Hoppa till huvudinnehåll

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 153 sidor som är taggade med Kurs:

Bin, biodling och pollinering

Vilda bin och honungsbin är viktiga som pollinatörer. Utan dem skulle vi få äta mycket tråkigare mat. Varken äpplen eller kaffe! På kursen får du många spännande inblickar i binas intressanta liv. Du

Miljö- och djuretik

På kursen i miljö- och djuretik får du chans att diskutera frågor som: Har naturen och djuren rättigheter? Har vi plikter gentemot framtida generationer? Du har säkert tankar om dessa frågor redan i

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Hur bedrivs fisk- och viltskötsel mest framgångsrikt? Vilka är de aktuella utmaningarna? Efter avslutad kurs kommer du som student att kunna planera en hållbar skötsel av utvalda fisk- och viltarter.

Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning

Att arbeta med frågor om djur och natur i dag kräver mer än en kunskap om ekologi, det kräver också kunskap och intresse av människor. CTA Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning I kursen

Skogens djur

Vill du lära dig om skogens djur, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige? Då är detta kursen för dig! CTA Skogens djur I denna kurs kommer du att få studera djurarters

Fiskekologi

Vill du lära dig mer om fiskars beteende och livscykel? I kursen fiskekologi går vi igenom allt ifrån fiskars ofta fascinerande och långa vandringar till deras komplicerade reproduktionsbiologi. CTA:

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

Undrar du hur framtiden kommer att se ut för vilda djur i Sverige och världen över? Några svar på detta har vi så klart inte, men vi kan hjälpa till att förstå hur förändringar i deras livsmiljö

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Forskarutbildning

Forskarutbildning malin.sandberg@slu.se small Forskarutbildningen vid institutionen bedrivs i ämnena teknologi och skogshushållning. SBT har cirka 10 doktorander och licentiander i dagsläget och

Utbildning

Energi- och livscykelanalys 5hp, kurskod: TN0285. Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden

Skyltfönsterkurs MX0131

Se den engelska kursinformationen här

Skyltfönsterkurs MX0126

Målet med kursen är att ge kunskap om olika energisystem och deras miljöeffekter. Kursen ger en introduktion till energibegrepp, energisystem och teknik för energiomvandling. Den ger en översikt över

Loading…