Sveriges lantbruksuniversitet

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 71 sidor som är taggade med Kurs:

Examensarbete

Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH! Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom

Praktisk arbetsgång för examensarbeten

Här hittar du övergripande information för det praktiska och administrativa arbetet som berör ditt examensarbete. När du har hittat ditt ämne och en lämplig handledare gör du ansökan till

Planering av examensarbete

Planering av examensarbete

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Ytterligare planeringsförslag för examensarbete - exjobbskalender

Grundutbildning

Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Nya kurser och masterprogram på SLU i Alnarp

Nya kurser och masterprogram på SLU i Alnarp

Intresserad av nya utbildningar? Klicka på någon av knapparna nedan.

PhD course: Introduction to Survey Sampling

PhD course: Introduction to Survey Sampling

Phd Course: Introduction to Survey Sampling hilda.edlund@slu.se Kursen Introduction to Survey Sampling  ges i Umeå den 3 till 7 september 2018 (tiden kan komma att justeras). Kursen ges på

Örjan Grönlund

Nature Conservation Management Forestry in Sweden Örjan Grönlund är sedan 2012 anställd hos Skogforsk och startade 2016 ett doktorandprojekt som syftar till att öka omfattningen på åtgärder i skogar

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt malin.sandberg@slu.se Pågående doktorandprojekt

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Examensarbete

Examensarbete

Inom ämnesområdet finns det utrymme att arbeta med digitala fjärranalysdata från sensorer som avståndsmätande laser, elektrooptiska sensorer (inklusive digitala kameror) och radar. Sensorplattformar

Grundutbildning

Grundutbildning

Avdelningen bedriver undervisning inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys. På Jägmästarprogrammet undervisar vi grunderna i GIT som del i olika kurser på grundnivå. På