Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtbiologi


Det finns 56 sidor som är taggade med Institutionen för växtbiologi:
Disp Minerva Trejo Arellano

Disp Minerva Trejo Arellano

Epigenomic landscape of Arabidopsis thaliana johanna.nilsson@slu.se Minerva Trejo Arellano försvarar sin avhandling "Epigenomic landscape of Arabidopsis thaliana" den 15 mars 2019 kl 9.00. Inst.

Disp Minerva Trejo Arellano

Disp Minerva Trejo Arellano

Epigenomic landscape of Arabidopsis thaliana johanna.nilsson@slu.se Minerva Trejo Arellano försvarar sin avhandling "Epigenomic landscape of Arabidopsis thaliana" den 15 mars 2019 kl 9.00. Inst.

SundFagerströmdebatt

”En ny forskningsstudie visar att jordbrukets produktivitet måste öka kraftigt för att klimatmålen ska kunna nås. Den lyfter bland annat fram metoden genom-editering – som EU-domstolen nyligen

Disp Shirin Akhter

Disp Shirin Akhter

Molecular mechanisms regulating early cone development in Norway spruce Picea abies (Karst). johanna.nilsson@slu.se Shirin Akhter försvarar sin avhandling Molecular mechanisms regulating early cone

Disp Shirin Akhter

Disp Shirin Akhter

Molecular mechanisms regulating early cone development in Norway spruce Picea abies (Karst). johanna.nilsson@slu.se Shirin Akhter försvarar sin avhandling Molecular mechanisms regulating early cone

SundFagerströmdebatt

”En ny forskningsstudie visar att jordbrukets produktivitet måste öka kraftigt för att klimatmålen ska kunna nås. Den lyfter bland annat fram metoden genom-editering – som EU-domstolen nyligen

ChMelnyk

Charles Melnyk, forskare i växtbiologi vid SLU, har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat Starting Grant från det Europeiska forskningsrådet (ERC). Under

ChMelnyk

Charles Melnyk, forskare i växtbiologi vid SLU, har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat Starting Grant från det Europeiska forskningsrådet (ERC). Under

Jens Sundström, bioteknik

Jens Sundström är samverkanslektor i bioteknik med fokus på genteknologi. Jag kan bidra till att SLU behåller sin ledande och aktiva roll i utvecklingen av ett framtida hållbart jord- och skogsbruk.

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Ökad effektivitet i jordbruksgrödors resursanvändning är en högt prioriterad fråga inom jordbruksforskningen. Odlingssystem med fleråriga (perenna) grödor kan utnyttja många resurser mer effektivt än

Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

Under aspens vandring norrut efter den senaste istiden tycks den ha haft förmågan att snabbt kunna anpassa tidpunkten för lövfällning och invintring till den dagslängdsrytm och det klimat som råder

Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

Under aspens vandring norrut efter den senaste istiden tycks den ha haft förmågan att snabbt kunna anpassa tidpunkten för lövfällning och invintring till den dagslängdsrytm och det klimat som råder