Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar

Senast ändrad: 28 september 2020
Sugga som äter rova utomhus. Foto.

Utfodringsstrategier och inverkan av gräs/klöverensilage på produktion, fertilitet, N-förluster, hälsa och beteende

Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har positiva effekter i växtföljden på en grisgård men det saknas mycket kunskap om hur ensilage i fodret fungerar till grisar. I vilken form är det bäst att ge det? Hur påverkar det tillväxt, beteende, fertilitet och lantbrukarens ekonomi? I ett nyligen beviljat ekoprojekt från Formas ska vi under fyra år studera detta.

Att utvärdera grönt protein från vallfoder till enkelmagade djur är intressant och pågår i flera forskningsprojekt inom Europa. I det här projektet fokuserar vi på att utvärdera inblandning av ensilage i fodret till grisar, då det är intressant att kunna utnyttja vallen på gårdsnivå.

Målet med projektet är att utvärdera användbarheten av gräs/klöverensilage som en lokalt odlad foderresurs i ekologisk grisproduktion. En begränsad tillgång till högvärdiga ekologiska proteinfodermedel gör det nödvändigt att hitta och utvärdera alternativa foderkällor till ekologiska grisar. Vallfoder ger också grisarna ökad möjlighet att utföra naturliga beteenden och det finns studier som visar att tarmens mikrober är involverade i utvecklingen av både nervsystem och hjärna. Ett fiberrikt foder kan därmed minska såväl stress som ohälsa bland grisarna. I det beviljade projektet tas ett helhetsgrepp på frågan om ökad inblandning av vallfoder till ekologiska grisar.

Närbild klövervall. Foto.

Vi kommer att utvärdera allt från i vilken form fodret ska ges och hur det kan fungera praktiskt, hur väl grisarna kan utnyttja näringen och hur fodret påverkar produktion, fertilitet, beteende samt förluster av kväve från gödseln. Vi kommer även att undersöka hur ekonomin påverkas av att använda vall i foder till grisar. Vår förhoppning är att kunna ge tydliga och säkra rekommendationer till lantbrukare och rådgivare och gynna utvecklingen mot merlokalt och hållbart producerat foder.

 

I projektets specifika delar ingår att undersöka:

1) hur ensilage med olika förbehandling och foderstrategier påverkar grisars produktion och beteende
2) hur en ökad mängd vallgrödor i grisars foder påverkar kväveutnyttjande och ammoniakförluster från gödseln
3) sambandet mellan vallfoder i grisars diet, beteende och mikrobiota-tarm-hjärna
4) metabolism och biologisk effekt av fytoöstrogener i foder till suggor och
5) ekonomiska effekter av att introducera en foderstrategi med gräs/klöverensilage till grisar.

 

Projektansvarig och handledare:

Magdalena Åkerfeldt, magdalena.akerfeldt@slu.se

Doktorand:

Johanna Friman, johanna.friman@slu.se

Doktorand:

Emy Vu, emy.vu@slu.se

Huvudhandledare:

Torbjörn Lundh

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se