Hoppa till huvudinnehåll

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 147 sidor som är taggade med Kurs:

Genuskompetens

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg

Tentautlämning

Tentautlämningen för Institutionen för energi och teknik är öppen på onsdagar kl. 12-13. Om du vill hämta din tentamen eller omtentamen är du välkommen på utlämningslokal (vid entrén till MVM-hus)

Skriv ditt examensarbete hos oss!

Hos oss kan du arbeta med industriella försörjningskedjor, inkluderande föryngring, skogsbruksaspekter, automatisering samt hantering av skörd och logistik för råvaror. Du kan även arbeta med

Fristående kurser

Vill du spetsa kunskaperna eller prova på universitetsstudier? Kanske är du bara en nyfiken person som vill lära dig mer? Välkommen till SLU:s fristående kurser!

Hållbart nyttjande av naturresurser

Välkommen till den internationella kursen om hållbart nyttjande av naturresurser. Kursen är en studieresa och ges av SLU i samarbete med Purdue University och NC State University, USA. CTA Ansök nu

Kurser

Gå kurs när det passar dig Att studera med SLU Meny är ett sätt att få närmare kontakt med universitet och högskola. Våra webbaserade kurser gör det möjligt för dig att utbilda dig samtidigt som du

Kurs i skoglig föryngring

stina.johannesson@slu.se Kursens övergripande mål är att förmedla en helhetsbild över hela föryngringskedjan, från frö till etablerat träd, och att ge studenterna insikt i komplexiteten i det

Emilia gjorde sitt examensarbete i Sydafrika

Bevarandet av vilda djur och deras livsmiljöer ligger Emilia Malmström varmt om hjärtat. I sitt examensarbete åkte hon till Sydafrika för att studera vita noshörningars påverkan på

Äventyrslusten tog Maja till Sydafrika

Drömmen om äventyr ute på den afrikanska savannen var en av de främsta anledningarna till att Maja Widell sökte till masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Redan innan hon hade

Kandidatarbete

Är du intresserad av biologisk mångfald, vilda djurs rörelsemönster eller hur vilt och fisk kan förvaltas på ett hållbart sätt? Vi har ett brett utbud av kandidatarbeten i ämnena skogs­vetenskap och

Adams arbete kan mildra konflikter mellan människor och elefanter

När asiatiska elefanters livsutrymme krymper söker de föda på odlingar, vilket skapar konflikter med lokalbefolkningen. Detta är ett stort hinder i arbetet för att bevara elefanterna och kunskap

Anpassar älgar sitt beteende för att överleva jakten?

Ändrar älgar sina rörelsemönster och väljer andra livsmiljöer under jakten för att öka sina överlevnadschanser? Det har Lukas Graf undersökt i sin masteruppsats. Berätta om dig själv! Jag heter Lukas

Loading…