Sveriges lantbruksuniversitet

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 158 sidor som är taggade med Kurs:

Självständiga arbeten från ht 18

Ett självständigt arbete, som ibland kallas för examensarbete, är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten

Gender and Forests

This PhD course will provide the students with an improved understanding of gendered and power processes of and in relation to forests, primary in a northern context. The course is either 3.0 credit

Advanced R programming

Advanced R programming

Avancerad R programmering, 3.5hp Kursen ges i Umeå 20 januari till 6 februari 2020. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Umeå Länk för anmälan till kursen. Kursplan Mer

Advanced R programming

Advanced R programming

Avancerad R programmering, 3.5hp Kursen ges i Umeå 20 januari till 6 februari 2020. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Umeå Länk för anmälan till kursen. Kursplan Mer

Advanced R programming

Advanced R programming

Avancerad R programmering, 3.5hp Kursen ges i Umeå 20 januari till 6 februari 2020. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Umeå Länk för anmälan till kursen. Kursplan Mer

Basic R programming

Basic R programming

Grundläggande R programmering, 4hp Kursen ges i Umeå 20 januari till 6 februari 2020. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Umeå Länk för anmälan till kursen. Kursplan Mer

Basic R programming

Basic R programming

Grundläggande R programmering, 4hp Kursen ges i Umeå 20 januari till 6 februari 2020. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Umeå Länk för anmälan till kursen. Kursplan Mer

Basic R programming

Basic R programming

Grundläggande R programmering, 4hp Kursen ges i Umeå 20 januari till 6 februari 2020. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här. Umeå Länk för anmälan till kursen. Kursplan Mer

Utbildning

Utbildning

Energi- och livscykelanalys 5hp, kurskod: TN0285. Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk? På campus Alnarp ges kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter

Så påverkar skogsskötselsmetoder svampar

Sanghyun Kim beskriver sig själv som en nomad på jakt efter intressanta forskningsprojekt och ställen att leva. Hos oss på Vilt, fisk och miljö stannade han till för att skriva sitt examensarbete om

Hållbart nyttjande av naturresurser

Sommaren 2020 startar kursen måndagen den 29 juni i Prag – och fältresan avslutas i Sverige den 25 juli. Resan kommer att gå via Tatra-bergen och Białowieża (den sista tempererade urskogen i Europa)

Loading…