP 2022. Abstract (pdf).

 

Skärmavbild Influence of feeding technique on behaviour.jpg

Influence of feeding technique of silage on behaviour in growing pigs. Presentation (pdf).

Influence of feeding technique of silage on behaviour in growing pigs. Book of Abstracts, session 50. EAAP 2022. Abstract (pdf).

 

EAAP 2021

Skärmavbild-Inclusion-of-silage-effects-on-prod-and-health.jpg

Inclusion of silage in pig diets – effect on production and health. Presentation (pdf).

Inclusion of silage in pig diets – effect on production and health. Book of Abtracts, session 31. EAAP 2021. Abstract (pdf).

 

DPP 2022

Reduced occurrence of gastric ulcer in silage fed pigs. Poster (pdf).

Reduced occurrence of gastric ulcer in silage fed pigs. Abstract (pdf).

 

Formas konferens 1 dec 2022

Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar – Magdalena Åkerfeldt. Inspelat seminarium. 

 

Länkar till andra relevanta sidor

Magdalena Åkerfeldt och Johanna Friman har även koppling till EU-projektet Green Valleys, där de utvärderat hur pressjuice från vall som använts som råvara i en gårdsanpassad bioraffineringsanläggning, fungerar som foderråvara till grisar på Naturbruksskolan Sötåsen.

Gå till projektsidan Green Valleys

Se film om Green Valleys - utvecklingsplattform för grön bioraffinering

Gå till artikel om grönjuice och tillväxt hos grisar på Lantbrukets affärer

Artikel "Juice from silage in green bio refineries – a potential feed ingredient in liquid diets to weaned pigs"


Kontaktinformation