Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtbiologi


Det finns 48 sidor som är taggade med Institutionen för växtbiologi:

Jens Sundström, bioteknik

Jens Sundström är samverkanslektor i bioteknik med fokus på genteknologi. Jag kan bidra till att SLU behåller sin ledande och aktiva roll i utvecklingen av ett framtida hållbart jord- och skogsbruk.

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Ökad effektivitet i jordbruksgrödors resursanvändning är en högt prioriterad fråga inom jordbruksforskningen. Odlingssystem med fleråriga (perenna) grödor kan utnyttja många resurser mer effektivt än

Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

Under aspens vandring norrut efter den senaste istiden tycks den ha haft förmågan att snabbt kunna anpassa tidpunkten för lövfällning och invintring till den dagslängdsrytm och det klimat som råder

Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

Under aspens vandring norrut efter den senaste istiden tycks den ha haft förmågan att snabbt kunna anpassa tidpunkten för lövfällning och invintring till den dagslängdsrytm och det klimat som råder

Så kapar bakterier växtens immunförsvar för att sprida infektion

Svampar, bakterier och virus som angriper grödor har varit ett gissel för bönder i alla tider, och att förädla fram nya resistenta sorter är en stor utmaning. Patogenerna har utvecklat en bred

Så kapar bakterier växtens immunförsvar för att sprida infektion

Svampar, bakterier och virus som angriper grödor har varit ett gissel för bönder i alla tider, och att förädla fram nya resistenta sorter är en stor utmaning. Patogenerna har utvecklat en bred

Barriär för växtförädlare allt närmare en lösning

Ett stort problem för växtförädlare jorden runt är att frövitan inte utvecklas normalt vid korsningar av växter med olika antal kromosomuppsättningar. Claudia Köhlers laboratorium vid SLU har steg

Barriär för växtförädlare allt närmare en lösning

Ett stort problem för växtförädlare jorden runt är att frövitan inte utvecklas normalt vid korsningar av växter med olika antal kromosomuppsättningar. Claudia Köhlers laboratorium vid SLU har steg

Genetiken bakom inlagringen av stärkelse och kostfiber i kornkärnan är avslöjad

Hur stor del av energin från fotosyntesen som omvandlas till stärkelse och fruktaner (en typ av kostfiber) i en kornkärna styrs av en enskild gen. En internationell forskargrupp med basen vid SLU har

Genetiken bakom inlagringen av stärkelse och kostfiber i kornkärnan är avslöjad

Hur stor del av energin från fotosyntesen som omvandlas till stärkelse och fruktaner (en typ av kostfiber) i en kornkärna styrs av en enskild gen. En internationell forskargrupp med basen vid SLU har

Pär Ingvarsson

Pär Ingvarsson

pron0005 2017- Professor i Växtgenomik och växtförädling, Sveriges Lantbruksuniversitet 2009-2016  Professor i Evolutionär genetik, Umeå universitet 2004-2009  Universitetslektor,  Umeå universitet

Disp Marcelinus Rocky Hatorangan

Disp Marcelinus Rocky Hatorangan

Evolution of genomic imprinting in the Capsella genus johanna.nilsson@slu.se Marcelinus Rocky Hatorangan försvarar sin avhandling "Evolution of genomic imprinting in the Capsella genus" den 27