Sveriges lantbruksuniversitet

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 36 sidor som är taggade med Kurs:
Planering av examensarbete vid SRH

Planering av examensarbete vid SRH

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för skoglig resurshushållning S-fakulteten ...

Stromakvariet fiskeriforsoksstationen.jpg

Utbildning och kurser i marinbiologi, limnologi och ekologi på SLU Aqua

Institutionen för akvatiska resurser erbjuder både kurser och examensarbeten inom marinbiologi och ekologi. På bilden visas strömakvariet vid fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. Institutionen för akvatiska resurser erbjuder ett flertal kurser ...

Course: Animal assisted interventions

Course: Animal assisted interventions

The course will contain lectures from three international professors in the field of animal behaviour, veterinary medicine and human medicine or social science. Lecturers: Aubrey Fine, Marie-Jose Slegers-Enders, Ng Zenithson, Jean-Loup Rault. They will ...

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Avdelningen bedriver undervisning inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys. På Jägmästarprogrammet undervisar vi grunderna i GIT som del i olika kurser på grundnivå. På avancerad nivå ger vi en GIT-projektkurs samt ...

Examensarbete inom Skoglig fjärranalys

Examensarbete inom Skoglig fjärranalys

Inom ämnesområdet finns det utrymme att arbeta med digitala fjärranalysdata från sensorer som avståndsmätande laser, elektrooptiska sensorer (inklusive digitala kameror) och radar. Sensorplattformar omfattar flygplan, satelliter, UAV:er eller ...

Phd Course: Introduction to Survey Sampling

Phd Course: Introduction to Survey Sampling

Kursen Introduction to Survey Sampling ges i Umeå den 3 till 8 september 2018 (tiden kan komma att justeras). Kursen ges på engelska, för mer information klicka här . Fakta Tid: 2018-09-03 - 2018-09-08 - Ort: Umeå - Relaterade sidor: För doktorander ...

AA-Carlin2.jpg

Kurs i fiskmärkning

Kursdeltagarna övar i att märka fisk. Fisken är bedövad. Foto: Teresa Soler, SLU. Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan. Kursinnehållet består ...

Sommar- och intensivkurser

Sommar- och intensivkurser

Som student har du goda möjligheter att läsa kurser på utländska lärosäten som SLU har avtal med. Det finns flera sommarkurser och intensivkurser över hela världen, där flera av dem även har stipendier knutna till sig. Norden - Inom Nordplus-samarbetet ...

Emanuel Erlandsson

Emanuel Erlandsson

The triad perspective on business models for wood harvesting (2016) Läs hela avhandlingen här. Fakta: Namn: Emanuel Erlandsson - Född: 1983 - Värdföretag: Mellanskog /Norrskog - Handledare: Urban Bergsten (SLU), Dag Fjeld (SLU- tidigare) - Biträdande ...

raul ingress.jpg

Raul Fernandez Lacruz

Biomass supply chains for utilization of small trees from early thinnings and marginal land Doktorandprojektet startade 2014 och är en del av forskarskolan FIRST2. Den utförs i samarbete med det pågående projektet BioHub och de slutförda projekten ...

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid institutionen bedrivs i ämnena teknologi och skogshushållning. SBT har ca 10 doktorander och licentiander i dagsläget och ett flertal är anslutna till forskarskolan FIRST2 Forskarskolan FIRST2 Kurser Pågående doktorandprojekt ...

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser

Institutionen har ett antal olika forskarutbildningskurser att erbjuda.Skicka en e-post till kontaktpersonen om du vill veta mer om kurserna. Följande kurser går vid behov: Försöksplanering - Experimental design - Kontakt:Paul Geladi - Multivariat ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3