17 maj

Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna och zoom, Uppsala

Responses to waterlogging and drought of timothy and related Phleum species: phenotype and transcriptome diversity

disputationer |

Silvana Moreno försvarar sin avhandling "Responses to waterlogging and drought of timothy and related Phleum species: phenotype and transcriptome diversity" den 17 may 2024

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online


Kontaktinformation