Hoppa till huvudinnehåll

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 177 sidor som är taggade med Kurs:

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp

The Ph. D. course Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp, ges i Uppsala. Kursen ges på engelska, för mer

Statistical methods - an overview, 4.5hp

Statistical methods - an overview, 4.5hp hilda.edlund@slu.se Kursen Statistical methods - an overview, 4.5 hp, ges i Alnarp. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Alnarp Länk

Statistics III: Regression analysis, 4 hp

Statistics III: Regression analysis, 4hp hilda.edlund@slu.se Kursen ges i Uppsala 10 januari - 11 februari 2022. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Uppsala Länk till anmälan

Kurssök

Här kan du söka efter kurser som ges inom programmen på grund- och avancerad nivå. SLU har också många fristående kurser som du kan söka inom en rad spännande ämnesområden. Sök Sök kurser på SLU

Utbildning på grund- och avancerad nivå (LTV-fakulteten)

Institutionen erbjuder en rad olika kurser inom området växtskyddsbiologi, främst för hortonom-, lantmästarkandidat- och trädgårdsingenjörsprogrammen. Dessutom medverkar vi med vår kunskap på kurser

Examensarbeten

Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete på avdelningen för Växtskyddsbiologi vänligen kontakta utbildningsansvarig Marie Bengtsson , eller personen ansvarig för något av projekten nedan.

Utbildning

Energi- och livscykelanalys 5hp, kurskod: TN0285. Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden

Skyltfönsterkurs MX0131

Se den engelska kursinformationen här

Skyltfönsterkurs LV0116

Kursen Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter. Du får en djupare insikt i matsvinnets roll i det nuvarande livsmedelssystemet, men också hur matsvinnet kan minska i framtiden. Ett

Skyltfönsterkurs MX0126

Målet med kursen är att ge kunskap om olika energisystem och deras miljöeffekter. Kursen ger en introduktion till energibegrepp, energisystem och teknik för energiomvandling. Den ger en översikt över

Grundutbildning

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå. Vi erbjuder fristående kurser och kurser inom program Civilingenjörsprogrammet i energisystem och

Skriv ditt examensarbete hos oss!

Hos oss kan du arbeta med industriella försörjningskedjor, inkluderande föryngring, skogsbruksaspekter, automatisering samt hantering av skörd och logistik för råvaror. Du kan även arbeta med

Loading…