Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för växtbiologi


Det finns 16 sidor som är taggade med Institutionen för växtbiologi:

Tätortsnära skogar: Att utvärdera hur träd utanför skogar fördelar sig och binder in kol

Träd utanför skogsområden och hur de bidrar till att binda in kol teresia.borgman@slu.se Att utvärdera hur träd utanför skogsområden fördelar sig och bidrar till att binda in kol. Det blir temat

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

Disp Anna Kokla

Haustoria regulation in the facultative parasitic plant Phtheirospermum japonicum charlotta.eriksson@slu.se Anna Kokla försvarar sin avhandling " Haustoria regulation in the facultative parasitic

Disp Suzana Stjelja Arvelius

Genomics of Plasmodiophora brassicae charlotta.eriksson@slu.se Suzana Stjelja Arvelius försvarar sin avhandling "Genomics of Plasmodiophora brassicae" den 10 februari 2022 Alla intresserade är

Två startbidrag från Europeiska forskningsrådet till SLU

Två SLU-forskare har i år tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC): Petra Marhava, för studier av hur

Två Wallenberg-forskare till SLU

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 27 nya Wallenberg Academy Fellows. I kategorin naturvetenskap kommer SLU att ta emot dr Derek Lundberg från Max

Disp Rami-Petteri Apuli

Opportunities in small population breeding in black cottonwood : or The little population that could charlotta.eriksson@slu.se Rami-Petteri Apuli försvarar sin avhandling "Opportunities in small

Disp María Luz Annacondia López

Insights into biotic stress response in Arabidopsis thaliana : the roles of epigenetics and RNA silencing charlotta.eriksson@slu.se María Luz Annacondia López försvarar sin avhandling " Insights

SLU Nätverk växtskydd kick-off

Kick-off för SLU Nätverk växtskydd Kom och nätverka med andra på SLU som arbetar inom växtskydd eller växthälsa. Lär känna och hjälp till att utforma vårt nya SLU Nätverk växtskydd och ta reda på

Disp Kristian Persson Hodén

Little strokes fell great oaks– small RNA in potato and Phytophthora infestans interactions charlotta.eriksson@slu.se Kristian Persson Hodén försvarar sin avhandling " Little strokes fell great

SLFbidrag

Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. Nio av

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

Webinar: Resistensförädling för friska grödor lena.johnson@slu.se En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med

Loading…