Sveriges lantbruksuniversitet

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 15 sidor som är taggade med Kurs:
Stromakvariet fiskeriforsoksstationen.jpg

Utbildning och kurser i marinbiologi och ekologi på SLU Aqua

Institutionen för akvatiska resurser erbjuder både kurser och examensarbeten inom marinbiologi och ekologi. På bilden visas strömakvariet vid fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. Institutionen för akvatiska resurser erbjuder ett flertal kurser ...

Srh-Björkblad400x400.jpg

Examensarbete vid SRH

Foto: Ylva Melin, SLU. Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH! Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom Fjärranalys och GIS, Skoglig ...

¨studenter jenny.jpg

Andra antagningsbeskedet är här

Idag kom det andra antagningsbeskedet för höstens program och kurser. Vi vill hälsa alla våra nya studenter varmt välkomna till Sveriges lantbruksuniversitet! Idag släpptes det andra antagningsbeskedet för höstens program och kurser. På antagning.se ...

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Avdelningen bedriver undervisning inom områdena Geografisk Informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys. På Jägmästarprogrammet undervisar vi grunderna i GIT som del i några olika kurser på grundnivå. På avancerad nivå ger vi en GIT-projektkurs ...

doktorshatt_lagerkrans_2.png

Forskarutbildning vid SRH

Foto: Julio Gonzalez, SLU. Vi utbildar licentiater och doktorer med internationellt sett hög kompetens inom ämnena skogshushållning, ekonomi, matematisk statistik och teknologi. Utbildningen är två respektive fyra år och omfattar 15 respektive ...

Sommar- och intensivkurser

Sommar- och intensivkurser

Som student har du goda möjligheter att läsa kurser på utländska lärosäten som SLU har avtal med. Det finns flera sommarkurser och intensivkurser över hela världen, där flera av dem även har stipendier knutna till sig. Norden - Inom Nordplus-samarbetet ...

Snabbare väg till jobb för nyanlända

Snabbare väg till jobb för nyanlända

För att snabbare få in nyanlända i arbete och studier behövs krafttag. I ett projekt samarbetar nu Skånes universitet och högskolor, bl a SLU, med Arbetsförmedlingen för att ge vägledningshjälp åt personer inom etableringen. För att ta till ...

Studenter_JennySG3400x350.jpg

Grundutbildning vid SRH

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens undervisning samordnas ...

Zebrafisk.jpg

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Zebrafisk är ett vanligt försöksdjur Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning för nämndledamöter. Alla ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna ska enligt Jordbruksverket ha genomgått kursen inom varje mandatperiod. Detta gäller ...

Ylva Melin, SLU.

Praktisk arbetsgång för examensarbete vid SRH

Foto: Ylva Melin, SLU. Här hittar du övergripande information för det praktiska och administrativa arbetet som berör ditt examensarbete. När du har hittat ditt ämne och en lämplig handledare gör du ansökan till examensarbetet på www.studera.nu, ...

Planering av examensarbete vid SRH

Planering av examensarbete vid SRH

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Läs mer om: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för skoglig resurshushållning S-fakulteten Avancerad ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2